1995. november 8., szerda III. évfolyam, 657. szám

*** Bárányi Ferenc Temes megyei képviselő október 30-án írásban beadott kérdésére, hogy miért nem engedélyezi az Országos Audiovizuális Tanács egyes erdélyi városokban (Temesvár, Arad, Nagyvárad, Kolozsvár) a Duna TV adásának kábeltelevíziós társaságok általi közvetítését, Titus Raveica, az OAT elnöke november 6-án ugyancsak írásban válaszolt. A döntést azzal indokolta, hogy az OAT számtalan bejelentést kapott arra vonatkozóan, hogy – szó szerint idézzük: – “a Duna TV nem kevés mősora olyan hangsúlyokat tartalmaz, amelyek az etnikumközi gyanakvás tényezőit táplálják, megkönnyítik a mesterséges feszültségkeltést, ezért az OAT úgy határozott, ideiglenesen, bizonyos időre, miközben megfigyelik és elemzik a mősorokat, felfüggeszti a Duna TV adásai közvetítésének engedélyezését egyes kábeltelevíziós társaságoknak.”

A válaszból nem derül ki, mennyire fér össze ez a döntés a szabad információáramlás Románia által is aláírt nemzetközi dokumentumokba foglalt elvével, a tájékoztatáshoz való alapvető emberi joggal.

*** Szabó Károly, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője alapvető kifogásokat fogalmazott meg a Szenátus november 7-i ülésén jóváhagyásra előterjesztett 1995/13. sz. kormányrendelettel kapcsolatban. Kifejtette, hogy ez az állami tőkével mőködő vállalatok restrukturálását és pénzügyi támogatását újólag szabályozó rendelkezés nemcsak hogy bikkfanyelven fogalmazódott meg, hanem egészében a letőnt rendszerből átöröklött gazdasági szemléletet tükrözi. Rámutatott arra, hogy a restrukturálás címkéje olyan intézkedéseket fed, amelyek valójában elodázzák az egészséges, jövedelmező gazdaság megteremtéséhez nélkülözhetetlen, tényleges szerkezeti átalakítást. Elutasította azt az RMDSZ honatyákra irányuló vádaskodással megtőzdelt kormánypárti kirohanást, amely szerint a törvényhozásnak az lenne a kötelessége, hogy válogatás és késedelem nélkül rábólintson a kormány által megküldött minden intézkedésre és törvénytervezetre.

*** Az RMDSZ, RMPSZ és a történelmi egyházak által Maros megyében meghirdetett Ima- és böjthónap kezdeményezésben november 7-én dr. Csató Béla római katolikus főesperes, Hunyadi András ny. rendező (3. nap), Nagy Katalin egészségügyi technikus (2. nap), Nagy Zoltánné gernyeszegi lakos, Tömösvári Szeréna, Vitális Mária, Bíró Benjámin, Barabás Éva, Csíki Anna, Halmágyi János nyugdíjasok, Kádár Jenő vállalkozó, Pásztori Kupán Zsuzsánna diák, Simon Éva levéltáros, továbbá Barra Endre, Barra Judit, Vargyas Zsolt, Mezei Ferenc nyugdíjas és családja, Mezei Lajos nyugdíjas és családja, Molnár Imre nyugdíjas és családja vett részt. Az áhítatot Lőrincz István, az alsóvárosi gyülekezet lelkipásztora vezette.

Hétfőtől az esti imaközösségi áhítatot az unitárius esperesi hivatal Bolyai téri tanácstermében tartják.