1995. október 17., kedd III. évfolyam, 641. szám

*** 1995. október 14-én vitanapot tartottak Torockón az RMDSZ képviseletében tevékenykedő önkormányzati tisztségviselők a mőemlék helyreállítás szakembereinek a részvételével. Körvonalazódott az önkormányzatok szerepe és felelőssége az építészeti örökség megőrzésének folyamatában és rögzítették a további együttmőködés konkrét formáit. Tisztázódott, hogy az önkormányzatoknak törvényes lehetőségük van arra, hogy mőemlékvédő szakemberekkel véleményeztessék a helységrendezési terveket, még mielőtt azok elfogadásra kerülnének. Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének fősztályai részéről Balogh Ferenc (Mővelődés- és Egyházügyi Főosztály) valamint Boros János (Önkormányzati Főosztály) vettek részt a találkozón.

*** 1995. október 14-én, szombaton délelőtt 11 órakor az EMKE Maros megyei szervezete és a Kemény Zsigmond Társaság szervezésében emlékünnepségre és koszorúzásra került sor Marosvásárhelyen Bartók Béla halálának 50. évfordulója alkalmából. Beszédet mondott Szabó György Pál EMKE-elnök, Berdj Hasgian, a Maros Megyei Tanács kulturális szakbizottságának elnöke, Csíki Boldizsár, a helyi Filharmónia igazgatója és Kolcsár Sándor unitárius esperes. Közremőködött Györffy András színmővész és Birtalan József vezényletével, a marosvásárhelyi Vártemplom Cantemus kórusa. A város Bartók szobránál koszorút helyezett el az unitárius egyház, az RMDSZ és az EMKE Maros megyei szervezete, a Kemény Zsigmond Társaság. A Maros megyei RMDSZ részéről meghívottként jelen volt Zonda Attila elnök, Szekeres Erzsébet és Szabó Árpád alelnökök.

*** 1995. október 15-én Békéscsabán, Merre Magyarország? címmel, lakossági fórumra került sor, melynek keretében dr. Gáspár Miklós, a KDNP országgyőlési képviselője, és a MIÉP-et képviselő Marsi Pál aktuális belpolitikai kérdéseket elemeztek. Kopácsi Sándor közgazdász a magyar nemzetgazdaság, valamint az adósságállomány kezelésének problémáit taglalta. A Kárpát-medencei magyar-magyar kapcsolatokról Ágoston András, a VMDK elnöke és Kötő József, az RMDSZ ügyvezető alelnöke beszélt. A fórum rendezői Veres Károly és Zsibrita András, a békéscsabai Nemzeti Alapítvány kuratóriumának tagjai voltak.

*** 1995. október 15-én Mezőbánd lakosai, illetve az RMDSZ Bánd kerületi elnökei találkoztak Zonda Attila megyei elnökkel, dr. Iszlai Árpád megyei önkormányzati és Kiss István szervezési alelnökökkel, valamint Lokodi Edit megyei tanácsossal. A fő témát a helyhatósági választások előkészítése képezte, szóba kerültek a nagyprivatizációban való részvétellel és az RMDSZ helyi, valamint kerületi szervezeteire váró szervezési kérdésekkel kapcsolatos problémák.

Hasonló problémákkal foglalkoztak ugyanaznap a Szentdemeteren és Balavásáron megtartott találkozókon, amelyen a Maros megyei RMSZ szervezet részéről dr. Kakassy Sándor önkormányzati, Szabó Árpád gadasági és Szekeres Erzsébet szociális alelnökök vettek részt.