1995

1995. szeptember 14., csütörtök III. évfolyam, 618. szám

*** A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége emlékezteti a romániai magyar pedagógusokat és diákokat az RMDSZ Operatív Tanácsának és a tanügyi válságbizottságnak a Tanügyi törvény diszkriminatív rendelkezései elleni tiltakozással kapcsolatos ajánlására, hogy pedagógusaink és diákjaink tiltakozásuk jeléül szeptember 15-én, a tanévkezdés napján viseljenek fehér karszalagot.

*** Kedden, szeptember 12-én, az Ifjúsági Karaván az Anyanyelvû Oktatásért hajnalban indult útra Budapestrôl, Dorog felé, ahova reggel 9 órakor érkezett meg a csapat. A „Hûségnyilatkozat” emlékmûnél a Magyarok Világszövetségéért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Pécsi I. Dániel fogadta a kerékpározókat, majd rövid helytörténeti ismertetés után a Városházán Tittmann János, Dorog polgármestere helyi önkormányzati képviselôk, oktatási szakértôk és érdeklôdô polgárok társaságában üdvözölte az erdélyi fiatalokat. A következô és egyben utolsó magyaroszági állomás Dél-Komárom volt. Itt számos ifjú jelenlétében dr. Krajczár Gyula polgármester üdvözölte a karaván tagjait, akik ismertették akciójuk célját és aláírták a város vendégkönyvét.

Dél-Komáromban a csapatot egy 6 tagú felvidéki kerékpározó csapat várta, amely szolidaritása jeléül Dél-Szlovákia legkeletibb részébôl, Nagyszelmencrôl indulva kerékpározott Komáromig. A felvidéki fiatalok Köteles László parlamenti képviselô vezetésével az osztrák határig kísérik az IKAO tagjait. A csoportot a Duna másik partján, Észak-Komáromban Stubendek István alpolgármester köszöntötte, majd rövid sajtótájékoztatóra került sor. Este Dunaszerdahelyen Pázmány Péter polgármester, a szlovákiai magyar pártok parlamenti képviselôi és a város érdeklôdô fiataljai társaságában a helyi Polgármesteri Hivatal fogadóházában látta vendégül a kerékpározókat.

Szeptember 13-án, szerdán, az IKAO folytatta útját. Helyi idô szerint de. fél tízkor érkezett a csapat Pozsonyba, a CSEMADOK székházához, ahol az erdélyi fiatalok képviselôit fogadta Bauer Gyôzô, a Csemadok elnöke, Duray Miklós, az Együttélés elnöke, Csáky Pál, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom frakcióvezetôje, Dolnik Erzsébet, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség alelnöke, Bauer Edit parlamenti képviselô, Pogány Erzsébet, a Magyarok Világszövetsége Kárpát-medencei titkárságának vezetôje. Jelen voltak szlovákiai magyar pedagógusok, felvidéki fiatalok. A kétórás kötetlen beszélgetés során az anyanyelvû oktatás esélyeirôl, gondjainkról, további cselekvési lehetôségekrôl folyt eszmecsere. Délben a csapat tovább indult Bécs felé. A határon fiataljaink elbúcsúztak a Komáromtól velük biciklizô felvidéki fiataloktól, és helyi idô szerint délután 16 órakor érkeztek Bécsbe. Itt az elsô találkozó a Bécsi Oktatási Tanács elnökével, dr. Kurt Scholzcal volt. Ezt követôen az osztrák Parlament épületében fogadta a karaván tagjait Peter Schrieder, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének szocialista frakcióvezetôje, az osztrák Parlament Külügyi Bizottságának elnöke, EBESZ-raportôr. Az osztrák politikus nagy tájékozottságról tett bizonyságot a romániai kisebbségek helyzetét illetôen, és maximális támogatást ígért az IKAO-nak céljai eléréséhez, ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy megtorló intézkedéseket helyeztek kilátásba a karaván résztvevôivel szemben.

Az IKAO szeptember 14-én Linz felé folytatja útját.

*** Szeptember 14-én, csütörtökön, az RMDSZ bukaresti székházában Markó Béla elnökletével ülésezett a Külügyi Tanácsadó Testület. A szövetségi elnökön kívül a tanácskozáson részt vettek: Takács Csaba ügyvezetô elnök, Dézsi Zoltán, az SZKT ÁB elnöke, Szabó Károly, a szenátusi frakció és Tokay György, a képviselôházi frakció elnöke, Verestóy Attila szenátor, Kerekes Károly képviselô, valamint Bíró Anna-Mária és Nemes Árpád, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsosai. Tôkés László, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke írásban küldte el javaslatait.

A tanácskozáson aktuális külpolitikai kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a román-magyar történelmi megbékélésre tett román államfôi kezdeményezésre. A tanácskozás résztvevôi megvitatták a román-magyar megbékélést célzó államelnöki javaslatot kiegészítô dokumentum-tervezeteket, amelyekkel kapcsolatban Iliescu elnök a csütörtök délutánra összehívott pártelnöki konzultatív tanácskozáson kéri ki a parlamenti pártok vezetôinek véleményét. Mint ismeretes, ezen a tanácskozáson az RMDSZ képviseletében Markó Béla szövetségi elnök vesz részt. A Cotroceni-i találkozó délután 16 órakor megkezdôdött és lapzártakor még tartott.