1995

1995. október 20., péntek III. évfolyam, 644. szám

*** 1995. október 18-án, az RMDSZ marosvásárhelyi székházában megtartotta alakuló ülését a Maros megyei Területi Kampánystáb. A résztvevők megvitatták a helyhatósági választásokkal kapcsolatos országos javaslatokat, valamint az Országos Kampánystáb mőködési alapelveit, a Maros megyei kampány-ütemterv kidolgozásának módozatait. Az utóbbira vonatkozó javaslatokról a következő ülésen döntenek. Zonda Attila megyei elnök ismertette a polgármesterek és a tanácsosok jelölésére vonatkozó kritériumrendszerrel kapcsolatban a TKT-n, illetve más testületek (ÜE, TKT ÁB, EKT) ülésein elhangzott javaslatokat és felkérte a kampánystáb tagjait, hogy a következő ülésen tegyék meg saját javaslataikat. A kampánystáb megbízta Kiss István szervezési alelnököt, hogy a következő ülésre készítse el a kampánytalálkozók javasolt naptári tervét, résztvevőinek névsorát és egy egységesített győlés-forgatókönyvet. Döntöttek arról, hogy a kampánystáb hetente, csütörtökön ülésezik majd.

Ugyanezen a napon, ugyanitt együttes ülést tartott a RMPSZ Maros megyei vezetősége és a tanügyi munkacsoport. Megvitatásra kerültek a Kisebbségek történelme és hagyományai címő tantárgy bevezetése révén megnyíló lehetőségek, a VIII. és XII. osztályosok részére tartandó konzultációs program problémái. A jelenlévők megegyeztek abban, hogy a kollégáikkal való további egyeztetés után döntenek majd ezekről a kérdésekről.

*** Az RMDSZ Szabadelvő Köre ingyenes tanácsadást biztosít emberi jogi és kisebbségjogi kérdésekben minden kedden 15–17 óra között a Kör kolozsvári irodájában, Briené Széll Anna-Mária és Eckstein-Kovács Péter jogászok közremőködésével. A más helységekben lakók levélben vagy telefonon igényelhetnek tanácsadást a 3400 Cluj, str. Iugoslaviei nr. 72, sc. I., et.I., ap. 4 postacímen, illetve a 064-l54 360 telefonszámon.

*** 1995. október 20-án, lapzártakor érkezett szerkesztőségünkbe az Erdélyi Magyar Kezdeményezés RMDSZ Platform védjegyével, Kádár Attila alábbi felhívása:

FELHÍVÁS

Testvéreim!

A romániai magyar nemzeti közösség megmérettetésének egyik legkeményebb próbakövéhez érkezett.

A román Tanügyi törvény elleni tiltakozások nem kerülték el a hatalom figyelmét, de az nem mutat semmi hajlandóságot jogsérelmünk orvoslására.

Elérkezett a pillanat, amikor tiltakozásunknak erőtejesebben kell hangot adnunk.

Felkérem a székelyföldi vállalatok , intézmények, iskolák vezetőit, a térség szakszervezeteit és RMDSZ szervezeteit, sürgősen vegyék fel egymással a kapcsolatot, közös fellépésük, egy hetes japán sztrájk kimondása érdekében.

Kérem, hogy a fehér zászló kitőzéséről értesítsék az illetékes RMDSZ-szervezeteket.

Tiltakozó éhségsztrájkomat Isten segedelmével tovább folytatom.

Jövőnkért, gyermekeink jövőjéért együttesen kell kiállnunk!

Egységben az erő!

Isten segítsége és áldása legyen igazságos küzdelmünkön!

Székelyudvarhelyi Kórház, 1995. október 20-án, éhségsztrájkom 10. napján

Kádár Attila