1996. április 16., kedd IV. évfolyam, 760. szám

*** Április 12-én, pénteken, Markó Béla szövetségi elnök találkozott a kézdiszéki RMDSZ vezetőségével. A megbeszélésen aktuális kül- és belpolitikai kérdésekről, valamint a helyhatósági választásokra való felkészülésről folyt eszmecsere.

Ugyanaznap a szövetségi elnök részt vett a háromszéki RMDSZ Operatív Tanácsának ülésén, amelyen a helyhatósági választások előkészületeiről tanácskoztak.

*** Szombaton, április 13-án, Baróton, az RMDSZ erdővidéki területi szervezetének szervezésében került sor a Székelyföldi Egyeztető Tanács ülésére. Az ülésen részt vettek az RMDSZ csíkszéki területi, erdővidéki, gyergyószéki, kézdiszéki, orbaiszéki, sepsiszéki és udvarhelyszéki szervezeteinek képviselői. Meghívottként jelen voltak: Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és dr. Csapó József szenátor.

Az ülés résztvevői megvitatták a székelyföldi területi autonómia statútumának tervezetét, amely a Székelyföld sajátos identitásának megőrzését szolgálná. Dr. Csapó József szenátor, a tervezet kidolgozója hangsúlyozta, hogy a jelenlegi román Alkotmány alapján is létrehozhatók sajátos státusú közigazgatási egységek és azt az Európai Unió több dokumentuma, valamint a nemzetközi gyakorlat is támogatja.

A Székelyföldi Egyeztető Tanács elhatározta, hogy a soron következő, gyrgyószentmiklósi tanácskozáson elkezdi a statútum-tervezet szöveg szerinti elemzését, és kidolgozza a székelyföldi területi autonómia megvalósításához szükséges cselekvési programot.

*** A székelyföldi kihelyezett tagozatok letelepítése, az akkreditációs feltételeknek megfelelő székelyföldi egyetemi hálózat megszervezése érdekében 1996. április 12-én Csíkszeredában, az Oktatásügyi Főosztály kezdeményezésére tanácskozásra került sor a csíkszeredai, nyárádszeredai, székelyudvarhelyi intézmények programvezetőinek, valamint a sepsiszentgyörgyi és gyergyói főiskola-kezdeményezések szervezőinek részvételével. A megbeszélésen megegyezés született arról, hogy az érdekeltek ez év május 15-ig benyújtják az Illyés Közalapítvány célpályázatának keretében a felsőoktatási hálózat létrehozására vonatkozó elképzeléseiket. A beérkezett pályázatok alapján az RMDSZ Oktatásügyi Főosztálya véglegesíti a székelyföldi egyetem alapítására vonatkozó tervezetét, és véleményezés és jóváhagyás végett előterjeszti a SZET–nek és az SZKT–nak. A főosztály ugyanakkor gondoskodik az egyetem alapításához szükséges jogi és pénzügyi feltételek megteremtéséről.

*** Az RMDSZ Oktatásügyi Főosztályának kezdeményezésére 1996. április 12-én Kolozsváron, az EME székházában tanácskoztak a romániai magyar történelemtanárok. Az összejövetel célja az 1996 szeptemberétől bevezetendő új tantárgy, a magyarság története tanterves, tankönyves és módszertani kérdéseinek megvitatása. Részt vettek az Oktatásügyi Minisztérium, az RMPSZ, a Babeő-Bolyai Tudományegyetem, az Erdélyi Múzeum Egyesület, a budapesti Nemzeti Tankönyvkiadó és az Erdélyi Tankönyvtanács képviselői is.

A tanácskozáson létrejöttek a tantervet kidolgozó munkacsoportok, és döntés született a szakmai irányítás és lektorálás kérdésében. A munkacsoportok 1996. május 1-ig átadják lektorálásra tanterves javaslataikat, majd az elbírált és elfogadott tantervjavaslatot továbbítják az Oktatásügyi Minisztériumba.

Javaslatok hangzottak el az új tantárgy tankönyveinek és a segédanyagok (olvasókönyvek, tudományos munkák, szöveggyőjtemények és fogalomtárak) elkészítésére, illetve a már meglévő munkák használatára.

A résztvevők megbízták Deák Árpád és Wolf Rudolf kolozsvári tanárokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot Bogdan Teodorescu úrral, a román és egyetemes történelem tantervének kidolgozásáért felelős minisztériumi tanácsossal, a magyarság története román történelemkönyvekbe beillesztendő fejezeteinek megvitatása érdekében. Ugyanakkor felkérik az RMDSZ felelős tisztségviselőit, hogy az Oktatásügyi Minisztériumban tartandó megbeszéléseken tisztázzák az új tantárgy bevezetésének módozatait.