1995. szeptember 26., kedd III. évfolyam, 626. szám

*** Németh János, Maros megyei RMDSZ-képviselő, szeptember 25-i képviselőházi felszólalásában – Szász Ferenc fizikatanár esetére hivatkozva – visszatért a Maros Megyei Tanfelügyelőség önkényes intézkedésére, melyet egy interpelláció kapcsán Romulus Pop tanügyminisztériumi államtitkár utólag törvényesnek fogadott el. Azt a pótlólagos román nyelvvizsgát (tesztet) hozta szóba, amelyet a sikeres pályázati vizsga után román tagozatokon meghírdetett állásokra optáló hat magyar anyanyelő tanár számára rendeltek el. Elmondta, hogy Szász Ferenc egy Neamő megyei román általános iskolában kezdte tanári pályafutását, majd Marosvásárhelyen és Szászrégenben – románul is, magyarul is tanította a fizikát. Noha első helyen végzett a pályázati szakvizsgán – 9,12-es általánossal – nem választhatott állást teljesítménye szerint, mert az utólagos nyelvvizsgán román nyelvismeretét hiányosnak találták. A törvények ilyen nyilvánvalóan önkényes és méltánytalan alkalmazásáért a képviselő felelőssé tette a Maros Megyei Tanfelügyelőséget és az Oktatásügyi Minisztériumot.

*** Szombaton, szeptember 16-án délelőtt 11 órakor, mintegy hétszázan vettek részt azon az ökumenikus istentiszteleten, amelyen Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A püspök úr kiemelte, hogy mi a szeretet erejével lázadunk azok ellen, akik lelkünket, létünket támadják, a szeretet jegyében vállaljuk a harcot anyanyelvünkért, önmagunkért. Bízunk abban, hogy a bennünk újra halmozódó félelem bizalom által változik szeretetté.

Következett a Református Wesselényi Kollégium 350. tanévének megnyitó ünnepsége, melyen Pap Zoltán, megbízott igazgató mondott beszédet. Az ünnepség ezután egyházi és polgári fórummá alakult át. A felszólalók kifejtették, hogy mindent meg kell tennünk iskoláink, anyanyelvünk megőrzéséért és elítélték a kultúránkat, megmaradásunkat fenyegető törvényes megkülönböztetéseket. “Mi lesz azzal a házzal, amelyben nem laknak, mi lesz azzal az úttal, amelyen nem járnak? Mindenki maga is jól tudja a választ” – mondotta Fekete József katolikus esperes.

A fórum végül Nyilatkozatot fogadott el, amelyben tiltakozását fejezte ki az éppen életbeléptetett, diszkriminatív, kisebbségellenes Tanügyi törvény ellen.