1995. október 10., kedd III. évfolyam, 636. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1995. október 9-én tartott ülésén áttekintette a közép- és hosszútávú oktatási stratégiából következő konkrét feladatokat. A napirendi pont vitáján meghívottként jelen volt Kelemen Árpád egyetemi tanár, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma Oktatási Szaktestületének az elnöke. A jelenlevők közös álláspontot alakítottak ki arról, hogy gyorsítani kell az anyanyelvő oktatás minőségének javítására, a saját felsőoktatási hálózat fejlesztésére, a szórványban élő magyarság iskolagondjainak megoldására és a diákság szociális gondjainak enyhítésére irányuló tervek, elképzelések gyakorlati megvalósítását.

A továbbiakban, a helyhatósági választási előkészületeket elemezve, az ÜE úgy döntött, hogy október 21-re tanácskozásra hívja össze Kolozsvárra a Központi Kampánystábot és a területi RMDSZ-szervezetek elnökeit a választási kampánnyal kapcsolatos teendők rögzítése céljából.

*** A múlt hét végén – pénteken és szombaton – zajlott le Csíkszeredában, a Csíkszéki Területi RMDSZ, a Magyarok Világszövetsége és a Julianus Alapítvány közös szervezésében a Lármafa Napok hagyományossá vált rendezvény. A találkozó előadói – Borbély Imre képviselő, az MVSZ Választmány Intéző Bizottságának elnöke, Tőkés József, az MVSZ titkára, Beder Tibor, a Julianus Alapítvány elnöke és mások – a magyarság jelenlegi gondjaira hívták fel a figyelmet, elemezték az új Tanügyi törvény káros hatásait és azt, hogy miként lehetne ellensúlyozni annak kisebbségeket sújtó következményeit.

A találkozóra számos más erdélyi megyéből is érkeztek résztvevők, és képviseltette magát a Moldovai Csángó Magyarok Szövetsége is.

*** Ugyancsak a hét végén, október 7-én, szombaton került sor Székelyudvarhelyen a romániai magyar írók találkozójára. A találkozón, amely folytatását jelentette a nyáron Marosvécsen megtartott összejövetelnek, mintegy 40 romániai magyar író vett részt. A találkozón jelen volt Markó Béla költő, az RMDSZ szövetségi elnöke, Szőcs Géza költő, lapkiadó, a romániai magyar irodalmi kiadványok főszerkesztői. Sütő András Japánban tett útja miatt nem tudott részt venni a tanácskozáson.

Ferenczy Ferenc polgármester megnyitója után Cs. Gyímesi Éva, Kántor Lajos, Visky András és Dávid Gyula tartott előadást. Az előadásokat vita követte, amelyet Gálfalvi Zsolt, a romániai magyar írók PEN Klubjának elnöke vezetett. A vita alkalmat adott az erdélyi magyar irodalom helyzetének felvázolására, gondjainak elemzésére. A felszólalók rámutattak a könyvkiadói tevékenység nehéz helyzetére, a közlési lehetőségek állandó szőkülésére, a honoráriumok nevetségesen csekély voltára, az írók nyomasztó anyagi gondjaira.

A találkozó résztvevői “Erdély magyar irodalmáért” néven alapítvány létrehozását határozták el, továbbá “Tiltakozás és kéznyújtás” címmel állásfoglalást fogadtak el a Közép-Európában, illetve Romániában folyó “nyelvi háború” ügyében.

*** 1995. október 7-én, szombaton, Csíkszeredában bővített ülést tartott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Országos Elnöksége. Az ülésen részt vettek az RMPSZ megyei szervezeteinek elnökei. Meghívottként jelen volt Berki Anna, a Magyar Közoktatási és Mővelődési Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztályának helyettes vezetője és dr. Köteles Lajos, a békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Főiskola főigazgatója.

Az ülés napirendjén szerepelt az 1995. évi Bolyai Nyári Akadémia szakmai kiértékelése és az 1996. évi Nyári Akadémia programjának a körvonalazása, valamint az új Tanügyi törvény elleni tiltakozás-sorozat hatékonyságának az elemzése, a tiltakozás új módozatainak a keresése.