1995. október 24., kedd III. évfolyam, 646. szám

*** Markó Béla, az RMDSZ elnöke, 1995. október 24-én, Budapesten találkozott Horn Gyula magyar kormányfővel. A rendszeres kölcsönös tájékoztatás keretébe tartozó időszerő kérdésekkel foglalkozó megbeszélést követően sajtóértekezlet zajlott le a Határokon Túli Magyarok Hivatalában, amelyen Markó Béla és Tabajdi Csaba politkai államtitkár válaszolt az újságírók kérdéseire.

*** 1995. október 21-én, Kolozsváron tanácskozott a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa. A tanácskozáson jelen volt Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Demeter János és Nagy Zsolt ügyvezető alelnökök, Kós Anna, az Ügyvezető Elnökségi Titkárság vezetője.

A megbeszélésen Markó Béla és Takács Csaba elemezte az aktuális politikai eseményeket, elsősorban a legnagyobb kormánypárt és a Nagyrománia Párt közötti kapcsolat megszakításának lehetséges következményeit.

A napirenden a területi szervezetekben a privatizációs tájékoztatással és a helyhatósági választások előkészítésével kapcsolatos eddig végzett tevékenység kiértékelése és a további feladatok meghatározása szerepelt.

A privatizációval kapcsolatban az RMDSZ Országos Pivatizációs Szakcsoportja részéről jelenlévő Antal István képviselő, Náznán Jenő, az ÜE gazdasági alelnöke és Zólya László szakreferens, hangsúlyozták a területi privatizációs-információs irodák létrehozásának, állandó jellegő mőködtetésének, valamint a helyszíni tájékoztatásnak a jelentőségét a szövetség által ezen a téren felvállalt kötelezettségek gyakorlatba ültetésében. A TEKT elfogadta Zonda Attilának, a Maros megyei szervezet elnökének javaslatát, hogy a privatizációs tájékoztatással kapcsolatos terepmunkát kössék össze a helyhatósági valasztások előkészítése érdekében esedékes kampányutakkal. A hozzászólók ismertették, hogy több megyében már mőködnek a privatizációs-tájékoztató irodák, és szükségesnek látják azt, hogy azok operatíven hozzájuthassanak minden privatizációval kapcsolatos információhoz. A TEKT nyilvánosságra hozandó tájékoztatót hagyott jóvá a területi RMDSZ szervezeteknél mőködő privatizációs-információs irodák szolgáltatásairól.

A helyhatósági választások előkészítésének vitáján, amelyen részt vettek az Országos Kampánystáb tagjai is, Demeter János önkormányzati alelnök felkérte a területi szervezeteket, hogy fordítsanak az eddiginél nagyobb figyelmet a kampánystáb döntéseit megalapozó adatok mielőbbi eljuttatására. Az elnökök hozzászólásaikban elemezték a felkészülési ütemterv betartásának lehetőségeit, beleértve a jelöltlisták összeállításának a határidejét is, és hangsúlyozták, hogy a kampány előkészítésével járó kiszállásokhoz szükség van a területi parlamenti irodák hatékony segítségére.

A megbeszélés tárgyát képezték a helyhatósági választások Hargita és Kovászna megyei, a magyarság ottani többségi helyzetéből fakadó szervezési sajátosságai is. Sajnálatos módon (az udvarhelyszékieket kivéve) e két megye területi elnökei nem vettek részt a tanácskozáson.

*** TÁJÉKOZTATÓ

Október hónap folyamán létrejönnek a területi RMDSZ szervezeteinél azok az információs irodák, amelyek segítséget nyújtanak az érdeklődőknek minden olyan kérdésben, amely felmerülhet a pivatizációs folyamat különböző vetületei kapcsán.

Az irodák a következő szolgáltatásokat nyújtják:

1. Tájékoztatják a tagságot a tulajdonosi szelvények (kuponok) felhasználási módozatairól.

2. Segítséget nyújtanak az előjegyzési ívek kitöltéséhez.

3. Jutányos térítés ellenében elkészítik az előjegyzési okmányokhoz szükséges másolatokat.

4. Tanácsot adnak (igénylés esetén) a kuponok beváltási módjáról.

5. Tájékoztatnak a készpénzzel való vásárlásra felajánlott részvénycsomagok megszerzési lehetőségeiről.

6. Felvállalják a közösségi célra felajánlott kuponok ügyintézését.

Kérjük az érdekelteket, hogy az irodáinkban kapott tájékoztatás után döntsenek legjobb belátásuk szerint. Döntésük meghozatalához rendelkezésükre áll az 1995-ös év hátralevő része.

Nyomatékosan felhívjuk figyelmüket, hogy a Magánvagyon Alapokból létrehozandó pénzügyi befektető társaságoknál elhelyezendő kuponokkal kapcsolatos lehetőségekről az ezt szabályzó törvény megjelenése után tájékoztatunk. Ezen társaságoknál 1996. március 31-ig is elhelyezhetők a kuponok.

A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

*** Az Ügyvezető Elnökség 1995. október 23-án tartott ülésén elemezte a két legjelentősebb aktuális belpolitikai eseményt: a legnagyob kormánypárt és a Nagyrománia Párt szövetségének felbomlását és az egyetemisták országos jellegő tiltakozási akcióját a Tanügyi törvény egyes előírásai ellen.

Az Ügyvezető Elnökség sajnálattal vette tudomásul, hogy a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsának ülésén, illetve a mővelődés- és egyházügyi területi alelnökök tanácskozásán, nem jelentek meg – a székelyudvarhelyi területi elnök és a háromszéki mővelődési alelnök kivételével – a székelyföldi szervezetek illetékes vezetői.

A következő időszakra nézve az ÜE szükségesnek ítélte a tagsággal és a helyi szervezetekkel történő közvetlen konzultáció szorgalmazását és ennek érdekében úgy határozott, hogy lakossági fórumokat kezdeményez, kihelyezett ügyvezető elnökségi üléseket tart.

*** Az RMDSZ Bihar megyei szervezete által rendezett politikai kerekasztal-sorozat második eseményeként pénteken, október 20-án, Dudás Károly vajdasági magyar író, lapszerkesztő tartott előadást A vajdasági magyarság sorskérdései címmel. A bevallottan csapongó, érdekfeszítő előadásból a kérdéseket is föltevő hallgatóság tudomást szerezhetett az ottani magyarság két politikai szervezet közötti megosztottságáról, az erőszakos betelepítésekről, a szétvert iskolarendszerről és más gondokról. A túlélésért folytatott mindennapos kőkemény küzdelem józan leírása sok tanulsággal szolgált.