1995. szeptember 13., szerda III. évfolyam, 617. szám

*** KÖZLEMÉNY

1995. szeptember 23-ára, szombat reggel 9 órára, Gyergyószentmiklósra összehívom a Szövetségi Képviselôk Tanácsának rendes ülésszakát. Az ülésszak kétnapos lesz.

Fölkérem az Egyeztetô Kerekasztal tagjait, hogy szeptember 22-én, pénteken du. 18 órakor üljenek össze ugyancsak Gyergyószentmiklóson.

Az SZKT ÁB 1995. július 24-én tartott ülésén az Ügyvezetô Elnökség tematikai tervezetével összhangban a szeptember 23–24-i SZKT-ra a következô napirendi pontokat javasolja:

1. A szövetségi elnök beszámolója a legutóbbi SZKT óta eltelt idôszakról;

2. Az Ügyvezetô Elnökség Gazdasági Fôosztályának létrehozása;

3. A gazdasági ügyvezetô alelnök személyének megerôsítése;

4. Az RMDSZ költségvetésének vitája;

5. Az Ügyvezetô Elnökség Mûködési Szabályzatának jóváhagyása;

6. A belsô választások szabályozásának elfogadása;

7. A helyhatósági választásokra vonatkozó program;

8. A Tanügyi törvénnyel kapcsolatos kérdések: a válságbizottság, illetve az Ügyvezetô Elnökség által foganatosított intézkedések.

Bukarest, 1995. szeptember 13.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** Szeptember 13-án, szerdán, a Szenátusban is megvitatták az ellenzéki pártok által benyújtott egyszerû indítványt a kormány agrárpolitikájának válságára vonatkozóan. A vita során az RMDSZ szenátusi csoportja nevében dr. Csapó József szenátor szólalt fel, és jól megalapozott érvekkel alátámasztott bírálatot mondott a kormány káros agrárpolitikájáról.

*** 1995. szeptember 13-án, szerda délután bemutatkozó látogatást tett az RMDSZ bukaresti Szövetségi Elnöki Hivatalában Szôcs Ferenc, Magyarország új rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A magyar diplomatát Markó Béla szövetségi elnök, valamint az RMDSZ parlamenti frakcióinak vezetôi: Szabó Károly és Tokay György fogadták.

A megbeszélésen részt vett Szilágyi Mátyás, a Magyar Nagykövetség II. titkára, Bíró Anna-Mária és Nemes Árpád, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsosai, és K. Bodor András, a SZEH sajtóirodájának vezetôje.