1995. október 27., péntek III. évfolyam, 649. szám

*** NYILATKOZAT

Az Országos Magyar Diákszövetség, mint a romániai magyar diákok legfelsőbb fokú érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve, hatékonyan részt kíván venni a jelen pillanatban zajló diáksztrájk mozgalomban, amely egységesen lép fel mindazon törvénycikkelyek módosításáért, amelyek a Tanügyi törvényt a kirívó módon alkotmányellenesnek minősíthető törvények sorába süllyesztik.

A diákszervezetek által megfogalmazott kiáltványok, a Minisztériummal való egyeztetési kísérletek azon követeléseket és pontokat tartalmazzák, melyek a romániai diákságot mint egységes egészet érintik. Éppen ezért, magyar, román diákok együtt tüntettek, vonultak fel a jogaikat sértő paragrafusok eltörléséért vagy átfogalmazásáért. Egyetemi központjainkban: Temesváron, Kolozsváron, Bukarestben, Brassóban, Marosvásárhelyen a magyar egyetemisták a román diákokkal vállvetve próbáltak cselekedni jogaik megszerzéséért. Ezen tény kimutatja a jelen pillanatban létező összetartást diák és diák között.

Úgy látjuk, hogy a diáksztrájk kitörésének időpontja szoros összefüggésben áll a Tanügyi törvény cikkelyeinek gyors gyakorlatba ültetésére irányuló törekvésekkel.

Mély meggyőződésünk, hogy a romániai diákok igaz ügyért léptek színre. Éppen ezért messzemenően támogatjuk a diákmozgalmat és megpróbálunk hatékonyan együttmőködni közös céljaink megvalósításában.

A magyar diákok érdekképviseleti szerveként tiltakozásunkat fejezzük ki azon törvénycikkelyekkel kapcsolatban is, amelyek megfosztják az egyént az anyanyelven történő tanulás lehetőségétől. Úgy gondoljuk, hogy ebből a szempontból a Tanügyi törvény visszalépést jelent az 1978-ban gyakorlatba ültetett Tanügyi törvényhez képest.

Szándékunkban áll tiltakozásunknak hangot adni a továbbiakban is mindaddig, amíg jogos követeléseink teljesítését megtagadják. Meggyőződésünk, hogy tiltakozásaink nem lesznek hiábavalóak. Bíztató jelként értelmezzük a román diáksztrájkot, mely előtérbe hozza a Tanügyi Törvénynek a romániai diákság egészét érintő túlkapásait.

Reméljük, hogy akkor, amikor egy számbeli kisebbségben levő nemzeti közösség és ezen belül a romániai magyar fiatalság véleményét figyelmen kívül hagyják, egy teljes társadalmi kategória – nevezetesen az egyetemi hallgatóság – elégedetlensége olyan tényező, mely lépésre kényszeríti az illetékeseket a helyzet megoldása érdekében.

Temesvár, 1995. október 25.

Az OMDSZ Diáktanácsa nevében

Farkas Lóránt elnök

*** Október 24-én, az RMDSZ Maros megyei szervezetének székházában Zonda Attila megyei elnök, dr. Kelemen Attila TKT elnök és Szabó Árpád gazdasági alelnök fogadta Robert E. Whiteheadet az Egyesült Államok bukaresti Nagykövetségének politikai tanácsosát és Nathan Bluhmot, az EÁ kolozsvári Konzulátusának másodtitkárát, akik tájákozódó látogatást tettek Maros megyében. A vendégek a nemzeti kisebbségek helyzetéről, ezen belül a Tanügyi törvényről, az Idegen államok zászlójának kitőzését, himnuszának eléneklését tiltó törvényről, a privatizációról érdeklődtek. Kérdéseikre válaszolva a megyei szervezet tisztségviselői ismertették az RMDSZ ezekre vonatkozó álláspontját, melyet a vendégek őszintének minősítettek.

*** Október 25-én kerületi RMDSZ-találkozóra került sor Marosludason Andrássy Árpád kerületi elnök, a szervezet helyi választmánya és a helyi Tanács RMDSZ-tanácsosai részvételével. Meghívottakként jelen voltak Zonda Attila, Kiss István és Szabó Árpád, a Maros megyei szervezet elnöke illetve alelnökei. Megtárgyalták az RMDSZ helyi szervezetek tisztújító üléseinek, az általuk rendezendő Falutalálkozóknak az időpontját, a helyhatósági választásokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket, kiosztották a tanácsosoknak a négyéves tevékenységükre vonatkozó információkat, véleményeket begyőjtő kérdőíveket, megválasztották a kerületi kampánystábot, megvitatták a privatizációs szaktanácsadás beindításának főbb kérdéseit és kiosztották az ezzel kapcsolatos dokumentációt. Szóba kerültek, természetesen, az egyes helységek sajátos problémái is.