1995. október 9. hétfő III. évfolyam, 635. szám

*** 1995. október 6-án, az Arad megyei RMDSZ szervezésében a 146 évvel ezelőtt kivégzett 13 aradi vértanúra való emlékezés jegyében egésznapos rendezvénysorozatra került sor Aradon.

Délelőtt 11 órakor a belvárosi római katolikus templomban megemlékező ökumenikus istentiszteletet celebrált 11 Arad megyei katolikus pap; szentbeszédet mondott Heinrich József, Arad kerületi főesperes.

Délután 4 órakor a Vesztőhelyen koszorúzásra került sor, ahol beszédet mondott Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, Lábody László címzetes államtitkár, a HTMH elnöke, Tokay György Arad megyei képviselő, az RMDSZ képviselőházi frakciójának elnöke és Magyari Lajos Kovászna megyei szenátor. A 13 Vértanú emlékoszlopánál koszorút helyezett el az RMDSZ országos vezetősége nevében Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök, az RMDSZ parlamenti csoportjának részéről Szabó Károly és Hosszú Zoltán szenátor, az RMDSZ Arad megyei szervezetének nevében Tokay György képviselő és Cziszter Kálmán megyei elnök, a Magyar Köztársaság Kormánya és a HTMH részéről Lábody László címzetes államtitkár és Bálint Pataki József, a HTMH főosztályvezetője, a bukaresti Magyar Nagykövetség nevében Szőcs Ferenc nagykövet és Keresztes Tamás katonai attasé, az Arad Municípiumi Tanács részéről Cristian Sorin Ilia alpolgármester, az MVSZ és a Politikai Foglyok Országos Szövetsége (POFOSZ) nevében Fónay Jenő és Kocsis Jenő, a Magyar Mőveltség Szolgálat részéről Kollár Kálmán. A több mint 70 koszorút elhelyezők között romániai és magyarországi politikai, önkormányzati, társadalmi és civil szervezetek voltak.

Este az Arad megyei EMKE szervezésében a Kultúrpalotában zenés irodalmi összeállítással ért véget a rendezvénysorozat, amelyen közremőködött Bartis Ildikó marosvásárhelyi színésznő és az aradi Vox Juventutis gyermekkórus.

A megemlékezés alkalmával Aradon tartózkodó Szőcs Ferenc, Magyarország bukaresti nagykövete október 6-án délelőtt látogatást tett Kisiratoson, ahol találkozott a falu vezető személyiségeivel, és megtekintette a település intézményeit. Déli egy órakor a magyar nagykövet fogadást adott az Arad Megyei Tanács Vendégházában, amelyen részt vett Avram Crőciun, Arad megye prefektusa, Ivan Truőer, a Nemzeti Kisebbségi Tanács ügyvezető titkára, Achim Alexa, a Megyei Tanács alelnöke, Cristian Sorin Ilia, Arad alpolgármestere, továbbá a megemlékezés alkalmával Aradra érkezett magyarországi vendégek, valamint az RMDSZ részéről Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Tokay György képviselő, Hosszú Zoltán szenátor és Cziszter Kálmán megyei elnök.

*** Október 6-án, Nagyváradon koszorúzásra került sor a Nagy Sándor József honvédtábornok szülőházán lévő emléktáblánál. Mintegy 200–300 érdeklődő jelenlétében Varga Gábor megyei RMDSZ-elnök rövid beszéde után Tőkés László református püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, illetve Sikli László római katolikus esperes helyezte el a kegyelet virágait a város mártírhalált halt fiának emléktáblájánál, majd dr. Csapó József szenátor, illetve Rákóczi Lajos és Székely Ervin képviselők koszorúztak. Hajdú-Bihar megyét dr. Gali Ákos, a megyei önkormányzat alelnöke képviselte a rendezvényen.

A koszorúzási szertartás után a közeli váradolaszi református templomban ökumenikus istentiszteletre került sor, amelyen Tőkés László püspök hirdetett igét, majd a Szigligeti Társulat mővészei mutattak be rövid ünnepi mősort.

*** Október 5-én és 6-án tanácskozott Szófiában az EDU 1. számú, Európai Struktúrák – Európai Politika nevő bizottsága. A tanácskozáson az RMDSZ-t Bodó Barna, az SZKT ÁB alelnöke képviselte.

A napirendi pontok közül kiemelkedő fontosságú volt a román Tanügyi törvény által teremtett helyzet megtárgyalása – az RMDSZ javaslatára. A vita következtetése az volt, hogy az EDU novemberi vezető tanácsi ülésén újra foglalkozik a kérdéssel, amellyel kapcsolatban nyilatkozatot ad ki. Jelentős napirendi pont volt még az 1996 tavaszán sorra kerülő pártvezetői találkozó (az EDU legmagasabb döntéshozó fóruma) programatikus dokumentumának az előkészítése. E dokumentum Közép-Európáról szóló fejezetének kidolgozására felkérték az RMDSZ-t is.