1995. szeptember 12., kedd III. évfolyam, 616. szám

*** Szeptember 11-én, a szokásos hétfôi interpellációk során Borbély László a Képviselôházban a Maros Megyei Tanfelügyelôségnek azt az utasítását tette szóvá, amellyel a román fôiskolai tanulmányokat végzett magyar nemzetiségû tanárok számára román nyelvtesztet tesz kötelezôvé a tanári állások megpályázásánál. Teszi ezt annak ellenére, hogy a kormányzat Max van der Stoel EBESZ-fôbiztosnak ígéretet tett az új Tanügyi törvény rugalmas, a nemzetközi normák szellemében történô alkalmazására, és annak ellenére, hogy a Tanügyminisztérium államtitkára, Romulus Pop megerôsítette: a román nyelven vizsgázott tanárok választhatnak román tannyelvû katedrát. Mi több, az RMDSZ-képviselô értesülései szerint egyetlen más megyében sem kényszerítették a tanárokat hasonló nyelvtesztre, ugyanakkor számos román nemzetiségû tanár tanít magyar osztályokban. Borbély László önkényesnek nevezte a Maros Megyei Tanfelügyelôség döntését, és a helyzet sürgôs tisztázását kérte a szakminisztériumtól, tekintettel a szeptember 15-én megkezdôdô tanévre.

*** Szolnok érintésével (itt töltötték az éjszakát), hétfôn, szeptember 11-én, de. 11 órakor Budapest határához érkezett az Ifjúsági Karaván az Anyanyelvû Oktatásért (IKAO). A karavánt több mint 200 fiatal kerékpározó kíséretében Demeter Ervin országgyûlési képviselô és Széplaki István vállalkozó fogadta. Közel egyórás közös biciklizés után a népes kísérô csapattal – Budapestig a karavánnal tartott Szilágyi Zsolt és Mátis Jenô, a román Parlament két legfiatalabb képviselôje is – a karaván résztvevôi az Országház lépcsôihez karikáztak. Itt Gál Zoltán, az Országyûlés elnöke, a pártfrakciók vezetôi, képviselôk, a HTMH vezetôi, Tabajdi Csaba politikai államtitkár fogadta a csapatot. Gál Zoltán üdvözlô beszéde után Ráduly Róbert, a MIT elnöke köszönte meg a meleg fogadtatást, majd a karaván tagjai és vendéglátóik közel egyórás megbeszélést tartottak az Országház delegációs termében. Fiataljaink megköszönték az Országgyûlés elnökének és képviselôinek önzetlen segítségét és támogatását. Ezt követôen Demszky Gábor, Budapest fôpolgármestere fogadta a karaván tagjait, s a kötetlen beszélgetésen részt vettek a Fôvárosi Önkormányzat frakcióvezetôi is.

A beszélgetés során a fiatalok ismertették a karaván céljait, programját és eddigi tapasztalataikat. Demszky Gábor átnyújtotta azt a levelet, amelyet az akció támogatásaként az Európai Önkormányzati Kongresszus elnökéhez intézett, és felkérte a karaván résztvevôit, hogy strasbourg-i látogatásuk során személyesen adják át az üzenetet.

A Vármegye Galériában 14 órakor sajtótájékoztatóra került sor, amelyen az IKAO céljait és útvonalát Antal Attila és Vajda László ismertette a sajtó képviselôivel. Ebéd után (Tabajdi Csaba politikai államtitkár látta vendégül a csapatot a Miniszterelnöki Hivatal éttermében) a karaván tagjai a Magyarok Világszövetségének székházába látogattak, ahol fogadta ôket Csoóri Sándor, az MVSZ elnöke és az MVSZ vezetôségi tagjai. A több mint egyórás beszélgetés során az MVSZ tisztségviselôi érdeklôdtek az akció sikeres lebonyolításának eddigi akadályairól és segítségüket ajánlották fel.

Este a Reménység Szigetén, ahol fiataljainkat elszállásolták, ökumenikus istentisztelet keretében a magyar történelmi egyházak püspökei köszöntötték a karaván tagjait, majd Zalatnay István lelkipásztor, az Erdélyi Gyülekezet vezetôje hirdetett igét.

Szeptember 12-én reggel a karaván továbbindult Szlovákia felé, Dorog és Komárom érintésével.

*** 1995. szeptember 12-én, a mezôgazdaság helyzetének megvitatására az ellenzék által benyújtott indítvány parlamenti vitájában az RMDSZ részérôl Elek Barna Maros megyei képviselô szólalt fel. Kifejtette, hogy nem egyszerûen a “búza válságáról” van szó, hanem a román mezôgazdaság általános, krónikussá vált válságáról, és behatóan elemezte a válság okait, a kormány arra való igyekezetét, hogy a tönkretett, leszegényedett kistermelôket visszakényszerítse a szövetkezeti gazdaságokba. Következésképpen politikai válságról, a politikai stratégia válságáról van szó – szögezte le Elek Barna.

*** KÖZLEMÉNY

1995. szeptember 14-én, csütörtökön délelôtt 11 órára az RMDSZ bukaresti székházába összehívom a Külügyi Tanácsadó Testületet.

Bukarest, 1995. szeptember 12.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** Lapzártakor érkezett a hír, miszerint az Ifjúsági Karaván az Anyanyelvû Oktatásért átlépte a magyar-szlovák határt, és megérkezett Komáromba.