1995. szeptember 7., kedd III. évfolyam, 613. szám

*** 1995. szeptember 7-én, Markó Béla szövetségi elnök sajtóértekezletet tartott az RMDSZ bukaresti elnöki hivatalában. Markó Bélán kívül jelen volt Szabó Károly, a szenátusi RMDSZ-frakció elnöke, Tokay György, a képviselôházi RMDSZ-frakció elnöke és Elek Barna képviselô.

Bevezetôjében Markó Béla rámutatott, hogy sajnos az ellenzéki pártok együttmûködése nem zökkenômentes, holott a helyhatósági választási kampány küszöbén igen fontos lenne hatékonyan egyeztetni az ellenzék tevékenységét. Ezzel szemben azt tapasztaljuk, erôs a széthúzás, arról nem beszélve, hogy némely ellenzéki szemelyiség nacionalista propaganda révén szeretne híveket, szavazatokat szerezni. Az RMDSZ elnöke szerint ez a retorika nem hoz szavazatokat az ellenzéki pártoknak, hanem megerôsíti és legitimizálja a szélsôséges-nacionalista pártokat. Az RMDSZ azért nem írta alá az ellenzék bizalmatlansági indítványát, mert egyrészt nem konzultálták ebben az ügyben, másrészt a szövetség képviselôi nem bíznak abban, hogy a kezdeményezés sikerrel járhat, megoldhatja a válságot. Gheorghe Funar újabb RMDSZ-ellenes kirohanását illetôen Markó Béla azt válaszolta, hogy nem az RMDSZ-t, hanem a RNEP-elnök koalíciós partnereit, a legnagyobb kormánypárt vezetôit, illetve Ion Iliescu államelnököt kell megkérdezni, aki nemrég a román-magyar megbékélés mellett szállt síkra.

Szabó Károly és Tokay György arra figyelmeztették az újságírókat, hogy a Büntetô Törvénykönyv módosítását célzó képviselôházi vita rendkívül rossz eredményhez vezethet. A honatyáknak a nacionalista és vallásos érzelmekkel fûszerezett retorikája semmibe veszi az európai normákat, megnehezíti azt a folyamatot, amely a román törvényeknek az európai szabványokhoz történô illeszkedését hivatott létrehozni.

Elek Barna Maros megyei képviselô rámutatott, hogy a gabona-krízis tulajdonképpen a kormány rossz agrárpolitikájának egyenes következménye. Amennyiben ez a politika folytatódik, a kistermelôk hitelüket veszítik, a mezôgazdaságot pedig a Romcereal-hoz hasonló tisztességtelen eszközökön keresztül egy újabb etatista rendszerbe tereli a kormány.

*** Az 1995. augusztus 30-i számában a Libération címû lap ismerteti szövetségünknek a Tanügyi törvénnyel kapcsolatos sérelmeit. A neves francia újság szerkesztôi, Tania Enescu és Véronique Soule, Bíró Anna-Máriát, a szövetségi elnöki hivatal politikai tanácsosát idézve sorolja fel a romániai kisebbségeket, elsôsorban a magyar közösséget ért diszkriminatív rendeleteket.