1995

1995. szeptember 25., hétfő III. évfolyam, 625. szám

*** 1995. szeptember 23–24-én Gyergyószentmiklóson ülésezett a Szövetségi Képviselők Tanácsa.

Az Ügyvezető Elnökség Gazdasági Főosztályával kapcsolatos előterjesztés vitája nyomán, a módosító javaslatok értelmében, az SZKT elhatározta a Gazdasági és Szociális illetve a Falupolitikai és Mezőgazdasági Főosztályok létrehozását. Utóbbi főosztály megszervezésére az ügyvezető elnök féléves határidőt kapott.

Megvitatásra és elfogadásra került az Ügyvezető Elnökség új Szervezési és Mőködési Szabályzata.

Takács Csaba ügyvezető elnök bejelentette, hogy elfogadta Tamás László lemondását az ifjúsági alelnöki tisztségből, helyébe Nagy Zsoltot jelölte ki, akit a Tanács megerősített ebben a tisztségben.

Az SZKT megvitatta és elfogadta az RMDSZ költség-előirányzatát az 1995-ös évre.

Az 1996.tavaszi helyhatósági választásokkal kapcsolatosan a Tanács határozatot hozott az RMDSZ országos kampánystábjának létrehozásáról illetve helyhatósági választások előkészítésének ütemtervéről.

A Tanügyi törvény által előidézett politikai helyzet vitája során a résztvevők értékelték az eddigi – országos és helyi – akciók hatását és új javaslatokat foglamaztak meg. AZ SZKT határozata értelmében a tanügyi Válságkezelő Bizottság tovább mőködik.

Tájékoztató hangzott el a privatizációval kapcsolatos kérdésekről. Ennek értelmében, a tulajdonjegyek és a privatizációs kuponok felhasználását elősegítendő, az érdeklődőknek információs és tanácsadó szolgálat áll majd a rendelkezésére.

Az SZKT meghallgatta Tőkés László tiszteletbeli elnök – kényszerő távolléte miatt – levélben megfogalmazott helyzetelemzését és javaslatait a nemzeti közösségünk számára fontos kérdésekkel kapcsolatosan.

Markó Béla szövetségi elnök beszámolóban elemezte az utóbbi időszak politikai eseményeit, értékelte a kialakult helyzetet és prioritásként jelölte meg az oktatással kapcsolatos feladatokat.

Az SZKT testületileg részt vett azon a közösségi tiltakozó fórumon, amelyre a Strasbourgból visszatért Ifjúsági Karaván az Anyanyelvő Oktatásért (IKAO) tagjainak a gyergyószentmiklósi fogadtatása adott alkalmat.

*** Az SZKT gyergyószentmiklósi ülésszaka elfogadta az alábbi dokumentumot:

ÁLLÁSFOGLALÁS

Aggodalommal és együttérzéssel figyeljük a délvidéki magyarság etnikai és emberi méltósága ellen irányuló újabb támadássorozatot.

Ez a jelenlegi, immár sokadik betelepítési hullám, melynek során tízezreket – krajnai szerb menekülteket – telepítenek a többségben magyarlakta vidékekre, sokszor éppen az előzött magyar lakosság házaiba. Az eljárás nemcsak az egyéni és közösségi jogok megsértését jelenti, hanem – azonnali és hosszútávú – következményeivel puszta létében fenyegeti a vadasági magyar közösséget. Történik mindez annak ellenére, hogy több nemzetközi dokumentum tiltja a történelmi régiók etnikai összetételének erőszakos megváltoztatását, a fizikai és szellemi népirtást.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa a romániai magyar nemzeti közösség képviseletében kötelességének érzi, hogy a vajdasági magyar nemzeti közösség legitim poltikai szervezeteinek segélykiáltásaira válaszolva, szolidaritást vállaljon a veszélybe került vajdasági magyarokkal.

Annál is inkább kötelességünk ez, mert jelképes jelentőségőnek érezzük, hogy a belgrádi nacionalista hatalom éppen abban a térségben követ el erőszakot, amelynek magyarsága elsőként fogalmazta meg a határon túli magyar közösségek megmaradását és gyarapodását szavatoló, a délszláv rendezést célzó nemzetközi javaslatok szellemében fogant, háromszintő közösségi autonómia tervezetét.

Gyergyószentmiklós, 1995. szeptember 24.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa

*** KÖZLEMÉNY

Markó Béla, az RMDSZ elnöke, Borbély Ernőnek, a csíkszéki RMDSZ elnökének a kíséretében, 1995. szeptember 24-én meglátogatta a csíkszeredai kórházban Kozma Szilárd költőt, aki 1995. szeptember 15-én, az iskolakezdés napján, lépett éhségsztrájkba, tiltakozásul az új Tanügyi törvény diszkriminatív és győlöletkeltő előírásai ellen.

A beszélgetés során Kozma Szilárd felkérte az RMDSZ elnökét, tolmácsolja az RMDSZ szenátusi és képviselőházi frakcióinak arra irányuló kérését, hogy mindannyian összefogottan, teljes felelősségtudattal, a parlamanenti hiányzások kiküszöbölésével lépjenek fel az RMDSZ által benyújtott, közel félmillió aláírással támogatott Tanügyi törvénytervezet közelgő vitáján, és tegyenek meg mindent az immár érvényben levő törvény megváltoztatásáért.

Markó Béla együttérzését és értékelését fejezte ki Kozma Szilárd tiltakozása iránt és a szövetség nevében kérte az éhségsztrájkoló költőt, hogy függessze föl az egészségét is veszélyeztető tiltakozó megnyilvánulásának e formáját, annál is inkább, mivel akciójának folytatói vannak, több Hargita megyei tanár csatlakozásával kialakult egy éhségsztrájk-láncsor.

Kozma Szilárdot 1995. szeptember 23-án szállították kórházba, súlyosbodó állapota miatt, mivel immár 11 napja van éhségsztrájkban.

Csíkszereda, 1995. szeptember 25.

Borbély Ernő

az RMDSZ Csíkszék Területi Szervezet elnöke