1996. április 22., hétfő IV. évfolyam, 764. szám

*** 1996. április 14–20-a között a brüsszeli székhelyő Pax Christi International (az ENSZ-ben konzultatív státussal bíró keresztény békemozgalom) Ifjúsági Fórumának szervezésében Kisebbségi jogok és az önrendelkezéshez való jog címmel nemzetközi szemináriumra került sor a belgiumi Antwerpenben. Európából és Észak-Amerikából több mint 25 küldött elemezte az állam és a kisebbségek viszonyát a balti országokban, a közép-európai térségben és Észak-Írországban. A rendezvény résztvevői találkoztak az Európai Uniónak az illető térségekért felelős tisztségviselőivel, betekintést nyertek a belga föderatív rendszer mőködésébe, találkoztak a miniszterelnöki hivatal, a szövetségi parlament, valamint a flamand, vallon és német közösségek képviselőivel.

A szeminárium résztvevői többek között elfogadtak egy nyilatkozatot, amelyet külön delegáció juttatott el Románia brüsszeli nagykövetségére. A nyilatkozat megállapítja, hogy a kisebbségeket érintő törvénykezésben Romániában visszalépés észlelhető, és felkéri a román kormányt, hasson oda, hogy a kisebbségek igényeit is figyelembe véve módosítsák a Tanügyi törvényt, nyújtsa be a parlament elé az egyházakról szóló törvénytervezetet, tegye lehetővé az államosított egyházi javak visszaszolgáltatását, szüntesse be az egyházakkal szembeni megkülönböztető elbánást, és biztosítsa az újonnan elfogadott Helyi közigazgatásról szóló törvény oly módon történő alkalmazását, hogy a kisebbségeknek joguk legyen a kétnyelvő feliratokhoz, illetve anyanyelvük szabad használatához a közigazgatásban, igazságszolgáltatásban.

A rendezvényen az RMDSZ-t Nemes Árpád, a Szövetségi Elnöki Hivatal külpolitikai tanácsosa képviselte.

*** A Szabadelvő Kör RMDSZ-platform 1996. április 20-án tartotta beszámoló és tisztújító Országos Győlését, amelyen meghívottként jelen volt Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke, több külföldi és belföldi liberális párt, civil társadalmi szervezet küldötte.

A jelenlevők Eckstein-Kovács Péter elnök beszámolója alapján elemezték a Szabadelvő Kör kétéves tevékenységét. Az elemzést politikai vita követte. Vitaindító előadást tartott Egyed Péter, Magyari Nándor László, Eckstein-Kovács Péter és Székely István. A továbbiakban az Országos Győlés résztvevői új alapszabályzatot fogadtak el, eldöntötték, hogy a következő hasonló rendezvényre 1997 januárjában kerül sor, és ennek függvényében meghatározták a Szabadelvő Kör középtávú stratégiáját, amelynek lényeges eleme újabb helyi szervezetek alakítása, valamint a részvétel az RMDSZ helyhatósági és parlamenti választási kampányában. A tisztújítás során megválasztott elnökség tagjai: Eckstein-Kovács Péter – elnök, Egyed Péter, Kolumbán Gábor – alelnökök, András Péter – titkár. Az elnökség tagja a székelyudvarhelyi területi csoport vezetője, Thamó Csaba is, valamint a többi területi csoport elkövetkezőkben megválasztandó vezetői.

*** 1996. április 19-e és 21-e között Torockón rendezték meg a Körmöczi János Fizikatanári Napokat. Az EMT-rendezvényen az Erdélyi Tankönyvtanács javaslatára oktatási témák kerültek megvitatásra. A hazai és magyarországi meghívottak tudományos és módszertani előadásain az Oktatási Főosztály támogatásának köszönhetően nagyszámú tanárjelölt (egyetemi hallgató) is részt vehetett. Az előadások során bemutatásra kerültek új tanítási segédletek, tankönyvek és taneszközök. A résztvevők megvitatták a romániai magyar nyelvő természettudományos oktatás tartalmi fejlesztésének és a magyarországi módszerekkel való összehangolás lehetőségeit, és javaslatokat tettek hazai munkacsoportok létrehozására.