1995. október 11., szerda III. évfolyam, 637. szám

*** Szerdán, október 11-én, az RMDSZ bukaresti székházában Markó Béla szövetségi elnök fogadta a Romániai Fogyatékosok Szövetségének küldöttségét. A megbeszélésen részt vett Vajda László belpolitikai tanácsos.

Az RFSZ főtitkára, Francisc Simon úr beszámolt a rokkantakat és fogyatékos személyeket érintő hazai törvénykezés hiányosságairól, a jelenlegi politikai hatalom cinikus viselkedésmódjáról a segítségre szorulókkal szemben. A találkozón megegyezés született arról, hogy az RMDSZ-politikusok a jövőben tárgyalásokat fognak folytatni az érintett szervezetek képviselőivel annak érdekében, hogy egyeztetett szociálpolitikai koncepciót dolgozzanak ki és indítványozzák a Parlamentben a vonatkozó jelenlegi törvények megváltoztatását.

*** Kedden, október 10-én, a Társadalmi Dialógus Csoport (GDS) bukaresti székházában amerikai újságírókkal találkozott Nemes Árpád és Vajda László, a szövetségi elnök kül-, illetve belpolitikai tanácsosa. A találkozó annak a programnak a keretében jött létre, amelyet az amerikai “Center for war, peace and the news media” bostoni irodája szervezett neves napi- és hetilapok munkatársainak. A kéthetes program folyamán az amerikai publicisták Romániában, Magyarországon és Belgiumban, a brüsszeli NATO-központban keresnek választ a közép-kelet-európai térség államainak gazdaság-, kisebbség- és biztonságpolitikai kérdéseire. A megbeszélés során az RMDSZ-tisztviselők ismertették a romániai magyar közösséget érintő legújabb belpolitikai eseményeket, a kisebbségi oktatással (jelesen a magyar és roma közösséggel) kapcsolatos törvénykezést, valamint a Tanügyi törvény által előidézett tiltakozási akciókat.

*** 1995. október 10-én az RMDSZ Maros megyei szervezete székházában tanácskoztak a gazdasági munkacsoport tagjai.

Véglegesítették a megyei székházban tartandó privatizációs szaktanácsadás fogadóóráinak időpontját és megtárgyalták az ezzel kapcsolatos szervezési kérdéseket.

1995. október 11-től kezdődően naponta délelőtt és délután fogadják az érdeklődőket a Maros megyei RMDSZ-székházban. Javasolták a megyei ÜE-nek azt is, hogy a megyében a kerületi székházakban is indítsák be a tanácsadást. Erre vonatkozóan a kerületi elnökök a következő EKT-ülésen hoznak határozatot.

*** 1995. október 10-én az EBESZ varsói Emberi Jogi Értekezletén Niculescu Antal, a SZEH politikai tanácsosa, aki az UNPO delegátusaként, az RMDSZ képviseletében vett részt a rendezvényen, a replika jogán írásos beadványt intézett a közgyőléshez. A román delegáció képviselői ugyanis felszólalásukban azt hangoztatták, hogy “az RMDSZ nem NGO, hanem a román Parlament második politikai pártja”, illetve azt a megjegyzést tették, hogy az NGO képviselői készüljenek fel jobban, mielőtt felszólalnak és ellenőrizzék a közreadott információkat. Válaszában Niculescu Antal rámutatott, hogy az RMDSZ nem politikai párt, hanem 13 más kisebbségi szervezet mellett, érdekvédelmi szövetségként van jelen a Parlamentben, hivatalosan is így – és nem pártként – van bejegyezve a román törvények szerint. Ami a korrekt, valós információk közlését illeti – tette hozzá –, valóban fontos, hogy az NGO képviselői hiteles, a valóságnak megfelelő és ellenőrzött információkat közöljenek, viszont ugyanezzel a felelősséggel tartoznak a különböző államok delegátusai is, márpedig az említett kijelentés arról tanúskodik, hogy a román delegáció alapvető dolgokat nem tud országa legnagyobb nemzeti kisebbségének szervezetéről.

*** A Nagybánya központú Területi Szervezet Elnöksége Nyilatkozatot tett közzé, amelyben sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a tanügyi problémáinkat Strasbourgban közvetítő ifjúsági kerékpáros karaván teljesítményét egyes körökben szkeptikusan értékelik.

“Mi itt, Nagybányán – szórványban –, ahol az idei tanévtől kezdődően hat iskolából háromba vonták össze a magyar oktatást, érezzük azt, hogy ennek a kerékpározásnak igen is értelme volt! Köszönjük, Ráduly Róbert, Antal Attila, Kali Zoltán, Juhász Péter, Pánczél Szilamér, Csáky Árpád, Tudor Adrián, Vajda László, Nagy Pál, Hajdó Csaba, Szilágyi Zsolt, hogy ezt megcsináltátok!” – hangzik a Csiha Tamás területi elnök kézjegyével ellátott Nyilatkozat.