1995. november 10., péntek III. évfolyam, 659. szám

*** November 7–9-e között a Román Nemzeti Bank, a Romániai Bankok Szövetsége és a Magazin Istoric kulturális alapítvány szervezésében tudományos szimpóziumra került sor, A bankár helye a román társadalomban címmel. Az RMDSZ képviselőházi csoportja részéről Mátis Jenő Kolozs megyei képviselő vett részt a rendezvényen.

*** November 8-án, szerdán, Kónya-Hamar Sándor Kolozs megyei képviselő találkozott Liviu Maior tanügyminiszterrel a Kolozsváron kialakult iskolahelyzet ügyében. A találkozó során megvitatták az Apáczai Csere János Líceum igazgatónőjének, Szilágyi Júliának a “fegyelmi” leváltását, valamint Szőcs Judit tanárnő fegyelmi áthelyezésének ügyét (az RMPSZ Kolozs megyei elnökét a székelyudvarhelyi szeptember 2-i fórum szervezésében játszott szerepéért büntették áthelyezéssel). A találkozó az RMDSZ közbenjáró politikájának sokadik mozzanata volt. A tanügyminiszter azonban a maga sajátos módján értelmezte e politika érdekvédelmi jellegét, és világosan leszögezte, hogy ezentúl jóindulatának nemcsak adminisztratív, de politikai feltételei is vannak. Magyarán: mindennek ára van…

*** November 9-én, a Párttörvény képviselőházi vitájában Tokay György és Vida Gyula szólalt fel, a Szabad verseny védelméről szóló törvénytervezet kapcsán pedig Birtalan Ákos fejtette ki az RMDSZ véleményét és tett a szakaszonkénti tárgyalás során több módosító javaslatot. Borbély László szorgalmazta, hogy a törvény legyen összhangban az Európai Unió törvénykezésével.

*** A nagybányai RMDSZ elnöksége november 7-én tartott ülésén javaslatot fogadott el a soron következő SZKT-ülések szervezési kérdéseire vonatkozóan, amelyet véleményezés végett a többi megyei/területi szervezetnek is megküldött. Döntés született ugyanakkor a magyar polgármesterjelölt személyének a kiválasztása ügyében, de a jelölt megnevezésére csak az új Választási törvény megjelenése után kerül sor. Az ülésen megbeszélték a helyhatósági választásokkal kapcsolatos ütemtervet, más kampányszervezési kérdéseket.

*** Az Ima- és böjthónap akcióban november 8-án, szerdán, többek között dr. Kelemen Attila TKT-elnök, dr. Mártha Ivor urológus főorvos, egyházkerületi főgondnok, Sárpataki János református esperes, Szász László grafikusmővész, Pap Gabriella hitoktató, valamint Szabó László, Szabó Katalin, László Éva, Dávid Júlia nyugdíjasok vettek részt a Bakó Benedek, régeni római katolikus lelkész vezette áhítaton.

A kezdeményezéshez csatlakozva, november 7-én Marosludason is ima- és böjtközösség alakult az RMDSZ helyi szervezete és a helyi egyház vezetésével. Szerdán, november 8-án Marosludason Andrássy Árpád tanár, RMDSZ-elnök, Szekeres Kálmán tanár, Máthé András tanár és Máthé Klára tanár vettek részt az ahítaton, amelyet felváltva vezet Tatár Tibor református lelkész, illetve Ambrus Vilmos római katolikus plébános.