1995. november 9., csütörtök III. évfolyam, 658. szám

*** KÖZLEMÉNY

Az SZKT ÁB elnöke, az időjárás viszontagságaira és az ebből származó közlekedési nehézségekre való tekintettel, a szövetségi elnökkel konzultálva, az 1995. november 11–12-re Marosvásárhelyre meghirdetett SZKT-ülést elhalasztja 1995. november 18–19-re, a már meghirdetett napirenddel.

Felkéri a megyei és területi szervezeteket, hogy e döntésről értesítsék az SZKT tagjait.

Gyergyószentmiklós, 1995. november 9.

Dézsi Zoltán

az SZKT ÁB elnöke

*** Dr. Christoph Pan professzornak, az Európai Kisebbségi Népcsoportok Szövetsége (FUEV) elnökének a meghívására november 5–8-a között Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök tapasztalatszerző látogatást tett az olaszországi Dél-Tirolban. A négynapos látogatás során az RMDSZ vezetői találkoztak és megbeszélést folytattak dr. Christoph Pannal és dr. Karl Mitterdorferrel, a FUEV korelnökével, továbbá a dél-tiroli területi tanács elnökével, valamint több dél-tiroli város (Bozen, Völs) polgármesterével és önkormányzati tanácsosaival, ellátogattak a bozeni német nyelvő “Heinrich Kunter” Kereskedelmi Főiskolába és egy olasz tannyelvő általános iskolába, találkoztak dr. Bruno Hosppal, a német nyelvő iskolák és mővelődés tanácsosával, illetve dr. Luigi Cigollával, az olasz nyelvő iskolák és mővelődés tanácsosával. A tapasztalatszerző út utolsó napján az RMDSZ vezetői ellátogattak a dél-tiroli parlamentbe, részt vettek annak egy ülésén, és találkoztak a dél-tiroli parlament elnökével, dr. Sabina Kaslatter-Mur asszonnyal, valamint a parlament frakcióvezetőivel, továbbá dr. Luis Durnwalder területi vezetővel.

*** November 9–10-én Budapesten, a Miniszterelnöki Hivatal, a Határon Túli Magyarok Hivatala és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal szervezésében “Kisebbségi érdekérvényesítés, önkormányzatiság, autonómiaformák” címmel nemzetközi értekezletre kerül sor, amelyen az RMDSZ, a romániai magyarság képviseletében jelen van Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Varga Attila képviselő, valamint Tamás Sándor, Tőkés László püspök közéleti tanácsosa. Az értekezlet második napján Markó Béla is előadást tart.

*** November 6–8-a között Demeter János önkormányzatokért és területi szervezetekért felelős ügyvezető alelnök, az RMDSZ központi kampánybizottságának vezetője, Nagy Zsolt ifjúságügyi ügyvezető alelnök, a kampánystáb tagja és Kós Anna ÜE-titkár, a kampánybizottság médiafelelőse háromnapos tapasztalatszerző látogatást tett Budapesten. A látogatás során az RMDSZ küldöttsége találkozott a hat magyarországi parlamenti párt választási kampánybizottságaival.

*** Csütörtökön, november 9-én, Verestóy Attila és Márton Árpád, az RMDSZ szenátusi, illetve képviselőházi frakciójának helyettes vezetője találkozott dr. Titus Raveica egyetemi tanárral, az Országos Audiovizuális Tanács elnökével. A találkozó célja a Duna TV adásainak romániai közvetítésével kapcsolatos kérdések tisztázása volt. Az RMDSZ képviselői a sajtóban is közzétett OAT-közlemény kapcsán az Alkotmány vonatkozó cikkelyeire, valamint a nemzetközi dokumentumokra, a Románia által is aláírt Kisebbségi Keretegyezményre hivatkozva kifogásolták az Országos Audiovizuális Tanács döntését és kérték a kérdés tisztázását. A megbeszélés nyomán dr. Titus Raveica elnök aláírásával az OAT a következő újabb, 3993/1995.11.09. számú Közleményt bocsátotta ki:

“A november 9-én a sajtóban napvilágot látott információ nyomán, miszerint az Országos Audiovizuális Tanács úgy döntött, hogy nem engedélyezi a romániai kábeltelevíziós társaságoknak a magyarországi közszolgálati Duna TV adásainak közvetítését, a következőket szögezzük le:

Az OAT nem hozott ilyen döntést, következésképpen azok a kábeltelevíziós társaságok, amelyeknek mősortervében szerepel a Duna TV adásának közvetítése, minden korlátozás nélkül folytathatják a közvetítést.”

*** 1995. november 9-én, Sinaián megkezdődött az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) nevő szakszervezeti szövetség országos kongresszusa. Az RMDSZ képviseletében a rendezvényen Szabó Károly vesz részt, aki szövetségünk nevében üdvözölte is a kongresszust.

*** November 6–7-e között Frunda György szenátor, az RMDSZ Európa Tanács-beli képviselője Prágában részt vett az ET Jogi Bizottságának ülésén. Az ülésen döntés született arról, hogy az Európa Tanács jelentéstevői (Jansen, Swimmer és Mme Durieux) 1995. december 16-án érkeznek Romániába a kontroll-mechanizmus keretében.

Az ET Jogi Bizottsága megbízta Frunda György szenátort, hogy képviselje az Európa Tanácsot a Kelet-Európai Kezdeményezés Nemzeti Kisebbségi Konferenciáján, amely november 28–29-e között Strasbourgban kerül megrendezésre, és ugyanakkor beválasztotta a Közép-keleti Békefolyamat Támogatási Bizottságába.

Az ülésen napirenden szerepelt a Columberg kontroll-mechanizmusra vonatkozó 508-as Határozat konkretizálása. Az ET Jogi Bizottsága a közeljövőben fogja véglegesíteni a kontroll-mechanizmus perrendtartását.