1996. április 5., péntek IV. évfolyam, 755. szám

*** 1996. február 29-e és június 7-e között Verestóy Attila szenátor az European Center for Security Studies (a NATO európai biztonságpolitikai kiképző központja) meghívására három hónapos kiképző tanfolyamon vesz részt. Március második felében a tanfolyam hallgatói (a NATO-békepartnerségben részt vevő országok képviselői) amerikai körúton vettek részt. Az Egyesült Államokban tett körút során a kiképzés résztvevői több vezető amerikai személyiség biztonságpolitikai vonatkozású előadásait hallgatták meg. Többek között találkoztak George Schifterrel, Clinton elnök biztonságpolitikai tanácsosával és Daniel Frieddel, a National Security Council (az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsa) Közép-és Kelet-Európai Főosztályának igazgatójával, akik mindketten Clinton elnök legszőkebb munkatársi gárdájához tartoznak.

Verestóy Attila egy kérdésére adott válaszában Daniel Fried kijelentette, hogy Romániának fokozott figyelmet kell fordítania a magyar kisebbség helyzetének a rendezésére, hiszen a NATO-hoz való csatlakozás öt feltétele között a legelső a mőködő demokrácia megteremtése, amely a kisebbségi kérdés rendezését is magába foglalja.

George Schifter nagykövet előadásában és válaszaiban Romániát illetően főként a kiépítendő és fejlesztendő gazdasági kapcsolatok fontosságára hívta fel a résztvevők figyelmét.

Dr. William Perry nemzetvédelmi államtitkár a NATO kibővítésének elkerülhetetlenségéről szólva hangsúlyozta, hogy a NATO-ba való felvétel az egyes országok egyenkénti megmérettetése alapján történik. Ez a folyamat valószínőleg az idei választások után veszi kezdetét (az amerikai politikus nem nevezte meg, de nyilván az oroszországi és amerikai választásokra célzott). Sajnos Romániát illetően fenntartások fogalmazódnak meg, de ugyanakkor az a remény is, hogy Románia képes lesz megfelelően válaszolni a demokrácia kihívásaira – mondotta az amerikai honvédelmi miniszter. Politikai megfigyelők szerint ez a megmérettetés Romániát a második integrációs hullámba utalná.

John Shalikasvili hadseregtábornok, vezérkari főnök a NATO-bővítés kapcsán a békepartnerségben való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet, utalva Magyarország kifejezetten pozitív szerepére.

Említésre méltó az a találkozó is, amelyre a New York-i ENSZ-palotában került sor Rick Inderfurth miniszteri rangú nagykövettel, Madeleine Allbright ENSZ-nagykövet asszony első helyettesével.

Áprilisban a képzés Garmisch Partenkirchenben, a NATO németországi bázisán, májusban pedig a brüsszeli NATO-központban folytatódik. A résztvevők szakdolgozattal zárják tanulmányaikat.

*** A Gyergyószentmiklósi Városi RMDSZ Szervezet belső előválasztásokat szervezett saját polgármesterjelöltjének kiválasztására. Az április 5-én közzétett eredmények szerint a magas részvételi aránnyal lefolyt mozgóurnás előválasztáson leadott 2.783 érvényes szavazat a következőképpen oszlik meg a három jelölt között: Dézsi Zoltán 69,85%, Török Zoltán 19,26%, Romfeld János 10,89%. A szavazóbiztosok által felkeresett helyi RMDSZ-tagok mindössze 1,4% százaléka utasította el a részvételt.

*** Az RMDSZ-Tájékoztató következő száma kedden, április 9-én jelenik meg. Valamennyi tagszervezetünknek, az írott és elektronikus sajtó munkatársainak, minden olvasónknak

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!