1995. szeptember 5., kedd III. évfolyam, 611. szám

*** 1995. szeptember 4-én az Európai Unió bukaresti irodájának szervezésében kerekasztal-beszélgetésre került sor, melynek vendége Dr. Arie M. Oostlander, az Európa Parlament kereszténydemokrata képviselôje volt, aki mint az EU kibôvítésével megbízott raportôr érkezett Romániába.

A rendezvényen az RMDSZ Szövetségi Elnöki Hivatala részérôl Nemes Árpád külpolitikai tanácsos vett részt. Jelen voltak: G. Harris, az Európai Unió bukaresti megbízottja, Gabriel Andreescu és Renate Weber, a romániai Helsinki Bizottság társelnökei, valamint Anca Vamešu és Cristina Petrache, az EU bukaresti kirendeltségének munkatársai.

A kerekasztal-beszélgetés témája az Európa Parlamentnek a romániai kisebbségi és emberi jogok védelmérôl szóló nyilatkozata volt.

*** Másnap, szeptember 5-én, Borbély László és Bárányi Ferenc képviselôk, a Román Parlament Európai Integrációs Bizottságának tagjaiként találkoztak Arie M. Oostlanderrel. Az Európa Parlament hollandiai képviselôje kétnapos látogatást tett Romániában az itteni helyzet megismerésére, minthogy az ôsz folyamán jelentést tesz az Európa Parlament Külügyi bizottságának a társult országokban tapasztaltakról. A vendég a találkozó folyamán külön kitért a Tanügyi törvény kérdésére és beszámolt a hollandiai tanügyi törvényrôl, amely az iskolák teljes autonómiáját biztiosítja. Arie M. Oostlander a rendôrseg és az igazságszolgáltatás viszonyáról, az állampolgári jogok tiszteletben tartásáról és a román törvénykezés helyzetérôl érdeklôdött az európai integrácíós folyamat tükrében.

*** Lapzártakor még tartott Kolozsváron az RMDSZ Ügyvezetô Elnökségének szokásos keddi munkaülése, amelyen részt vesz Markó Béla szövetségi elnök is. Az ülés munkálataira holnapi számunkban visszatérünk.