1995. október 30., hétfő III. évfolyam, 650. szám

*** Október 28-án, szombaton, Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök lakossági fórumon vett részt Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei RMDSZ szervezésében lezajlott rendezvényen jelen voltak Kozsokár Gábor szenátor, Márton Árpád és Birtalan Ákos képviselők, Puskás Bálint, az RMDSZ megyei elnöke, Orbán Árpád, a Kovászna Megyei Tanács elnöke és György Ervin, a megyei RMDSZ-szervezet ügyvezető elnöke. A fórumon szóba kerültek a helyhatósági választásokra való felkészülés, valamint a privatizáció kérdései, a Tanügyi törvénnyel kapcsolatos problémák, más aktuálpolitikai kérdések.

Ugyanaznap Markó Béla és Takács Csaba részt vett és köszöntötte a MAKOSZ Sepsiszentgyörgyön tartott kongresszusát.

*** Október 24-e és 26-a között Moldova Köztársaság fővárosában, Chiőinőuban ülésezett a Fekete-tengeri Gazdasági Együttmőködés Parlamenti Közgyőlésének Politikai és jogi kérdésekkel foglalkozó bizottsága. A munkálatokon megvizsgálták, hogy a tagországok kormányai milyen mértékben ültették gyakorlatba a bizottság által kidolgozott és a Parlamenti Közgyőlés által elfogadott ajánlásokat.

Napirenden szerepelt a bizottság elnökének megválasztása, akinek megbízatása két évre szól. Ebbe a tisztségbe egyhangúlag Kerekes Károlyt, a román delegáció vezetőjét választották.

*** Szombaton, október 28-án, a Kolozs megyei RMDSZ szervezésében Szabadságunkért a halálba meneteltek címmel október mártírjaira: az 1848–49-es magyar szabadságharc, valamint az 1956-os magyar forradalom hőseire emlékező és emlékeztető irodalmi mősort adtak elő a kolozsvári Magyar Színházban a zeneakadémisták (kórus) és a Horváth Béla Stúdiószínpad. A mősort összeállította és rendezte Kozma Lajos színmővész.

*** 1989. október 29-én, vasárnap, ökuménikus istentisztelettel egybekötött, felemelő hangulatú ünnepség keretében leplezték le Tordán, az ótordai temetőben azt az emlékoszlop-kopjafát, amely a második világháború több száz – elhurcolt, kivégzett – tordai áldozatának állít örök emléket. A kezdeményezés és annak önerőből történt megvalósítása az RMDSZ tordai szervezetének munkáját dicséri.

Az ünnepségen Pataky József helyi RMDSZ-elnök, valamint Csetri Elek professzor mondott emlékbeszédet. A jelenlevő Kolozs megyei elnökség és parlamenti képviselők nevében Molnos Lajos megyei elnök köszönte meg a tordaiaknak, a tordai RMDSZ-nek a példaértékő kezdeményezést és összefogást.

*** Október 26-án, csütörtökön, az RMDSZ Maros megyei szervezetének székházában munkamegbeszélést tartott a Területi Kampánystáb.

A jelenlevők megvitatták és elfogadták a helyhatósági választások előkészítésére vonatkozó feladatokat, azok személyre és határidőre szóló lebontását, amelynek alapján a továbbiakban dolgozni fognak, átvették a Kiss István szervezési alelnök által elkészített kimutatást, amely a jelöltállítások fontossági sorrendje szerint csoportosítva tartalmazza a megye összes helységeinek listáját.

*** Október 26-án, csütörtökön délután ülésezett az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezető elnöksége. A testület meghallgatta Zonda Attila megyei elnök, Kiss István szervezési alelnök és Szabó Árpád gazdasági alelnök tájékoztatóit az eddigi falutalálkozók tapasztalatairól, majd megvitatta a falutalálkozók és kerületi RMDSZ-ülések javasolt forgatókönyvét, különös tekintettel a helyhatósági választásokkal és a privatizációval kapcsolatos kérdésekre.

Kerezsi János kulturális és egyházügyi alelnök tájékoztatta a testületet a millecentenáriumi ünnepségek szervezésének részleteiről és azokról a javaslatokról, amelyek a kulturális és egyházügyi alelnökök kolozsvári tanácskozásán elhangzottak ezzel kapcsolatban.

Az ÜE-ülés két utolsó napirendi pontjának tárgyalásakor a megyei Operatív Tanács tagjai is jelen voltak. Megtárgyalták a magyar alprefektus leváltásának ügyét és Tőkés András TET-elnök kezdeményezését.

Az ÜE úgy döntött, megbízza Frunda György szenátort és Kerekes Károly képviselőt, hogy interpelláljanak a Szenátusban és a Képviselőházban ebben az ügyben, és felkéri a szenátorokat és a képviselőket, hogy kérjenek kihallgatást a kormánytól, átadva a megyei szervezet tiltakozását az illetékeseknek.

Az ÜE elfogadta Tőkés András kezdeményezését, hogy november 2-tól éhségsztrájk-láncot indítsanak a Tanügyi törvény elleni tiltakozásul és az RMDSZ Tanügyi törvénytervezetének napirendre tőzéséért, és megbízta Tőkés Andrást az ügy szervezési és mediatizálási részleteinek kidolgozásával.

*** ÁLLÁSFOGLALÁS

A Szabadelvő Kör egyetértéséről biztosítja mindazokat a polgárokat, főiskolai hallgatókat, pedagógusokat és diákokat, akik tevőlegesen kifejezték tiltakozásukat a Tanügyi törvény jogkorlátozó rendelkezéseivel szemben.

Támogatunk minden további olyan tiltakozó megmozdulást, így az EMK platform éhségsztrájk-láncát is, melynek célja a Tanügyi törvény nemzeti kisebbségek igényeit is kielégítő megváltoztatásának elérése.

A Szabadelvő Kör elnöksége nevében:

Eckstein-Kovács Péter

elnök