1995. szeptember 11. hétfő III. évfolyam 615. szám

*** 1995. szeptember 11-én, Markó Béla a Szövetségi Elnöki Hivatalban fogadta Herbert C. Chen-t, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának Balkán-övezeti szakértôjét, valamint Robert E. Whitehead-et és Linda M. Cowher-t , az Egyesült Államok bukaresti Nagykövetségének politikai tanácsosát, illetve politikai beosztottját.

A megbeszélésen részt vettek Niculescu Antal és Nemes Árpád, a Szövetségi Elnöki Hivatal politikai tanácsosai.

*** Szombaton, szeptember 9-én délután 4 órakor Nagyváradra érkezett az “Ifjúsági Karaván az Anyanyelvû Oktatásért Kolozsvár – Strasbourg, 1995“. A karavánt a megyehatáron dr. Csapó József szenátor vezetésével küldöttség várta és kísérte Nagyváradig. Az RMDSZ-székház elôtt a Szövetség Bihar Megyei Szervezetének vezetôsége és nagyszámú nagyváradi lakos fogadta a fiatalokat. Rövid pihenô után az RMDSZ-székházban Polgári Fórumot tartottak, amelyen az Ifjúsági Karaván tagjai kötetlen beszélgetés keretében beszámoltak arról, hogyan jött létre és mi a célja a karavánnak. Ezt követôen, 18.30-kor, sajtótájékoztatóra került sor a helyi sajtó, valamint a România Liberã és a Ziua tudósítóinak részvételével. Az Ifjúsági Karaván szeptember 10-én vasárnap reggel 6 órakor indult tovább Nagyváradról – Szolnok felé.

*** Szeptember 7–10-e között immár második alkalommal került sor Arad és Gyula város szervezésében a Kézfogások elnevezésû rendezvénysorozatra. A két testvérváros közötti, román-magyar baráti találkozó kezdeményezôje Gyula városa volt 1994-ben.

Az idei rendezvénysorozat három napja Aradon zajlott le, egy napra pedig Gyula volt a vendéglátó. A kulturális elôadásokon és sporttalálkozókon kívül 14 szakosztályban kerekasztal-megbeszélésekre is sor került a két város szakemberei között.

A szeptember 7-i megnyitón, az aradi Városháza épületében részt vett és beszédet mondott Marcel Dinu román külügyi államtitkár, Szôcs Ferenc bukaresti magyar és Ioan Donca budapesti román nagykövet, valamint Avram Crãciun, Arad megye prefektusa, Dan Ivan megyei tanácselnök, Simon Imre, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke, Cristian Moisescu aradi és Lebenszky Attila gyulai polgármester. Az ünnepség elején Timotei Seviciu aradi ortodox püspök és Tempfli József nagyváradi római katolikus püspök a résztvevôkkel együtt román és magyar nyelven mondták el a Miatyánkot. A magyarországi románokat Ioan Budai, a magyarországi Román Önkormányzat elnöke képviselte, az Arad megyei magyarságot pedig Hosszú Zoltán szenátor. Az ünnepségen részt vett Ivan Truøer, a Román kormány mellett mûködô Nemzeti Kisebbségi Tanács ügyvezetô titkára, valamint Štefan Frãtean, a magyarországi Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Tanács tanácsosa.

A “Kézfogások” utolsó napján, szeptember 10-én, vasárnap, a résztvevôk Kisiratoson jártak, a mintegy 2000 lakosú, 96%-ban magyar Arad megyei településen. Ezen a vasárnapon lévén a kisiratosi templom Búcsúnapja, a vendégek misén vettek részt, majd a helyi Mûvelôdési Házban ünnepi ebédre került sor. Minden résztvevô a település történetérôl szóló leírást kapott, amelyben feltüntették, hogy Kisiratos valamikor község volt, és minden feltétellel rendelkezik, hogy újra visszakapja a községi státuszt.