1996

1996. április 26., péntek IV. évfolyam, 768. szám

*** Az RMDSZ Kolozsvár városi tanácsosai április 25-én nyilatkozatot tettek közzé, amelyben tiltakoznak a városi tanács munkájában tapasztalható egyre szaporodó törvénysértések és csalások ellen.

Az előzményekhez tartozik, hogy a Nagy Románia Pártot képviselő ülésvezető elnök (Vasile Dolean) április 4-én a tanácsülésen önkényesen elfogadottnak tekintette a város belterületének kiterjesztésére vonatkozó határozattervezetet, amely mindössze 17 szavazatot kapott, holott mint városrendészeti kérdés 2/3-os minősített többséget, azaz legalább 21 szavazatot igényelt volna. (A Tanács korábban már négy alkalommal elvetette a szóban forgó tervezetet, mert nem kapta meg a szükséges 21 szavazatot.)

Az RMDSZ tanácsosainak tiltakozását (amihez csatlakoztak a paraszpárti és nemzeti liberális párti tanácsosok is) figyelmen kívül hagyták, majd a csütörtökön, április 25-én tartott újabb tanácsülésen az egyik szavazáson matematikailag bebizonyítottan tévesen számolták meg a szavazatokat, és az RMDSZ tanácsosainak kérését, hogy az ellenszavazatok és tartózkodások megszámlálásával ellenőrizzék a szavazás eredményét, minden indoklás nélkül elutasították.

Mivel nem hajlandók jelenlétükkel hitelesíteni azt, hogy még a törvényesség látszatát sem kívánják biztosítani a kolozsvári tanácsban, az RMDSZ tanácsosai kivonultak a tanácsülésről.

*** Brassóban is indít polgármesterjelöltet az RMDSZ. A jelölt személyét Török Ernő mérnök, megyei ügyvezető elnök és Simon Sándor tanár közül választják majd ki az április 27-én, szombaton összeülő városi elektori ülésen, amely a 31 fős tanácsosi listára felkerülő tanácsosjelöltekről is hivatott dönteni.

*** Temes megyében is teljes erővel folyik a helyhatósági választásra való felkészülés. Az RMDSZ Temesváron három, a megyében szintén három, esetleg négy tanácsos bejuttatására számít. Az eddigi két vidéki polgármester (Újszentes és Végvár) mellett egy harmadik polgármesterjelölt is indul Óbédán. Ebben az ország legnyugatibb csücskében fekvő településen ugyan kisebbségben van a magyarság, de a községhez tartozó színmagyar falu – Keresztúr – voksai, illetve a helyi bolgár és román választók rokonszenve révén megszerezhető szavazatok itt is sikerrel kecsegtetnek.

*** Tizenegy fenyőcsemetét ültettek el a zilahi református templom kertjében a honfoglalás 1100. évfordulójának emlékére. A városi RMDSZ által kezdeményezett millecentenáriumi csemeteültetésen mintegy kétezer zilahi vett részt. A tizenegy századot szimbolizáló facsemetét Seres Dénes szenátor, Vida Gyula képviselő, a városi szervezet elnökségének és választmányának tagjai, valamint a presbitérium tagjai ültették el.

*** Április 24–25-én Béres András oktatásügyi alelnök Budapesten folytatott mebeszéléseket. Találkozott a Mővelődési és Közoktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztályának vezetőjével, dr. Egyed Alberttel, valamint dr. Törzsök Erika államtitkárral, a HTMH elnökhelyettesével. A találkozókon áttekintették a kihelyezett egyetemi tagozatok letelepítésének kérdéseit, a szaktestület által meghirdetett pályázat helyzetét és a székelyföldi egyetemalapítás kérdéseit. Hasonlókképpen találkozóra került sor Kozma Tamással, a budapesti Oktatáskutató Intézet igazgatójával, melynek során megvizsgálták az együttmőködés módozatait. Béres András találkozott a Márton Áron Kollégiumban lakó erdélyi diákokkal is, akikkel munkavállalási gondjaikról, egy esetleges állásbörze megszervezéséről beszélgetett.