1996. április 9., kedd IV. évfolyam, 756. szám

*** Háromnapos romániai látogatása során Tom Lantos magyar származású amerikai képviselő, a kíséretében lévő szakértőkkel együtt 1996. április 8-án délután találkozott a Markó Béla által vezetett RMDSZ-küldöttséggel. Az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetének rezidenciáján létrejött több mint egyórás találkozón szövetségünk részéről jelen voltak Szabó Károly szenátusi frakcióvezető, Szilágyi Zsolt, a képviselőházi frakció elnökhelyettese, Borbély László képviselő és Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa.

Tom Lantos a beszélgetés során többször hangsúlyozta, szívén viseli a romániai magyarság ügyét, és továbbra is fölemeli szavát az amerikai kongresszusban azért, hogy javuljon az itteni magyar kisebbség helyzete. Románia NATO-integrációja többek között ettől is függ, mondotta Tom Lantos.

Az amerikai vendég kérésére Markó Béla beszámolt a romániai magyar közösség helyzetéről, az RMDSZ célkitőzéseiről. Az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a nemzeti kisebbségek, ezen belül a magyar közösség sajátos jogait illetően sajnos nem számolhatunk be pozitív lépésekről, ellenkezőleg: a helyi közigazgatásban, az igazságügyben, az oktatásban restriktív intézkedéseket fogadtak el az anyanyelv használatára vonatkozóan. Hangsúlyosan szóba került az egyházi és közösségi javak helyzete is.

Tom Lantos kitért az önálló kolozsvári magyar nyelvő Bolyai Egyetem visszaállításának szükségességére, amit határozottan szorgalmaz. Ugyanakkor behatóan érdeklődött a magyarság gazdasági helyzetéről, arról, hogy létezik-e a kisebbségeket érintő gazdasági diszkrimináció.

Az RMDSZ küldöttsége részletes dokumentációt adott át az amerikai képviselőnek.

Tom Lantos konklúzióképpen megfogalmazta, hogy támogatja Románia integrációs törekvéseit, de ennek elengedhetetlen feltétele egy megfelelő kisebbségpolitika.

*** Ugyancsak hétfőn, április 8-án, a képviselőházi frakcióvezetők által Tom Lantos képviselő tiszteletére rendezett munkaebéden, az RMDSZ alsóházi csoportját Szilágyi Zsolt frakcióalelnök képviselte. Ebből az alkalomból Szilágyi Zsolt többek között a Tanügyi törvényről, az Európa Tanácsbeli dokumentumokban foglalt és Románia által vállalt kötelezettségek teljesítéséről, az anyanyelvhasználatot korlátozó szabályozásokról és Romániának az euroatlanti szervezetekbe történő integrációs kérdésekről szólt.

Az Amerikai Kongresszus képviselője kifejtette, továbbra is támogatja az Egyesült Államok és Románia közötti kapcsolatok erősítését, ehhez azonban – az általános demokratizálási folyamat folytatása mellett – az szükséges, hogy a román kormány kisebbségpolitikája liberálissá és nagyvonalúvá váljon. Az anyanyelvhasználat, a Tanügyi törvény és a romániai magyarság ezzel kapcsolatos sérelmeire vonatkozóan Tom Lantos az Amerikai Egyesült Államokban gyakorolt pozitív megkülönböztetés példáját hozta fel, amelynek értelmében a különböző kisebbségekhez tartozó egyének számára többletjogokat biztosítanak a többségiekhez viszonyítva azért, hogy a kisebbségiek egyenlő eséllyel vehessenek részt a társadalom életében.

*** Romániai látogatása során, április 9-én, kedden, Jacques Toubon francia igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes a francia nagykövetségen munkareggelin találkozott a parlamenti pártok képviselőivel. Az RMDSZ képviseletében Borbély László vett részt a találkozón, amelynek fő témája Románia európai integrációja volt. A találkozón Borbély László hangsúlyozta, hogy az RMDSZ óhajtja Románia európai integrációját, ám ennek megvalósításához elengedhetetlen a pártok politikai akarata. A közeli választások eredményétől függ majd, hogy ez a folyamat felgyorsul-e vagy sem. A kisebbségi kérdésnek mint stabilitási tényezőnek fontosságát hangoztatva, Borbély László hangsúlyozta, hogy sajnos a törvényhozásban és a gyakorlatban a kisebbségi kérdés nincs megnyugtatóan rendezve Romániában.