1995. október 5., csütörtök III. évfolyam, 633. szám

*** A Romániai Magyar Dolgozók Egyesülete és a Szociáldemokrata Tömörülés levelet intézett a Szocialista Internacionálé Titkárságához Londonba, amelyben a román Parlament által nemrég elfogadott Tanügyi törvény diszkriminatív, a kisebbségi oktatást elsorvasztó, a romániai magyarság asszimilációját célzó rendelkezéseit vázolva, hangsúlyozzák, hogy a romániai magyarok nem előjogokat követelnek, hanem ugyanazokat a jogokat, amelyekkel a román többség születésénél fogva rendelkezik. A levél szerzői felhívják a figyelmet arra, hogy “e jogok garantálása nélkül nincs egyenjogúság, hanem nemzeti homogenizálás, államhatalmi eszközökkel megvalósított mesterséges asszimiláció”, és az esélyegyenlőség érdekében kérik a Szocialista Internacionálét, “hallassa hangját, vesse latba tekintélyét a romániai Tanügyi törvény módosításáért, mert ez a törvény szellemi létünket fenyegeti!”

A levelet dr. Dáné Tibor elnök, Veress László, az RMDE főtitkára és Nagy Károly, a Szociáldemokrata Tömörülés főtitkára látta el kézjegyével.

*** Október 6–8-a között Brassóban és Apácán Apáczai Csere János emlékünnepségre kerül sor a nagy erdélyi tudós-pedagógus születésének 370. évfordulója alkalmából.

A rendezvénysorozat Brassóban a Reménység Házában, a Református Keresztyén Központban zajlik pénteken és szombaton, amikor is tudományos fórum keretében két előadás hangzik el “Az anyanyelvő oktatás, mővelődés és önazonosság megőrzésének esélyei Erdélyben“, illetve “Önazonoság és kulturális sztereotípiák” címmel – mindkettőt vita követi –, majd este a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színtársulat Apáczai-emlékmősorát (október 6-án), a budapesti Evangélium Színház pedig Kovách Aladár Téli Zsoltár címő drámáját (október 7-én) adja elő.

Október 8-án, az apácai Bartalis János Egyesület renedezésében kerül sor Apáczai-emlékünnepségre. A helyi evangélikus templomban délelőtt Mózes Árpád püspök és Raduch Zsolt esperes szolgálatával lesz istentisztelet, majd délután dr. Simon István és Szabó László (Magyarország) és Lendvay Éva (Románia) tartanak előadást a nagy pedagógus életéről és munkásságáról. Este a budapesti Evangélium Színház mővészei ismét Kovách Aladár Téli Zsoltár címő drámáját adják elő.

A rendezvénysorozat meghívottai között számos közéleti személyiség, illetve a tudományos és mővelődési élet jeles képviselői lesznek jelen: Romániából Smaranda Enache, Kötő József, Cs. Gyímesi Éva, Demény Lajos, Andrei Cornea, Fábián Ernő, Szokoly Elek, Iulia Deutsch, Lászlófy Pál, Bíró István, Otto Kleininger, Lendvay Éva; Magyarországról Gheorghe Petruőan, Simon István, Szabó László, Hollandiából G. Henk van de Graaf, Szlovákiából Dolnik Erzsébet, Ukrajnából Gortvay Éva, Jugoszláviából Nagy Margit.

*** Szerdán, október 4-én, a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő középiskola dísztermében Kali Zoltán, a KMDSZ elnöke, Antal Attila a szervezet tanügyi szakosztályvezetője és Ráduly Róbert, a MIT elnöke helyi, csomafalvi és ditrói fiatalokkal találkozott. A strasbourgi kerékpárúttal kapcsolatos ismertetés után kialakult kötetlen beszélgetés során megfogalmazódott a romániai magyar közoktatás minőségi javításának szükségessége. A résztvevők néhány konkrét elképzelést is vázoltak ennek érdekében.

A találkozó után, az IKAO jelenlevő tagjai részt vettek a Gyergyószentmiklós főterén rendezett gyertyás tiltakozáson.

A csíkszeredai, székelyudvarhelyi és gyergyói találkozókon egyértelmővé vált, hogy a tiltakozás mellett a romániai magyar közösség tagjainak a minden szintő oktatás minőségének emelése érdekében is síkra kell szállniuk. Hasonló találkozóra kerül sor a közeljövőben Kézdivásárhelyen, Temesváron, Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron is.