1996

1996. augusztus 29., csütörtök IV. évfolyam, 855. szám

***                                                                                    KÖZLEMÉNY

 

Az RMDSZ Operatív Tanácsának határozata értelmében, a Szövetségi Egyeztető Tanács Állandó Bizottságának javaslatára, 1996. szeptember 6-án reggel 9 órára, Marosvásárhelyre összehívom a SZET testületét az SZKT-val tartandó együttes rendkívüli ülésszakra. Az ülés egynapos, egyetlen napirendi pontja: a román-magyar alapszerződéssel kapcsolatos állásfoglalás.

 

Bukarest, 1996. augusztus 29.

 

                                                                                                                                                        Markó Béla

                                                                                                                                                      szövetségi elnök

 

***               Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének választmánya 1996. augusztus 24-én Nyilatkozatban foglalt állást a román-magyar alapszerződés kérdésében. A testület hangsúlyozza, hogy az alapszerződés aláírása a romániai magyar nemzeti közösség s egyben a bihari magyarság létérdeke, de ugyanakkor e közösség elvárja, hogy a dokumentum tartalmazza azokat a jogi kötelezettségeket és nemzetközi garanciákat, amelyeket az SZKT már 1994-ben megfogalmazott. A Nyilatkozat követeli a magyar történelmi egyházak és a magyar közösség elkobzott iskoláinak és vagyonának visszaadását, az alapszerződésben erre törvényes garanciák előírását.

 

***               Az RMDSZ Kézdiszéki Szervezetének Egyeztető Tanácsa 1996. augusztus 23-án tartott ülésén megvitatta a román-magyar alapszerződés kérdését és Határozatot fogadott el, amelyben üdvözli az 1201-es Ajánlás belefoglalását a tervezetbe, hiszen ez a dokumentum elvi keretet jelent a romániai magyar nemzeti közösség által igényelt megoldások megvalósításához, ugyanakkor egyértelmően szőkítőnek és értelemszerően elfogadhatatlannak tartja az 1201-es Ajánláshoz főzött értelmező lábjegyzetet, amely éppen a kollektív jogok biztosítását és az autonómia különböző formáinak megvalósítását lehetetleníti el. Bár a tervezetben szerepel a teljes körő anyanyelvő oktatást, valamint a kétnyelvő feliratokat biztosító kitétel, a Kézdiszéki Egyeztető Tanács nem tartja kielégítőnek a nyelvhasználatra vonatkozó előírásokat, és rendkívül aggasztónak tekinti, hogy a történelmi magyar egyházak és más közösségek elkobzott ingó és ingatlan javainak visszaadása semmilyen formában nem szerepel a tervezetben. Az RMDSZ Kézdiszéki Szervezete magáévá teszi az RMDSZ Operatív Tanácsának álláspontját, és felhívással fordul mind a magyar, mind a román kormány felé, hogy álláspontjuk kialakításakor vegyék figyelembe az RMDSZ véleményét, és ne döntsenek rólunk, nélkülünk.

***               Az RMDSZ Szatmár Megyei Szervezetének választmánya 1996. augusztus 28-án megtartott ülésén véglegesítette képviselő- és szenátorjelöltjeinek listáit. A tag- és társult szervezetek által a megyei jelölőbizottsághoz felterjesztett jelöltek nevei a választmány tagjainak titkos szavazata alapján a következő sorrendben kerülnek az 1996. november 3-i általános választások megyei RMDSZ-listájára:

Szenátorjelöltek: 1. Szabó Károly, 2. Erdei D. István, 3. dr. Székely József, 4. Szabó István.

Képviselőjelöltek: 1. Varga Attila, 2. Pécsi Ferenc, 3. Riedl Rudolf, 4. Muzsnay Árpád, 5. Czeili István, 6. dr. Csutak István, 7. dr. Czier Tibor, 8. dr. Bauer Béla.