1996. augusztus 7., szerda IV. évfolyam, 839. szám

***               A Magyar Református Világtalálkozó partiumi főrendezvényeinek záróünnepélyén került sor kedden, auguszus 6-án Nagyváradon az erdélyi fejedelemség református nagyasszonya, I. Rákóczy György fejedelem hitvese, Lórántffy Zsuzsanna mintegy másfélszeres életnagyságú egész alakos szobrának a felavatására. A nagyváradolaszi templom előtti parkban lezajlott ünnepélyes megemlékezés és szoboravatás alkalmával mondott beszédében Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke méltatta a múlhatatlan emlékezető református nagyasszonynak a református eklézsia és a magyar iskola szolgálatában végzett munkásságát, aki “Krisztus hitében járva nem hadi cselekményekkel, hanem a világosságnak és igazságosságnak jobb és bal felől való fegyverével hadakozott”, és férjével együtt arra is volt gondja, hogy az ortodox románság anyanyelvén olvashassa a Bibliát és saját nyelvén tanulhasson. Szoboravató beszédében Tőkés László kiemelte, hogy az első erdélyi román iskolát Lórántffy Zsuzsánna alapította Fogarason, ugyanakkor visszautasította és ocsmány rágalomnak nevezte azokat, a román sajtó egy részében megjelent állításokat, miszerint a nagy fejedelemné szobrát Mihai Eminescu eltávolított szobrának talapzatára emelték volna.

 

***               Hétfőn, augusztus 5-én, ugyancsak emlékezetes esemény tette felejthetetlenné a Magyar Reformátusok III. Világtalálkozójának temesvári rendezvényeit: miután a megye és a város vezetőinek támogatását is elnyert rendezvénysorozat nyitányaként megkoszorúzták a Református Parókia falán elhelyezett emléktáblát és az Opera-téri fakeresztet, a Világtalálkozó, valamint a Honfoglalás 1100. évfordulójának tiszteletére felavatták a temesvári református gyülekezet adományaiból vásárolt két harangot. Délután az Olimpia sportcsarnokban tartott ünnepi ökuménikus istentiszteleten mintegy 3.000 – zömmel református – hívő vett részt, köztük szép számú külföldről érkezett vendég, és megtisztelték a rendezvényt más felekezető egyházak magas rangú képviselői is. Ünnepi igét hirdetett Tőkés László püspök, aki ezt a részvételt üdvözölve mondta: “az egymással megosztott örömnél nincs nagyobb és nincsen értelmesebb”. Az ökumenikus istentiszteleten ezután felszólalt Gheorghe Ciuhandu polgármester és igét hirdetett dr. Jakubinyi György római katolikus érsek, Bütösi János, a Magyar Református Világszövetség leköszönt elnöke, Sebastian Krauter római katolikus megyéspüspök, Hegedős Lóránt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Ilie Matei ortodox helynök, dr. Neumann Ernő főrabbi, Petre Dugulescu baptista prédikátor. Az ünnepi rendezvényt Bálint Pál baptista prédikátor fohásza zárta.

 

***               Négy Beszterce-Naszód megyei községnek magyar alpolgármestere van: Galacfalva (Ferenczi Mihály), Szentmáté (Bíró Dénes) és Apanagyfalú (Debreczeni László) után a mintegy kétezer lelket számláló Mezőnyulas községben (ahol mindössze 100–120 főnyi a magyar lakosság) Ajtai Dezsőt választották a község második emberének, méghozzá a román polgármester javaslatára.