1996. április 23., kedd IV. évfolyam, 765. szám

*** Április 20-án, szombaton, a LADO (Emberi Jogokat Védő Liga) szervezésében tanácskozásra került sor Bukarestben a helyhatósági választások megfigyelésével és a LADO-megfigyelők tevékenységével kapcsolatos kérdésekről.

A tanácskozáson, amelyen töb ellenzéki párt képviseltette magát, az RMDSZ részéről Demeter János ügyvezető alelnök, választási kampányigazgató vett részt.

*** Szombaton, április 20-án, az RMDSZ Bihar megyei Nagyválasztmányának rendkívüli ülésén a helyhatósági választási kampány állását elemezve, a jelenlevők megállapították, hogy az RMDSZ 22 helységben állít polgármesterjelöltet, további 8–10 helységben pedig az alpolgármesteri széket is megpályázza.

A Nagyválasztmány tudomásul vette a nagyváradi körzeti RMDSZ-választmányok által elfogadott nagyváradi tanácsosjelöltek névsorát, majd megvitatta és kisebb módosítás után elfogadta a megyei elnökség által előterjesztett megyei tanácsosjelöltek névsorát is. A váradi körzetek állásfoglalását magukévá téve, a résztvevők úgy döntöttek, Nagyváradon nem indít polgármesterjelöltet az RMDSZ.

Az ülés végén Rákóczi Lajos fölvetésére, amelyben a Bihar megyei képviselő felhívta a figyelmet a 70-es helyhatósági választási törvény 80. paragrafusa által kínált lehetőségre (amely a második fordulóban lehetővé teszi a visszalépést), az RMDSZ Bihar megyei Nagyválasztmánya felülbírálta korábbi döntését, és fölkérte dr. Csapó József szenátort, vállalja el a nagyváradi polgármesteri jelöltséget. A szenátor a jelölést elfogadta. A döntést hétfőn, április 22-én rendkívüli sajtóértekezleten hozta nyilvánosságra az RMDSZ Bihar megyei vezetősége.

*** 1996. április 19-én, Brassóban az Apáczai Csere János Közmővelődési Egyesület rendezésében megemlékeztek Tamási Áron halálának 30. évfordulójáról. Ebből az alkalomból Tamási Áron színmőíróí munkásságát, mőveinek nemzeti és egyetemes értékét dr. Kötő József, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi alelnöke méltatta. Ezt követően a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum színjátszó csoportja bemutatta Tamási ősvigasztalás címő modern misztériumjátékát. A telt házas rendezvényen részt vett Mina László, a Brassó megyei RMDSZ szervezet elnöke, számos választmányi tag, valamint Madaras Lázár Brassó megyei képviselő.

*** 1996. április 13–21-e között zajlott le Kovásznán és Csomakőrösön a hagyományos Kőrösi Csoma Sándor Napok nagyszabású rendezvénysorozata. A hazai és magyarországi résztvevőkkel szervezett kerekasztal-beszélgetéseken, tudományos szimpoziumokon, mővészi mősorokon, képzőmővészeti kiállításokon, diákvetélkedőkön, köztéri rendezvényeken, ünnepi ökumenikus istentiszteleteken egyházi, mővelődési, mővészeti és közéletünk számos személyisége vett részt. Csomakőrösön és Kovásznán az ünnepségsorozat keretében sor került a 11 millecentenáriumi emlékfa elültetésére is. A csomakőrösi koszorúzással egybekötött emlékünnepségen beszédet mondott dr. Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök.