1996. április 29., hétfő IV. évfolyam, 769. szám

*** Mint arról korábban már hírt adtunk, 1996. április 21–25-e között Markó Béla szövetségi elnök a római La Sapienza Egyetem meghívására látogatást tett Rómában. A látogatás alkalmával Markó Béla a Vatikánban megbeszéléseket folytatott Pio Laghi bíborossal, a Katolikus Nevelés Kongregáció vezetőjével, Roger Etchegaray bíborossal, az Igazság és Béke pápai tanács vezetőjével, Paul Poupard bíborossal, a pápai Kultúra Titkársága elnökével, Celestino Migliore külügyminiszter-helyettessel és más vatikáni tisztségviselőkkel. A megbeszélések során Markó Béla tájékoztatást adott a romániai magyarság helyzetéről, a szervezetünk által képviselt törekvésekről, és részletes dokumentációt nyújtott át partnereinek.

Az általános pápai kihallgatás keretében Markó Bélának lehetősége volt találkozni II. János Pál pápával, és alkalma nyílt elmondani, mennyire fontos, hogy őszentsége kiemelt figyelemmel kíséri a kisebbségi kérdést. Markó Béla kérte a pápa további támogatását a romániai magyar kisebbség ügyében.

Találkozói során a szövetség elnöke kifejtette, hogy Romániában és Erdélyben a katolikus egyház számos problémája összekapcsolódik a romániai magyarság egészének gondjaival. Az egyház 1989 előtt is a nemzeti, nyelvi, kulturális önazonosság megőrzésének egyik legfontosabb intézménye volt, és az RMDSZ most is ilyennek tekinti az egyházat. A közös gondok példájaként említette azt, hogy Romániában a katolikus egyháznak mintegy 460 iskoláját vették el, s összességében több mint ezer magyar nyelvő egyházi iskolát államosítottak. A megbeszéléseken szóba került a moldvai csángók helyzete is.

Vatikáni részről mindenütt kiemelték azt, hogy a Szentszék a kisebbségi kérdést nagy figyelemmel kíséri, és rendkívül fontosnak tartja a nyelvi és kulturális jogokat.

Markó Béla felkereste Rómában a pápai Német-magyar kollégiumot is, ahol magyar papnövendékekkel találkozott. Az intézet 80 diákja közül 22 a magyar, közülük nyolcan Erdélyből érkeztek a kollégiumba.

Az RMDSZ szövetségi elnöke előadást tartott a római Német-magyar egyetem magyar tanszéke hallgatóinak az erdélyi magyar irodalomról, az erdélyi magyarság helyzetéről.

*** Markó Béla szövetségi elnök meghívására 1996. április 28-án tanácskozásra került sor Marosvásárhelyen, az RMDSZ Elnöki Irodában, az erdélyi és a bukaresti magyar sajtó vezetőivel. Napirenden szerepelt a romániai magyar sajtó és az RMDSZ viszonya, illetve a közeledő önkormányzati és az ősszel sorra kerülő parlamenti választások alkalmával felmerülő problémák megvitatása.

A találkozón részt vettek Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök, Demeter János önkormányzati és területi szervezetekért felelős alelnök, az RMDSZ választási kampányvezetője, Nagy Zsolt ifjúságügyi alelnök és Kós Anna ügyvezető elnökségi titkár. A romániai magyar sajtó képviseletében jelen voltak Szilveszter Mária és Soltz Anna (Bányavidéki Új Szó), Fazekas István (Besztercei Híradó), Szőcs László (Bihari Napló), Gellérd Lajos (Brassói Lapok), Sorbán Attila (Erdélyi Napló), Borbély László (Hargita Népe), Benkő Levente (Háromszék), Makkai János (Népújság), Gyarmath János (Romániai Magyar Szó), Tibori Szabó Zoltán (Szabadság), Veres István (Szatmári Friss Újság), Mandics György (Heti Új Szó), Stanik István és Bércesi Tünde (Scripta Kiadó) Boros Zoltán (Bukaresti RTV), Orbán Katalin (Kolozsvári Rádió), Jászberényi Emese (Marosvásárhelyi Rádió), Gáspár Sándor (MÚRE).

*** 1996. április 26-án tartotta meg együttes ülését Kolozsváron a Megyei Ügyvezető Tanács és a Megyei Képviselők Tanácsa. Az ülésen összeállt a végleges megyei és kolozsvári tanácsosi jelöltlista. A két testület tagjai kétharmados többséggel úgy döntöttek, hogy az RMDSZ Kolozsváron nem indít önálló polgármesterjelöltet, s így a továbbiakban sem kerül kényszerpályára, de befolyásolni tudja a választások első fordulójának a kimenetelét is, annak érdekében, hogy a jelenlegi polgármestert leválthassák.

*** 1996. április 26-i közgyőlésén az RMDSZ Székelyudvarhely Városi Szervezete titkos szavazással véglegesítette a helyhatósági választásokra az RMDSZ jelöltlistáit. Polgármesternek ismét dr. Ferenczy Ferencet, a város jelenlegi elöljáróját jelölte a közgyőlés, ugyanakkor megszavazta a 21 tagú tanács 26 tanácsosjelöltjének listáját. A Hargita Megyei Tanácsba Kolumbán Gábort, Király Lászlót, Kinda Lászlót, Bartók Sándort és Fodor Györgyöt jelölte a közgyőlés.

*** Április 10-e és 24-e között Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke missziói körutat tett Dél-Amerikában. Argentínában és Braziliában tett útja során Tőkés László meglátogatta a Buenos Airesben, Rio de Janeiróban és Sao Paulóban élő magyar kolóniákat, a helybeli református, katolikus és evangélikus magyar közösségeket, különféle szervezeteiket és intézményeiket. Valamennyi helyszínen ökumenikus istentiszteleteken vett részt a történelmi magyar egyházak képviselőinek és híveinek a közösségében, a helyi Magyar Házakban előadásokat tartott a romániai helyzetről, illetve az erdélyi magyar nemzeti közösség tovább folytatódó elnyomásáról, a romániai egyházi állapotokról, találkozott a hazájukból elvándorolt magyarokkal, ismerkedett szórványéletük sajátos problémáival.