1996. december 12., csütörtök IV. évfolyam, 929. szám

***      December 12-én, csütörtökön délben a Cotroceni palotában, Emil Constantinescu államelnök jelenlétében került sor az új kormány miniszterelnökének, Victor Ciorbeának és minisztereinek – köztük az RMDSZ két kormányképviselőjének, Birtalan Ákos turisztikai miniszternek és Tokay György Nemzeti Kisebbségügyi miniszternek – az ünnepélyes eskütételére. Ezzel a december 11-én a Parlament két Háza együttes ülésén 316 szavazattal, 6 tartózkodással és 152 ellenszavazattal beiktatott új koalíciós kormány megkezdheti mőködését.

 

***      December 7-én, a Pro Iuventute Alapítvány székházában együttes ülést tartott a Kolozs megyei Képviselők Tanácsa és a Megyei Ügyvezető Tanács. A júniusi megyei küldöttgyőlés felhatalmazása alapján a két testület véglegesítette az RMDSZ Kolozs Megyei Szervezetének mőködési alapszabályzatát.

Az új szabályzat szerint a szervezet döntéshozó testületei a Megyei Küldöttgyőlés, a Megyei Képviselők Tanácsa (MKT), a Megyei Elnökség (ME) és a megyei elnök. A Megyei Küldöttgyőlés évente egyszer ülésezik, kétévente pedig megyei tisztújításra kerül sor.

A kéthavonta ülésező MKT az SZKT-hoz hasonlóan épül fel. Tagjai a megye SZKT-képviselői, a megyei parlamenti képviselet tagjai, a Megyei Önkormányzati Tanács elnöke és még két tagja, az RMDSZ kolozsvári kerületi és vidéki körzeti elnökei és még egy-egy küldött, a megyében mőködő platformok, társszervezetek egy-egy képviselője, valamint a küldöttgyőlés által választott képviselők, akikkel az összlétszám kiegészül 71-re.

A Megyei Elnökség tagjait a megyei elnök javaslatára az MKT erősíti meg. Megszőnt a Megyei Ügyvezető Tanács, helyette egy új végrehajtó testület, a kerületi és körzeti elnökökből álló Operatív Tanács jött létre.

A civil szféra még hatékonyabb bevonása érdekében létrejött a Megyei Egyeztető Tanács (MET), amely a megyei szinten társult szakmai, társadalmi és kulturális szervezetek képviselőiből, valamint egyházi, tudományos és közéleti személyiségekből áll. Noha konzultatív testület, a MET felülbírálhatja az MKT határozatait, visszautalván azokat egyszeri újratárgyalásra.

Az új alapszabályzat rögzíti a megyei titkár hatáskörét is, kibővítve azt a szervezési feladatkörrel is.

A megyei tisztújító küldöttgyőlésre 1997. január második felében kerül sor. A megyei elnöki tisztségre legalább két RMDSZ-kerület vagy -körzet írásbeli jelölése szükséges, melyekből az egyik lehet valamelyik társszervezeté is. A jelöltek a megyei szervezet kérdéseivel kapcsolatos programtervezetet mutatnak be.