1996. április 19., péntek IV. évfolyam, 763. szám

*** Markó Béla szövetségi elnök április 21–25-e között Rómába látogat, ahol találkozik és megbeszéléseket folytat a Vatikán több vezető tisztségviselőjével. Ugyancsak e látogatás során az RMDSZ szenátora és szövetségi elnöke előadást tart a La Sapienza egyetem magyar tanszékének hallgatói előtt.

*** Az Ügyvezető Elnökség 1996. április 18-án Kolozsváron tartott soros ülésén – tekintettel az április 19-én kezdődő választási kampányra – kiemelten foglalkozott a helyhatósági választásokkal.

Demeter János önkormányzatokért és területi szervezetekért felelős alelnöknek, a Központi Kampánystáb vezetőjének beszámolója alapján az ÜE áttekintette azokat a szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az RMDSZ területi szervezetei, polgármesterei és tanácsosai megfelelő módon tegyenek eleget a Választási törvényből következő határidős követelményeknek, mint – többek között – a pénzügyi megbízottak kijelölése, a választási bizottságok elnökeire és alelnökeire vonatkozó személyi javaslatok megtétele, a jelöltlisták letevése. A testület megállapította, hogy a választási előkészületek mind országosan, mind a területi szervezetek szintjén jól haladnak. Ennek a napirendi pontnak a keretében az ÜE tagjai előkészítő megbeszélést folytattak a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsának hétfőre, 1996. április 22-re összehívott rendkívüli tanácskozásáról. Az ÜE ugyanakkor elhatározta, hogy a területi elnökök beszámolóira alapozva véglegesíti a kampányidőszak országos naptári tervét.

Vida Gyula ügyvezető alelnök, a képviselőházi frakció vezetője beszámolt az RMDSZ európai integrációs bizottságának megalakulásáról, és Kötő József alelnökkel együtt intézkedéseket kezdeményezett a bizottság munkájához szükséges szervezési és ügyviteli háttér biztosítására. A képviselőházi frakcióvezető tájékoztatást adott a román Parlament hasonló célú bizottságának megalakulásáról is.

Az ülésen Náznán Jenő gazdasági alelnök tájékoztatta a testületet a privatizációs folyamat nemrég lezárult első szakaszában az RMDSZ által nyújtott szolgáltatásokról. Az előzetes adatok szerint a szövetség privatizációs-információs irodái mintegy 120 ezer érdeklődőnek nyújtottak felvilágosítást és több mint 100 ezer esetben segítették az igényjogosultakat az ügyintézésben. Döntés született arról, hogy – az eddigi tájékoztató tevékenység folytatásaként – a szövetség szakértői a részvénytulajdonosi jog érvényesítésével kapcsolatos ajánlásokat dolgoznak ki.

A soron következő SZKT előkészítésével foglalkozva a testület ütemtervet dolgozott ki az ÜE által előterjesztendő anyagok kidolgozására.

Az ÜE megbízta Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnököt azzal, hogy szervezzen meg egy, a Temesváron májusban megrendezendő FUEV-kongresszus alkalmával bemutatásra kerülő népmővészeti mősort, illetve fényképkiállítást.

*** Az Ügyvezető Elnökség ülése után sajtóértekezletre került sor, amelyen Takács Csaba ügyvezető elnök, Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök, Demeter János önkormányzatokért és helyi szervezetekért felelős alelnök, az RMDSZ országos kampánystábjának vezetője, Vida Gyula képviselőházi frakcióvezető, ügyvezető alelnök és Náznán Jenő gazdasági alelnök, valamint Kós Anna ügyvezető elnökségi titkárságvezető, a kampánystáb médiafelelőse vett részt.

Takács Csaba bevezetőjében elmondta, szeretné, ha hagyományossá válnának az Ügyvezető Elnökség ülései utáni sajtótájékoztatók, majd ismertette az ÜE ülésén megvitatott kérdéseket.

Mint az várható volt a helyi sajtó képviselői, a központi sajtó és a külföldi rádiók tudósítói elsősorban a helyhatósági választási kampány megkezdésével kapcsolatos kérdéseket tettek fel. Az ügyvezető elnök elmondotta, az RMDSZ európai stílusú, pozitív kampányt fog folytatni, melynek során számít a történelmi magyar egyházak, valamint a romániai magyar civil szervezetek támogatására. Takács Csaba kifejtette, az RMDSZ célja olyan önkormányzatok létrejötte, amelyek előtérbe helyezik a helység polgárai szociális, gazdasági és településfejlesztési gondjainak megoldását. Az RMDSZ ugyanakkor elvárja polgármestereitől és tanácsosaitól, hogy aktívan hozzájáruljanak a helyi magyar közösség identitásának megőrzéséhez és fejlesztéséhez.

Demeter János elmondta, a helységek döntő többségében elkészültek már az RMDSZ jelöltlistái, s a jelöltek kiválasztása során elsőrangú kritérium a hozzáértés, a kompetencia volt. Hangoztatta, hogy az RMDSZ 200 polgármestert, ugyanennyi alpolgármestert és közel 3.000 tanácsost szándékszik bejuttatni a helyi önkormányzatokba, akik a helyi közösségek, s nem egy párt érdekeit fogják képviselni.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e Kolozsváron polgármesterjelöltje az RMDSZ-nek, a szövetség képviselői kifejtették, erről még nem született döntés – amit egyébként az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének kell meghoznia –, de elvben minden párttal lehetséges az együttmőködés, az RNEP, NRP és SZMP kivételével. Vida Gyula kifejtette, a kolozsvári választás nagy kihatással lehet az országos választásokra, hiszen nagymértékben csökkennének az RNEP esélyei, ha elnökét nem választják újra Kolozsvár polgármesterévé. A TDRP-vel való esetleges együttmőködéssel kapcsolatban Vida Gyula kijelentette, semmiféle egyeztetés nem történt még ezzel a párttal, de nincs kizárva a tárgyalás.

A sajtóértekezleten Kós Anna bemutatta az RMDSZ választási plakátjait.

*** Hibaigazítás. Tegnapi sajtóértekezleti beszámolónkba sajnálatos hiba csúszott. Niculescu Antal politikai tanácsos tájékoztatása szerint az idén az RMDSZ első ízben vesz részt önálló meghívottként (és nem az UNPO tagjaként) az ENSZ Emberi Jogi bizottsága Kisebbségi Albizottságának genfi ülésén. Az elírásért elnézést kérünk.