1996. augusztus 30., péntek IV. évfolyam, 856. szám

***                                                                                   KÖZLEMÉNY

 

Az RMDSZ Operatív Tanácsának határozata értelmében, a Szövetségi Egyeztető Tanács Állandó Bizottságának javaslatára, 1996. szeptember 6-án reggel 9 órára, Marosvásárhelyre, a Kultúrpalota kistermébe összehívom a Szövetségi Egyeztető Tanács rendkívüli ülésszakát. Az ülés egynapos, egyetlen napirendi pontja: a román-magyar alapszerződéssel kapcsolatos állásfoglalás, amelyet az SZKT-val együttes ülésen javasolunk megvitatni.

 

Bukarest, 1996. augusztus 29.

                                                                                                                                                         Markó Béla

                                                                                                                                                      szövetségi elnök

 

***               Az RMDSZ képviseletében Markó Béla szövetségi elnök, Szabó Károly szenátusi frakcióvezető, ügyvezető alelnök és Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa vett részt 1996. augusztus 29-én délután a Cotroceni palotában Ion Iliescu elnök kezdeményezésére létrejött találkozón a parlamenti pártok képviselőivel. A mintegy hatórás, tájékoztató és konzultációs jellegő, de olykor éles vitába is váltó tanácskozáson a politikai pártok képviselői kifejtették álláspontjukat a véglegesített román-magyar alapszerződéssel kapcsolatban. A szélsőséges nacionalista pártok (RNEP, NRP, SZMP) képviselői felhasználták az alkalmat az RMDSZ elleni újabb kirohanásokra, és élesen bírálták az alapszerződés szövegét, amely szerintük túl nagy engedményeket tesz a magyar kisebbségnek. A fő kormánypárt és az ellenzéki pártok ebben a formájában megfelelőnek ítélték a szerződést és szorgalmazták mielőbbi aláírását.      Az RMDSZ álláspontját Markó Béla ismertette. Kifejtette azt, ami egyébként az RMDSZ Operatív Tanácsának Állásfoglalásából már ismert: szövetségünk a szerződést kétségtelen pozitívumai ellenére egészében nem tartja kielégítőnek, mert a dokumentum nem nyújt megfelelő megoldást a romániai magyarság helyzetének rendezésére több lényeges vonatkozásban.

Az RMDSZ képviselői ezúttal személyesen is átadták Ion Iliescu államfőnek és Teodor Meleőcanu külügyminiszternek az Operatív Tanács Állásfoglalását a román-magyar alapszerződéssel kapcsolatban.

 

***               Pénteken, augusztus 30-án, lapzártakor még nem fejeződött be Kolozsváron a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsának ülése, amelyen Markó Béla szövetségi elnök is részt vesz. Markó Béla napirend előtt politikai helyzetértékelést tartott, majd a területi elnökök beszámoltak a jelöltállítások helyzetéről a novemberi általános választásokra. Az ülésen megvitatják a választási kampány időszerő kérdéseit is.

 

***               Ugyancsak lapzártakor ülésezett Kolozsváron az SZKT Egyeztető Kerekasztala, amelynek napirendjén az SZKT és a SZET szeptember 6-i együttes rendkívüli ülésének előkészítése szerepelt. Az ülésen részt vesz Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök is.