1995

1995. október 26., csütörtök III. évfolyam, 648. szám

*** 1995. október 25-én este Markó Béla fogadta a bukaresti, kolozsvári, temesvári és Iaői-i egyetemi központok diákvezéreit, akik a napok óta országos szinten sztrájkoló egyetemi hallgatók küldöttségeként a román Parlamentben képviselt pártokat keresik fel. A közel három órás megbeszélésen a szövetség részéről jelen volt még Tokay György, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Buchwald Péter szenátor, Asztalos Ferenc, a képviselőházi Tanügyi és Tudományos kutatásügyi Állandó Bizottság alelnöke, Márton Árpád képviselő, valamint Niculescu Antal és Vajda László, a SZEH politikai tanácsosai.

Miután felsorolták a tanügyi törvénnyel kapcsolatos sérelmeiket, a küldöttség tagjai kifejtették, tiltakozásuk nem politikai jellegő, ezért valamennyi párt vezetőségeihez fordultak támogatásért.

Az RMDSZ képviselői arról biztosították a diákmozgalom küldötteit, hogy szövetségünk messzemenően támogatja követeléseiket mind a Parlament oktatási, jogi és pénzügyi bizottságaiban, mind plénumban.

*** Október 26-án, az Ügyvezető Elnökség kolozsvári székházában rendezett sajtóértekezleten Takács Csaba ügyvezető elnök és Dr. Brendus Gyula, a Fehér megyei RMDSZ szervezet elnöke, a következő Nyilatkozatot ismertette a helyi és a központi írott és elektronikus sajtó jelenlevő munkatársaival:

A Fehér megyei RMDSZ székház telefonvonala az utóbbi időben számos alkalommal „meghibásodott”. A telefontársaságnál tett többszöri panasz következményeképpen 1995. október 23-án de. 10 óra körül megjelent a posta alkalmazottja, aki az RMDSZ két munkatársával – Szász Csabával és László Istvánnal – közösen leellenőrizte a vonalat. A mérések a telefonkábel meghibásodását jelezték és ebből egy leágazás vagy más vonal bekötésének lehetőségére következtettek. Így került sor a külső elosztó és a telefonkészülék közti vonal alapos átvizsgálására. Az ellenőrzést végző személyek a telefonhuzalon végighaladva, a rögzítési pontokat ellenőrizve, az egyik kapocs alatt, amely a padlószőnyeghez rögzítette a kábelt, a falba vezető két vékonyszálas leágazást fedeztek föl. A leagazás rendeltetésével kapcsolatban a posta szakembere egy be nem jelentett derivációs vonal létezését feltételezte, de miután a székház alkalmazottai erről semmi felvilágosítást nem tudtak adni, nyomon követték az ismeretlen rendeltetéső két szálat, amelyek egy gipszbe ágyazott, henger alaku tárgyhoz vezettek. A henger alaku tárgy rendeltetése a telefontársaság alkalmazottja számára ismeretlen volt, és a hálózat mőködésére vonatkozóan feleslegesnek tekintette, a bejelentett hiba forrásának vélte, amiért is a hálózatról leszerelte. Ezt követően a hengert tanulmányozás céljából szétbontották és egy elektronikai tárgyat fedeztek fel benne.

A felfedezés után az RMDSZ területi elnökét rögtön keresték és október 24-én értesítették az RMDSZ ügyvezető elnökét is.

A telefonhálózatra szerelt elektronikai tárgy gyanítható rendeltetése a törvényes előírások és alkotmányos jogok súlyos megsértésének lehetőségét is feltételezi. Ezért az ügy kapcsán az RMDSZ helyszínre látogató ügyvezető elnöke és területi elnöke, alapos tájékozódás után, az RMDSZ politikai ellenőrzésének gyanúja miatt, ismeretlen elkövető elleni ügyészségi kivizsgálást kér.

Nagyenyed, 1995. október 25.

Takács Csaba Dr. Brendus Gyula

az RMDSZ ügyvezető elnöke a Fehér megyei RMDSZ szervezet elnöke

*** A KDNP békéscsabai szervezete meghívásának eleget téve, Bihar megyei RMDSZ-küldöttség látogatott el Békéscsabára október 23-án, hogy részt vegyen az 1956-os emlékünnepélyen és megkoszorúzza az elesett illetve kivégzett forradalmárok emléktábláit. A küldöttség tagjai voltak: Varga Gábor elnök, Kapy István politikai alelnök és Stark László ügyvezető elnök.