1996

1996. augusztus 2., péntek IV. évfolyam, 836. szám

***                                                                       KÖZLEMÉNY

 

A Szövetségi Képviselők Tanácsának július 14-i határozata értelmében  Hargita megyében a területi szervezetek elnökségéből létrejön a szenátor- és képviselőjelölések lebonyolítását koordináló Megyei Jelölőbizottság.

A Megyei Jelölőbizottság tagjai, a területi szervezetek Egyeztető Tanácsa (HET) július 22-i javaslatának megfelelően:

 

Bíró Albin – a Csíkszéki Területi Választmány elnöke; Gálfi Nándor – a Csíkszéki Területi Szervezet alelnöke; Papp Előd – a Csíkszéki Területi Szervezet alelnöke; Zólya László – a Csíkszéki Területi Választmány alelnöke; Borsos Géza – a Gyergyószéki Területi Szervezet alelnöke; György Sándor – a Gyergyószéki Területi Szervezet ügyvezető elnöke; Minier Gábor – a Gyergyószéki Területi Szervezet alelnöke; Petres Sándor – a Gyergyószéki Területi Szervezet alelnöke; Farkas Csaba – az Udvarhelyszéki Területi Szervezet alelnöke; Orbán Árpád –az Udvarhelyszéki Területi Szervezet alelnöke; Ványolós István – az Udvarhelyszéki Területi Szervezet alelnöke.

A Megyei Jelölőbizottság alakuló ülésére 1996. augusztus 7-én, szerdán délelőtt 10 órakor Gyergyószentmiklóson kerül sor.

 

Marosvásárhely, 1996. augusztus 2

 

                                                                                                                                         Markó Béla

                                                                                                                                       szövetségi elnök

 

***               Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1996. augusztus 1-én tartott ülésén, amelyen részt vett Niculescu Antal, az RMDSZ államelnök-jelöltjének kampányfőnöke is, Takács Csaba ügyvezető elnök kampányigazgatói minőségében tájékoztatta a testület tagjait a parlamenti- és az elnökválasztási kampány előkészítésének folyamatában eddig kifejtett tevékenységről, valamint a Kampányelnökség előző napi ülésén elhangzottakról és az ott hozott döntésekről.

A továbbiakban az Ügyvezető Elnökség meghatározta azokat a kampányra vonatkozó feladatokat, amelyeket – folyamatos tevékenységük mellett – a  főosztályoknak el kell látniuk.

A testület határozott arról, hogy szakértői kerekasztal-megbeszélést kezdeményez a szövetségről, az RMDSZ havi folyóiratáról.

Demeter János önkormányzatokért és területi szervezetekért felelős alelnök tájékoztatta a testületet a Hargita megyei három területi szervezet egyeztető tanácskozásáról, a szenátor- és képviselőjelölt helyek területi megoszlásáról, valamint a Csíkszéki Területi Szervezet és a Csíkszereda városi szervezet létrehozását kezdeményező csoport megbeszéléséről.

Tekintettel arra, hogy Birtalan József, az ÜE gazdasági igazgatója a következő időszakban az Országos Kampánystáb tagjaként is tevékenykedik , a testület ideiglenes jelleggel Náznán Jenő gazdasági alelnököt bízta meg a szövetség gazdasági képviseletével.

 

***               A Magyar Reformátusok III. Világtalálkozóját ért támadások miatt kialakult helyzettel kapcsolatban a szövetségi elnök és az Ügyvezető Elnökség közös Közleményben fogalmazta meg az RMDSZ álláspontját.

 

                                                                           KÖZLEMÉNY

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség az egész romániai magyarság számára kiemelkedő jelentőségő eseményként értékeli, hogy országunk házigazdája lehet a Magyar Reformátusok III. Világtalálkozójának. Üdvözöljük a rendezvénysorozatot, és felkérjük szövetségünk tagjait, hogy a hagyományos erdélyi ökumenizmus jegyében vegyenek részt az eseményeken, mindannyiunk lelki, szellemi épülésére.

Ugyanakkor alaptalannak tartjuk mindazokat a nyilatkozatokat, amelyekben egyes hazai politikusok és szervezetek, a román közvéleményt megtévesztve, a rendezvénysorozat jellegét félremagyarázva, megkísérelnek feszültséget kelteni, a szervezőket megfélemlíteni. Ezek a nyilatkozatok ellentmondanak a jogállamiságnak, a vallási identitás és gyülekezés szabadságának, a békés együttélés eszméjének. Mivel a III. Református Világtalálkozó tervezett programja hosszú hónapok óta ismeretes volt minden érdeklődő számára, az is joggal feltételezhető, hogy egyes mostani tiltakozó, feszültségkeltő megnyilvánulások mögött a romániai társadalom valós érdekeit a pillanatnyi politikai konjunktúrának és a szők pártérdekeknek kiszolgáltató manipulációs szándékok és választási kampányérdekek húzódnak meg.

Elvárjuk, hogy az alkotmányos jogok gyakorlását szavatolni hivatott hatóságok és intézmények biztosítsák a Magyar Reformátusok III. Világtalálkozójának zavartalan lefolyását.

 

  1. augusztus 2

 

               Markó Béla                                                                                           Takács Csaba

          szövetségi elnök                                                                               ügyvezető elnök

 

***                                                                       SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

A pihenőszabadságának egyrészét Felsőháromszéken töltő Jeszenszky Géza, a volt Antall-kormány külügyminisztere, országgyőlési képviselő, augusztus 1-én Kézdivásárhely vendége volt.

A néhány órás látogatás alkalmával a vendég találkozott helyi képzőmővészekkel, városnéző sétája során mőemlékeket tekintett meg, majd találkozott a város és a helyi RMDSZ vezetőségével. Ezután a Vigadó kistermében rendezett RMDSZ-fórum vendégelőadója volt. A csaknem háromórás kötetlen megbeszélésen a magyar-román kapcsolatokról beszélt, majd a jelenlevő lakosok kérdéseire válaszolt. Kiemelte a polgárosodás fontosságát, és szükségesnek nevezte a magánszemélyek, cégek közötti gazdasági kapcsolatok fejlődését.

A volt külügyminiszter egyebek között elismerően szólt azokról a kisebb-nagyobb, de fontos és feltétlenül pozitív változásokról, melyek legutolsó kézdi látogatása óta a legkeletibb magyar lakosságú városban végbementek.

 

               Az RMDSZ Kézdivásárhelyi Szervezete Tájékoztatási Szolgálata