1996. április 11., csütörtök IV. évfolyam, 758. szám

*** Horn Gyula magyar miniszterelnök április 11-én, csütörtökön, fogadta Markó Bélát, az RMDSZ elnökét és Takács Csabát, a szövetség ügyvezető elnökét.

A megbeszélésen az RMDSZ vezetői helyzetelemzést adtak a romániai politikai életről, az RMDSZ helyzetéről, aktuális törekvéseiről, különös tekintettel a helyhatósági választásokra való felkészülésre, megerősítették a szövetség eddigi álláspontját az alapszerződésre vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban Horn Gyula elmondta, hogy a magyar kormány továbbra is figyelembe veszi az RMDSZ véleményét, és olyan alapszerződésre törekszik, amely találkozik a romániai magyarság egyetértésével. A miniszterelnök kijelentette, hogy minél gyakoribb konzultációt igényel az RMDSZ-szel.

Az RMDSZ vezetői javasolták, hogy a Miniszterelnöki Hivatal és a Határon Túli Magyarok Hivatala szervezzen meg egy olyan tanácskozást, amelyen részt vennének a különböző határon túli magyar szervezetek képviselői, valamint a magyarországi parlamenti pártok képviselői, és amelynek témája a határon túli magyarság helyzete, jövőképe, a számára megfelelő megoldásokkal kapcsolatos koncepciók elemzése lenne.

*** Az Ügyvezető Elnökség 1996. április 10-én tartotta rendes heti ülését Kolozsváron.

Tekintettel arra, hogy lezárult a privatizáció első szakasza, a testület megbízta a gazdasági alelnököt, hogy a szervezésben és a lebonyolításban részt vállaló szakértőkkel együttmőködve, elemezze az RMDSZ eddigi privatizációs-tájékoztató tevékenységét, a részvényjegyzési folyamat eredményeit, és fogalmazzon meg ajánlást a további tennivalókra vonatkozóan.

Ugyanakkor az ÜE határozott arról, hogy az újonnan létrehozott Mezőgazdasági és Falupolitikai Főosztály tevékenységi tervének véglegesítése érdekében a gazdasági alelnök a közeljövőben tanácskozásra hívja össze az SZKT Mezőgazdasági szakbizottságát, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének vezetőségét, az SZKT által kijelölt programmenedzsert. A megbeszélésen részt vesz az önkormányzatokért és területi szervezetekért felelős alelnök is.

Tájékozódva az RMDSZ polgármesterjelöltjének kiválasztására Gyergyószentmiklóson rendezett belső előválasztásokról, az Ügyvezető Elnökség nagyra értékelte a magas részvételi arányt, és elismerését tolmácsolja a példás szervezésért és sikeres lebonyolításért a városi RMDSZ-szervezetnek.

Az ülésen tájékoztató hangzott el az e hét végén Kolozsváron, az Oktatási Főosztály szervezésében sorra kerülő tanácskozás előkészületeiről. E tanácskozás célja véglegesíteni a magyar történelemnek mint különálló tantárgynak a gimnáziumi oktatásba történő bevezetését szolgáló szervezési és szakmai előfeltételeket, létrehozni azokat a munkacsoportokat, amelyek majd kidolgozzák a tantervet és a szükséges tankönyveket, valamint az egyetemes történelem és Románia történelme keretében a magyar kisebbség történelmét tárgyaló fejezeteket.

Az Ügyvezető Elnökség javaslatot fogalmazott meg a Szövetségi Képviselők Tanácsa következő ülésének időpontjára és napirendjére vonatkozóan, amelyet az SZKT Állandó Bizottsága elé terjeszt.

*** Április 2–3-án ülésezett Párizsban az Európa Tanács Parlamenti Közgyőlésének Jogi és Emberi Jogi Bizottsága. A bizottság többek között meghallgatta Gunnar Jansson szóbeli tájékoztatóját legutóbbi romániai látogatásáról. A jelentéstevő ígéretet tett arra, hogy az április végén esedékes ülésszakon írásbeli jelentését is előterjeszti. Határozat született arról, hogy a monitorizálási mechanizmus keretében Frunda György május 20–22-e között újra ellátogat Litvániába, Gross (svájci) és Caputto (olasz) kollégái kíséretében.

Az Emberi Jogi Albizottság szakértői véleményezéseket hallgatott meg a Tanácsadó Bizottság (a nemzeti kisebbségi sérelmeket kivizsgáló bizottság) létrehozására, valamint összetételére és hatáskörére vonatkozóan. Remélhető, hogy ez év végéig legalább 12 ország ratifikálni fogja az ET Kisebbségvédelmi keretegyezményét, amely ezáltal kötelező érvényővé válik a tagországok számára, és így szükségessé teszi a Tanácsadó Bizottság létrehozását.

*** 1996. április 10-én, az RMDSZ bukaresti székházában találkozóra került sor a Mővelődési Minisztérium Nemzetiségi Igazgatósága és a romániai magyar politikai és kulturális élet képviselői között. A tanácskozáson szó esett a kisebbségi kulturális rendezvények támogatását szolgáló pályázati rendszer kialakításáról, a kisebbségi képviselet biztosításáról a megyei felügyelőségekben, az állami támogatásban részesülő lapok folyamatos szubvencionálásáról, a kiadók és könyvtárak számára történő állami megrendelések rendszeresítéséről, a kisebbségi kulturális szakemberek bevonásáról a nemzetközi ösztöndíjrendszerbe, nemzeti közösségünk kulturális értékeinek külföldi bemutatásáról, kisebbségi mőemlékvédelmi alapok létesítéséről az 1997-es évre, szakmai tanácskozás rendezéséről az állami levéltárakban és múzeumokban fellelhető magyar győjtemények állagának megőrzéséről és kutathatóságáról, az elkobzott közösségi javak visszaszolgáltatásának szorgalmazásáról. A megbeszélésen részt vettek: Markó Béla szövetségi elnök, Kötő József mővelődési és egyházügyi alelnök, Dávid Gyula, az EMKE elnöke, illetve Carol König minisztériumi vezérigazgató és Grosu Magda előadó.