1995

1995. szeptember 29., péntek III. évfolyam, 629. szám

*** Szombaton és vasárnap, szeptember 30-án és október 1-én, Csernátonban kerül sor a hazai magyar tárgyi népmővészek szövetségének a megalakítására. Az eseményen jelen lesznek erdélyi tárgyi népmővészetünk kiváló mesterei és elméleti szakemberei. Az alakuló ülés szakmai bemutatóval és tanácskozással egészül ki. Az esemény része annak a folyamatnak, melynek során népi és magas kultúránk minden ágazatában létrehozzuk a szakmai irányítást és az infrastruktúra kiépítését lehetővé tevő, helyi hálózattal rendelkező országos szövetségeket.

*** A Wall Street Journal Europe címő New York-i lap, Árnyak Iliescu országában címmel, terjedelmes írásban foglalkozik Romániával. A cikkíró túlságosan derőlátónak minősíti Iliescu elnök Amerikának szóló üzenetét, majd leszögezi: „A reformok valójában csigalassúságúak, a növekedés messze elmarad a visegrádi országokétól, és a privatizáció legfeljebb araszolva halad. „Ha Iliescu országának egyik árnyoldala a lemaradó gazdaság, ide sorolható a nemzetiségi jogok és a sajtószabadság rendszeres semmibevétele is” – írja a tekintélyes amerikai lap. „Románia új demokráciája kezdettől fogva a nacionalisták és az egykori kommunisták hibridjeiből jött létre. Oly sok szép szó hangzik el a kivirágzó demokratikus erényekről, a valamennyi románt megillető szabadságjogokról, miközben betiltják más államok lobogóinak felvonását, és bebörtönözni készülnek az engedetlen újságírókat.”