1996. augusztus 8., csütörtök IV. évfolyam, 840. szám

***               Szerdán, augusztus 7-én, Marosvásárhelyen és Kolozsváron is folytatódtak a Magyar Reformátusok III. Világtalálkozójának rendezvényei. Marosvásárhelyen a Vártemplomban Hegedős Lóránd püspök, a magyarországi református szinódus elnöke hirdetett igét. A román görögkeleti egyház üzenetét Gheorghe őincan marosvásárhelyi esperes tolmácsolta. Az ünnepi istentiszteleten részt vett Markó Béla, az RMDSZ elnöke is, aki beszédében üdvözölte a Világtalálkozó résztvevőit. Ezt követően ugyancsak a Vártemplomban került sor a Református értelmiségiek világtalálkozójára, amelyen részt vett és felszólalt dr. Kötő József, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi alelnöke.

A kolozsvári Farkas utcai református templomban számos romániai és külföldi magyar református egyházi személyiség és hívő, valamint más egyházak vezetői vettek részt az ünnepi istentiszteleten, amelyen Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke és Markos Mihály magyarországi református püspök hirdetett igét. Az istentiszteleten a világ öt földrészéről érkezett református gyülekezetek képviselői köszöntötték a Világtalálkozó résztvevőit. Az ünnepi szertartáson jelen voltak az RMDSZ Kolozs megyei képviselői és szenátora, a megyei és városi RMDSZ vezetői, valamint az Ügyvezető Elnökség képviseletében Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök. A rendezvényeken képviseltette magát a Kolozs megyei prefektúra és a Vallásügyi Államtitkárság is. A rendezvénysorozat keretében a református egyházról szóló tudományos szimpoziumra is sor került.

 

***               Augusztus 7-én, szerdán délelőtt tartotta alakuló ülését Gyergyószentmiklóson a szenátor- és képviselőjelölések lebonyolítását koordináló Hargita Megyei Jelölőbizottság. A három Hargita megyei területi szervezet képviselőiből álló Megyei Jelölőbizottság tagjai: Bíró Albin – a Csíkszéki Területi Választmány elnöke; Gálfi Nándor – a Csíkszéki Területi Szervezet alelnöke; Papp Előd – a Csíkszéki Területi Szervezet alelnöke; Zólya László – a Csíkszéki Területi Választmány alelnöke; Borsos Géza – a Gyergyószéki Területi Szervezet alelnöke; György Sándor – a Gyergyószéki Területi Szervezet ügyvezető elnöke; Minier Gábor – a Gyergyószéki Területi Szervezet alelnöke; Petres Sándor – a Gyergyószéki Területi Szervezet alelnöke; Farkas Csaba – az Udvarhelyszéki Területi Szervezet alelnöke; Orbán Árpád – az Udvarhelyszéki Területi Szervezet alelnöke; Ványolós István – az Udvarhelyszéki Területi Szervezet alelnöke.

 

***               Ugyancsak augusztus 7-én, Gyergyószentmiklóson ülésezett a Területi Képviselők Tanácsa, amely úgy határozott, hogy a területi szervezet képviselő- és szenátorjelöltjeinek kiválasztására előválasztásokat tartanak a gyergyói településeken.