1995. október 25., szerda III. évfolyam, 647. szám

*** Az RMDSZ képviselőházi frakciója október 24-én beterjesztette a Tanügyi törvény egyes szakaszainak módosításáról szóló, Asztalos Ferenc, Nagy Benedek és Németh János képviselők irányításával kidolgozott, törvényjavaslatát. Ez nemcsak az RMDSZ nemzetiségi nyelveken folyó oktatásra vonatkozó alapköveteléseit foglalja össze, hanem az egyetemi autonómiával, az egyetemi szenátusok mőködésével, a diákság szociális követeléseivel, az oktatás ingyenességével, az ösztöndíj-rendszerrel kapcsolatos kitételeket is tartalmaz.

Ugyanez nap délután a Képviselőház Tanügyi szakbizottsága fogadta a sztrájkoló diákok küldöttségét. A megbeszélést Asztalos Ferenc képviselő, a bizottság alelnöke vezette le. A diákok felkérték a parlamenti pártokat, hogy nyilatkozatokban szögezzék le a követelésekre vonatkozó álláspontjukat.

*** Alább közöljük Katona Ádámnak az Erdélyi Magyar Kezdeményezés RMDSZ Platform védjegyével megköldött Felhívását:

Ezúton jelentem be, hogy a magyar forradalom évfordulóján, 1995. október 23-án, Székelyudvarhelyen megkezdem éhségsztrájkomat a Tanügyi törvény ellen.

Célkitőzésem ugyanaz, mint ifjú tagtársunké, Kádár Attiláé volt: fölrázni kívánom a többségében közönyössé vált romániai magyarságot.

Szeretném elérni, hogy ahol van rá lehetősége, nemzeti közösségünk legalább japán sztrájk formájában juttassa kifejezésre tiltakozását az ország valamennyi nem román etnikumát sértő Tanügyi törvény ellen.

Kérem mindazokat, a székelyföldi intézményeket, vállalatokat, amelyek kitőzték már a fehér zászlót, hogy folytassák tiltakozásukat november 4-éig.

Felkérem valamennyi székelyföldi RMDSZ területi szervezetünket, hogy vegyék számba a japán sztrájkot vállaló intézményeket, vállalatokat, iskolákat, és mindezek névsorát hozzák nyilvánosságra a helyi sajtó útján.

Éhségsztrájkom megkezdésekor a romániai magyar nemzeti közösség esélyegyenlőségének biztosítása végett levéllel fordultam Románia Elnökéhez, Ion Iliescu úrhoz.

Figyelemfelhívó és tiltakozó akciómat meghatározatlan ideig fogom folytatni.

“Ha Isten velünk, ki ellenünk?”

Katona Ádám

a Platform szóvivője

*** Dáné Tibor Kálmán, az RMDSZ Mővelődési és Egyházügyi Főosztályának az előadója, az EMKE Népfőiskola-szekciójának titkára, a dániai Odenseben, 1995. október 9–14-e között, részt vett az Öntevékeny Szervezetek Európai Szimpoziumán (ESVA). Az angol nyelvő rendezvény központi témája az öntevékeny szervezetek és a kommunikáció kérdése volt. Az egyik délutáni munkaülést e szervezetek és a nemzeti kisebbségek kapcsolatának szentelték. Küldöttünk ezen a románia magyar öntevékeny szervezetekről beszélt és előterjesztette dr. Kötő Józsefnek, az RMDSZ mővelődési és egyházügyi alelnökének A romániai magyar szellemi élet önszerveződése címő, angol nyelvő dolgozatát. Ménesi Miklós, a brassói Reménység Háza lelkésze, pedig a hazai magyar egyházi szervezetekről értekezett.

A konferencián megállapodás született egy Európai Kisebbségi Vándor Népfőiskola-program jövő év szeptembere és decembere között történő lebonyolításáról, melyen a finnországi svédek, az angliai walesiek, a hollandiai frízek és a romániai magyarok tíz–tíz főnyi csoportjai vennének részt. A program fő koordonátora a finnországi svéd Vincent Népfőiskola, hazai partner-szervezete pedig az EMKE Népfőiskola csoportja lenne. Az elképzelés szerint az összesen negyven fős csoport együtt látogatna el mind a négy kisebbségi népcsoporthoz, hogy a helyszínen tanulmányozza egymás történetét, kultúráját, társadalmi helyzetét, stb. A program a tanulmányi kirándulások, történelmi előadások mellett találkozókat is tartalmaz kisebbségi politikusokkal illetve a civil társadalmi szervezetek vezetőivel. A vándor népfőiskola résztvevői utólag közösen értékelik ki és hasonlítják össze az egyes kisebbségi népcsoportok politikai helyzetét, kapcsolatát a többségi nemzettel, továbbá társadalmi-politikai igényeiket és megmaradásuk lehetőségeit.

Megállapodás született ezen kívül a dániai és svédországi csoportok erdélyi tanulmányi kiránduláson történő fogadásáról, amelyen ezek – az EMKE Népfőiskolai csoportja szervezésében – a romániai magyar kisebbség életével szándékszanak megismerkedni.