1995. szeptember 28., csütörtök III. évfolyam, 628. szám

*** Idézünk a Reuter hírügynökség szeptember 26-i, Iliescu elnök washingtoni látogatásával foglalkozó jelentéséből:

Ion Iliescu román elnök kedden találkozott Clinton elnökkel, majd azt nyilatkozta, hogy kérte Románia számára a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény státusának az állandósítását.

Egy amerikai főhivatalnok kijelentette: “a Fehér Ház hozzáállása ehhez a kérdéshez pozitív, de feltételekhez is kötött, további előrehaladást igénylünk a románoktól bizonyos vonatkozásokban, ide értve a gazdasági reformot és az ország kétmilliónyi magyar kisebbsége iránt tanúsított méltányos bánásmódot.

Részünkről szeretnénk oda hatni, hogy a kedvezmény ügye előrehaladjon, mondotta a főhivatalnok. Nagy mértékben megkönnyítené a dolgunkat, hogyha román részről hasonló mértékő akaratot tapasztalhatnánk a szóban forgó problémák egynémelyikének előmozdítására.”

“Senki sem kívánja azt sugalmazni, hogy a magyarok államot képezzenek az államban, de vannak bizonyos dolgok, így például az oktatáshoz való hozzájutás, vagy a magyar nyelvő helységnévtáblák ügye, amelyeknek, úgy gondoljuk, meg kellene oldódniuk” – mondotta a tisztségviselő.

*** NYILATKOZAT

Funar polgármester és dr. Gheorghe Lazarovici főigazgató gödröt ás a Ion Iliescu elnök által kezdeményezett történelmi megbékélés útjába.

Felháborodással vettük tudomásul, hogy a Nemzeti Történelmi Múzeum egy új “kutatóárok” ásását kezdte el, midőn Gh. Lazarovici főigazgató bevallása szerint arra sincs pénz, hogy az eddigit folytassák.

A múlt év júliusában a helyszínre kiszállt kormánybizottság döntését mellőzve, amely szerint a Főtéren csak régészeti kutatások végezhetők, a munkálat célja (Gh. Lazarovici szerint) ez alkalommal egészen más: a Kapitóliumi farkas szobortalapzatának elkészítése –, ami távolról sem nevezhető régészeti feltárásnak, hanem városrendészeti és területrendezési létesítménynek.

Nyilvánvaló, hogy sem ennek, sem az eddigi munkálatoknak nem a Főtér régészeti “értékeinek” feltárása volt a célja, hanem az európai hírő tér tönkretétele. Ennek méltó bizonyítéka az is, hogy ezalkalommal eszkavátorral estek neki a nagy “értékeket” rejtő Főtérnek. A szakemberek szerint eddig sem találtak semmi értékes leletet, hiába reklámozta ennek ellenkezőjét a helyi sajtó. A N.T.M. által reklámozott “értékes” leletekről szóló híresztelés csak a jóhiszemő kolozsváriak félrevezetésére szolgál, leplezni próbálja Funar polgármester Főteret tönkretevő kultúrbarbár szándékát, valamint ennek “tudományos” igazolását kívánja adni.

Tiltakozunk a Múzeumnak és a polgármesternek ezen legújabb, provokatív akciója ellen, melynek célja nem más, mint – az etnikai feszültség szításával – választási tőke kovácsolása a polgármester pártja számára.

Követeljük, hogy a Kapitóliumi farkas szobrának városrendészetileg és területrendészetileg méltó helyet jelöljön ki egy csak szakemberekből álló bizottság, amelynek a döntését a helyi tanácsnak is el kell fogadnia.

A Kolozs megyei RMDSZ A Kolozsvári Tanács

elnöksége RMDSZ csoportja