1995. szeptember 27, szerda III. évfolyam, 627. szám

*** Az RMDSZ resicabányai városi szervezete szeptember 21-én határozatban foglalt állást a Tanügyi törvénnyel kapcsolatban.

A szervezet tagjai terjesztették a városban a “Ce doresc maghiarii?” címő RMDSZ-röplapot, egyházi segédlettel és saját hálózatukon keresztül fölkérték az érdekelteket, hogy írjanak tiltakozó leveleket a Szenátus elnökének, Oliviu Ghermannak, tiltakozó leveleket, melyeket aztán a szervezet eljuttatott a címzettnek. A határozat kimondja, hogy a magyar tannyelvő oktatást szükséges lenne kiterjeszteni a szakképzésre és a továbbképzésre ott, ahol erre igény mutatkozik. Síkra száll továbbá a felekezeti iskolák visszállításáért, az elkobzott egyházi ingatlanok visszajuttatásáért. A szervezet indokoltnak, ésszerőnek és célszerőnek tartaná, hogy azokban a városokban és falvakban, ahol jelentős százalékarányban élnek nemzeti kisebbségek, a román nyelv és irodalom mellett vezessék be kötelező tantárgyként, az adott kisebbség nyelvét és irodalmát. Ez a javaslat tökéletesen összhangzik a történelmi megbékélés bejelentett szándékával, hiszen a bánsági és ezzel együtt a resicabányai, bogsánbányai múltban nagy hagyománynak örvendett és az összeférhetőseg egyik garanciája volt a két- és három- sőt még több nyelvőség.

*** Szabó Judit tanárnő, a Tanügyi törvény elleni tiltakozásként meghirdetett éhségsztrajk-lánc beindítója, a következő Nyílt levelet intézte Kozma Szilárdhoz:

Tisztelt Kozma Szilárd!

Ismételten együttérzésemet és elismerésemet fejezem ki a Tanügyi törvény elleni tiltakozásáért.

Önfeláldozó és egészségét nem kímélő éhségsztrájkja nagyon sok pedagógus és szülő messzemenő értékelését is kivívta.

Kórházba szállítása aggodással tölt el és arra kérem, hogy a pedagógusok éhségsztrájk-láncát tekintse az azonos cél érdekében folytatott küzdelem részének, és így most már függessze fel az egészségét immár napról-napra egyre inkább veszélyeztető és esetleg visszafordíthatatlanul károsító, hosszas éhségsztrájkját.

Bátor kiállása így is példaértékő.

Csíkszereda, 1995. szeptember 26.

őszinte együttérzéssel és tisztelettel:

Szabó Judit tanárnő

*** KÖZLEMÉNY

1995. szeptember 14-én, este 21 órától folytatott éhségsztrájkomat 12 nap után, szeptember 26-án 21 órakor félbeszakítom a következő elhatározással:

1. A romániai nemzetiségek lelki és szellemi világát a Ceauőescu-diktatúra nyomasztó légkörébe visszataszító jelen román Tanügyi törvényt teljes felelősségtudatommal ellenzem és ezért úgy is mint újságíró, úgy is mint szépíró, költő, de elsősorban mint egyetemesen gondolkodó ember, nem fogok megnyugodni addig, amíg ezt a törvényt a román Parlament, az egyetemes emberi lét legmagasabb erkölcsi igazsága szerint, újra nem alkotja.

2. Továbbá felhívom tisztelettel mind a jelenlegi, mind a következő évek során hatalomra kerülő magyarországi politikusok figyelmét, hogy a magyar nép élő lelkiismeretét és valós emberi érdekeit mindig is a magyar írók és más közgondolkodók képviselték, ezért bármilyen, az egész magyarságot érintő politikai döntések előtt kívánatos azoknak a véleményét kikérni, ahhoz hogy többé ilyen, a határokon kívül élő magyarság létét gyökereiben veszélyeztető politikai alkuk, mint amilyen a Tanügyi törvény kapcsán a Horn Gyula kormányfő és Nicolae Vőcőroiu kormányfő berni kiegyezése volt, többet meg ne történhessenek. Amennyiben bármelyik magyar kormány egy ehhez hasonló politikai ballépést újból elkövet, nem 12 napos, hanem 24 napos éhségsztrájkba kezdek.

3. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni annak érdekében, hogy felhívjam a román író- és mővésztársadalom, valamint a román szellemi közgondolkozás jeles képviselőinek a figyelmét, hogy 1920 után minden diktatúra felé csuszamló román hatalom (általában a parlamenttel együttvéve) először mindig a romániai magyarság jogainak megnyírbálásával és jogtalan meghurcoltatásával, kifosztásával, bebörtönzésével és halálba kergetésével kezdte a román nép erőszakos hatalmának megerősítését, de rögtön ezt követően a román szellemi élet meghurcolása, erőszakos elhallgattatása, emigrációba szorítása, letiltása, bebörtönzése, stb. követte a magyarok elleni országos intézkedéseket.

4. Minden újságírói képességemet és lehetőségemet latba fogom vetni, hogy az új parlamenti választások alkalmával az ezelőtt három évi, Domokos Géza-féle Hargita megyei puccsok ne ismétlődhessenek meg és végre olyan parlamenti tagok képviseljék egytől egyig a romániai magyarságot, akik nem a hatalommal való egyezkedésekben, hanem a szellemi értékek megőrzésében látják az egységet.

Csíkszereda, 1995. szeptember 26.

Kozma Szilárd

*** Kedden, szeptember 26-án, 13 órától, a Csíkszeredai Márton Áron Líceum dísztermében, tanárokkal és diákokkal találkozott a strasbourgi útról visszatért Ráduly Robert, a Magyar Ifjúsági Tanács elnöke és Antal Attila, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség Tanügyi Szakosztályának vezetője. Mindketten rövid útibeszámolót tartottak, majd beszélgetés folyt az új Tanügyi törvény kapcsán. Hasonló találkozóra kerül sor pénteken, szeptember 29-én 18 órától Székelyudvarhelyen, a Polgármesteri Hivatal dísztermében, majd szerdán, október 4-én Gyergyószentmiklóson.