1996. április 24., szerda IV. évfolyam, 766. szám

*** A 70/1991-es helyhatósági választási törvény 49. szakasza 2. cikkelyének értelmében az RMDSZ ügyvezető elnökének megbízásából Czédly József 1996. április 24-én letette a Központi Választási Bizottsághoz a Romániai Magyar Demokrata Szövetség választási jelét – az 1990. évi parlamenti választások óta jól ismert tulipánt. A választási jelet a törvény értelmében a Központi Választási Bizottság megküldi valamennyi megyei választási bizottsághoz, tehát a megyei szervezeteknek nem kell külön gondoskodniuk erről.

*** A helyhatósági választásokról szóló (módosított) 70/1991-es törvény előírásainak megfelelően, Takács Csaba ügyvezető elnök 1996. április 23-án kinevezte Czédly Józsefet az RMDSZ pénzügyi megbízottjának az 1996. évi helyhatósági választási kampányra. A kinevezést Takács Csaba ügyvezető elnök 219/1996.04.23. számú átirattal hivatalosan bejegyeztette a Fővárosi Pénzügyigazgatóságon, amely a 65166/1996.04.23. számú átiratában hivatalosan igazolta a megbízást.

A megbízást a törvény értelmében a sajtóban is közzéteszi az RMDSZ.

*** 1996. április 22-én rendkívüli ülést tartott Kolozsváron a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa. A rendkívüli tanácskozásra azért került sor, hogy a Helyhatósági választásokról szóló törvényből fakadó legsürgősebb teendőkről tájékozódhassanak a területi elnökök.

Ennek érdekében a területi szervezetek elnökei kézhez kapták a Választási törvényt, valamint az Önkormányzatokért és Területi Szervezetekért Felelős Főosztály által összeállított részletes, az egész kampányidőszakot átfogó feladatok határidő-naptárát is.

Madaras Lázár és Borbéy László parlamenti képviselők a törvény értelmezésével és magyarázatával járultak hozzá a felmerült problémák tisztázásához.

A tanácskozáson a megjelent 16 területi szervezet képviselőin kívül részt vett az Ügyvezető Elnökség, valamint az országos kampánybizottság több tagja.

*** Fischer Fülöp Ildikó, az Ügyvezető Elnökség Oktatási Főosztályának előadója április 23–25-e között Bukarestben megbeszéléseket folytat a Tanügyminisztériumban, az Egészségügyi Minisztériumban, a Bukaresti Tanítóképzőben, valamint a Nyomdaipari Iskolaközpontban a Magyarországon szerzett oklevelek honosíttatásával kapcsolatos kérdésekről.

*** Április 14–20-a között Isztambulban tartotta meg 95. Közgyőlését az Interparlamentáris Unió. A Román Parlament kilenc tagú küldöttségében részt vett Márton Árpád Kovászna megyei képviselő is. Az IPU tanácskozásának napirendjén szerepelt az általános politikai helyzet (plénumban), a halállomány védelme (a tanügyi és környezetvédelmi bizottságban) és a kisebbségek védelme mint stabilitási tényező (a politikai bizottságban).

Márton Árpád hozzászólásában kifejtette az RMDSZ álláspontját a kisebbségek kérdésének megoldására vonatkozóan. A kérdés megoldásának alappilléreiként nevezte meg a többség és kisebbség közötti párbeszéd folytatását, a párbeszédben résztvevők egyenlő partneri státuszát, az esélyegyenlőséget, a szerzett jogok megőrzését, illetve visszaszolgáltatását, a szubszidiaritás elvét, valamint az őszinte megoldási szándékot a többség részéről, amely figyelembe veszi a kisebbség sajátosságait és igényeit.