1995. október 18., szerda III. évfolyam, 642. szám

*** 1995. október 13-án, Amit mindig meg akartál kérdezni a privatizációról, de nem volt kitől címmel nyilvános vitát rendezett az RMDSZ Kolozs megyei szervezete és a Szabadelvő Kör, Antal István, Birtalan Ákos és Mátis Jenő országgyőlési képviselők részvételével. A vitát András Péter vezette.

*** 1995. október 13-án megtartotta soros Országos Választmányi ülését a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége, a MISZSZ. Elnökségi beszámolók hangzottak el, megvitatták a az Információs Hálózattal és a programokkal kapcsolatos problémákat. A tagszervezetek jelenlévő képviselői eldöntötték, hogy ezév december 15–17-e között, Szatmárnémetiben tartják meg a szervezet V. Kongresszusát.

*** 1995. október 16-án, az RMDSZ Maros megyei székházában, Zonda Attila megyei elnök megbeszélést tartott a Marosvásárhelyi Városi Tanács tanácsosaival. Jelen volt Kiss István szervezési alelnök, Gaál Márton, Darkó Béla és Simon István, a marosvásárhelyi RMDSZ körzetek elnöki tanácsának tagjai. A megyei elnök ismertette az Országos Kampánystáb javaslatait és ajánlásait, valamint az RMDSZ Maros megyei szervezete TKT-ja október 9-i ülésének a helyhatósági választások előkészítesére vonatkozó határozatait. Ezek értelmében körlevelet osztottak ki, amelyben kérik a tanácsosokat, hogy számoljanak be munkájukról és fogalmazzák meg a helyhatósági választásokkal kapcsolatos javaslataikat. Kiss János szervezési alelnök felkérte a tanácsosokat, hogy vegyenek részt a tisztújító üléseken és kampánytalálkozókon, közölte ezek aktuális dátumát. A határozatoknak megfelelően, a tanácsosok megválasztották a Területi Kampánystáb két tagját. A résztvevők javaslatára minifórumot fognak szervezni a megyei szervezet székházában október 23-án, hétfőn, melyen a marosvásárhelyi körzetek képviselői kérdéseket tehetnek föl az RMDSZ tanácsosoknak.

*** A nagyváradi Ady Társaság háromnapos emlékünnepséget rendezett október 13–15-e között Nagyváradon, Szentjóbon és Ottományban a kufsteini várban mártírhalált halt Szentjóbi Szabó László jakobinus költő halálának 200. évfordulója alkalmából. Az október 14-i szentjóbi emléktáblaavatás Rákóczi Lajos RMDSZ-képviselő és Varga Gábor megyei RMDSZ elnök jelenlétében zajlott le.

Ugyancsak ezeken a napokon, immár másodízben rendezték meg Székelyhídon a Szüret az Érmelléken fesztivált. A nagylélekzető rendezvénysorozat vásárnap délután, a letőnt Érmelléknek emléket állító Öreg halász szobor leleplezésével, majd szüreti bállal ért véget. A többezres tömeget megmozgató fesztiválon vasárnap megjelentek Tempfli József és Tőkés László római katolikus, illetve református püspökök, az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátora valamint a megyei szervezet szinte teljes vezérkara, továbbá Szőrös Mátyás magyar országgyőlési képviselő.

Az Interparlamentáris Unió bukaresti közgyőléséről hazatérőben, Szőrös Mátyás vasárnap délben az RMDSZ nagyváradi székházában találkozott dr. Csapó József szenátorral, Rákóczi Lajos, Székely Ervin és Szilágyi Zsolt képviselőkkel, illetve a szervezet Bihar megyei elnökségenek tagjaival. A találkozót követő munkaebéden Tőkés László, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, is megjelent.

*** Székely Ervin Bihar megyei RMDSZ-képviselő interpellációt intézett a kormányhoz 1995. október 16-án, Kővári Zoltánnak, a Szalontai Elméleti Líceum biológia tanárának nyugállományba helyezése ügyében. A Bihar Megyei Tanfelügyelőség előbb jóváhagyta a szóban forgó tanárnak a munkaviszony korhatáron túli meghosszabítását igénylő kérvényét, tudomásul véve, hogy ő az iskola egyetlen szakképzett biológia tanára, majd váratlanul mégis felbontotta a munkaszerződést. Igen nagy a valószínősége annak, hogy azért, mert hírül vette, hogy Kővári Zoltán egyet nem értését fejezte ki a Tanügyi törvénnyel kapcsolatban. Az intézkedés, melynek felülvizsgálását kérte, ezesetben törvénytelenül politikai indíttatású, sérti a demokratikus alapelveket és az Alkotmányt, hangoztatta az RMDSZ-képviselő.