1995. október 2., hétfő III. évfolyam, 630. szám

*** KÖZLEMÉNY

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége a Privatizációs Szakcsoport által kidolgozott tervezet alapján felvállalja a privatizációs folyamattal kapcsolatos ügykezelést azok számára, akik ezt igénylik.

Ennek megvalósítása érdekében létrehozza az Országos Privatizációs-Információs Irodát Csíkszereda központtal, illetve minden megyei (területi) szervezet mellett – azokkal együttmőködve – megalakítja a megyei (területi) privatizációs-információs irodákat. Ezek vezetésére felkéri a parlamenti csoport egy-egy szenátorát vagy képviselőjét.

Ugyancsak felkéri a társ- és szakmai szervezeteket (RMKT, EMT, RMGE), hogy szakembereikkel vegyenek részt az információgyőjtésben és a tanácsadásban, bekapcsolódva ezen irodák tevékenységébe.

Az irodák létrehozása után azok tényleges helyét, személyzetét, programját, stb. a megyei (területi), helyi RMDSZ szervezetek az érdekeltek tudomására hozzák.

Más tanácsadói formák mellett, az RMDSZ privatizációs-információs irodáihoz fordulhat bárki, aki a jogszabályoknak megfelelően:

– tanácsot igényel, melynek alapján dönthet, hogy önmaga hogyan hasznosítja privatizációs vagyonjegyeit;

– részvénytulajdonos kíván maradni, de hajlandó privatizációs értékpapírjait célirányosan felhasználni;

– privatizációs értékpapírjait (tulajdonigazolvány könyv és névreszóló kupon) felajánlja közösségi célra (megjelölve a területet: oktatás, mővelődés, mőemlékvédelem, egyház stb. támogatása).

Az RMDSZ nem támogat egyetlen olyan kezdeményezést sem, amelyben a közösségi érdekre való hivatkozás csak eszközt jelent a saját, magánérdek megvalósítására, bárkié is legyen az.

Takács Csaba Antal István

ügyvezető elnök Birtalan Ákos

képviselők,

a Privatizációs Szakcsoport részéről

*** Markó Béla szövetségi elnök szeptember 30-án találkozott Temesváron a FUEV Armin Nickelsen főtitkár által vezetett küldöttségével. A FUEV-küldöttség Temesváron az 1996-os rendes kongresszus előkészületi tárgyalásait kezdte meg, melynek során találkozott a helyi közigazgatás képviselőivel is.

A Temes megyei RMDSZ-nél lezajlott találkozón megállapodás született arról, hogy az RMDSZ és a Német Demokrata Fórum közösen lesznek a FUEV-kongresszus házigazdái.

A találkozón jelen voltak az RMDSZ részéről Bodó Barna, az SZKT ÁB alelnöke, dr. Bárányi Ferenc Temes megyei képviselő, Ferencz Csaba és Balaton Zoltán, a Temes megyei RMDSZ elnöke, illetve ügyvezető elnöke, a Német Demokrata Fórum részéről pedig dr. Karl Singer, a bánsági tagozat elnöke, valamint helyettese, H. Cucuruz.

*** 1995. szeptember 30-án és október 1-én lezajlott Alsócsernátonban a Romániai Magyar Népmővészeti Szövetség alakuló ülése az RMDSZ Mővelődés- és Egyházügyi Főosztályának és az EMKE Országos Elnökségének a védnöksége alatt.

A szövetség felvállalta a romániai magyar tárgyi népmővészet legjobb hagyományainak ápolását, terjesztését, forgalmazását, valamint az utánpótlás nevelését minden szakterületen.

A kétnapos rendezvény a résztvevők által hozott tárgyakból rögtönzött kiállítással kezdődött, majd közel másfél napos ülés keretében az alakuló közgyőlés megvitatta és véglegesítette az Udvarhelyszéki Fafaragók Szövetségének tagjaiból alakult Kezdeményező Bizottság által előterjesztett szervezeti szabályzat-tervezetet. Ezután került sor a vezetőség megválasztására. Tiszteletbeli elnök Bandi Dezső iparmővész, elnök Tankó Albert, ügyvezető elnök Kisgyörgy Imre lett. A szövetség kimondta az EMKÉ-hez való csatlakozást társszervezeti státusban.

Az ülésen részt vett Jánó Mihály, a Kovászna megyei Mővelődési Felügyelőség főfelügyelője, Sylveszter Lajos, az EMKE alelnöke, Mina László, a Brassó megyei RMDSZ elnöke, valamint Laskay Sándor, a Mővelődés- és Egyházügyi Főosztály közmővelődési előadója.