1995. november 7., kedd III. évfolyam, 656. szám

*** Kedden, november 7-én délelőtt az RMDSZ szenátorai részvétüket fejezték ki Jichak Rabin miniszterelnök halála kapcsán Izrael állam bukaresti nagykövetségén. A délután folyamán az RMDSZ képviselőházi csoportjának több tagja is kifejezte részvétét a politikai gyilkosság áldozatává vált kiváló politikus halála alkalmával.

*** A Képviselőházban november 7-én a politikai nyilatkozatok során Borbély László szólalt fel az RMDSZ-frakció nevében. Az – RMDSZ által is támogatott – erőteljes diáktüntetések hatására meglepően gyorsan visszakozni kényszerült kormánypárti többség “színeváltozását” a közelgő választásokkal hozta kapcsolatba. A törvényt megszavazó parlamenti pártoknak – a kormánykoalíciónak és az ellenzéki pártok egy részének is – az utcai tüntetések nyomása alatt be kellett látniuk, hogy néhány hónappal ezelőtt rosszul szavaztak, ám ugyanakkor félmillió állampolgár demokratikus, törvényes, alkotmányos úton kifejezett követeléseit, akaratát figyelmen kívül hagyja a hatalom. Sem a Nemzeti Kisebbségi Tanács, sem az RMDSZ módosító javaslatait nem vették tekintetbe, ezért más tiltakozási eszközöket kell bevetni egy olyan törvény megváltoztatása érdekében, amelynek alkalmazása súlyos következményekkel jár a jövőben. Ilyen tiltakozó akció a Maros megyei RMDSZ, RMPSZ és egyházak Ima- és böjthónap nevő kezdeményezése. Miután megemlítette, hogy a sokat dicsért törvény alkalmazása során még azokat a jogokat is megtagadják a kisebbségtől, amelyek egyébként a törvény betője szerint is megilleti, példának hozta fel a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia magyar hallgatóinak kérését elutasító rektori döntést, amellyel visszautasítják az anyanyelvő zenei oktatást, mintha a Zeneakadémia nem a “mővelődési-mővészeti tevékenységre való felkészítést” szolgálná, amiként a törvény 123. szakasza azt előírja. “A demokrácia egy és oszthatatlan. Nincs külön demokrácia a diákok számára, más demokrácia a magyarok, és megint más a színmővészek és a nyugdíjasok számára” – hangoztatta az RMDSZ képviselője, és hangsúlyozta, hogy a félmillió aláírással 1994 szeptemberében benyújtott állampolgári törvénykezdeményezés figyelmen kívül hagyásaa kihívás a demokrácia szabályai ellen. Ne higgye Románia Parlamentje hogy néhány előírás módosításával betapaszthatja a törvény testén tátongó nagy lyukakat – tette hozzá, majd kifejezte reményét, hogy eljön az idő, amikor a politikusoknak utcai tüntetések, menetelések és tiltakozások nélkül is lesz bátorságuk belátni, ha hibáztak. A tisztességesebb politikai élet felé vezető első lépés lenne ez – fejezte be nyilatkozatát Borbély László, a Képvieselőház titkára.

*** Háromhetes amerikai szolgálati körútjának során november 2-án, Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke Washingtonban részt vett Raoul Wallenberg, az 50 évvel ezelőtt Magyarországba bevonuló szovjet megszállók által elhurcolt svéd diplomata mellszobrának felavatásán, a Capitolium Kupola-termében. Ugyanaznap Tőkés László Felvidék, Kárpátlaja és Délvidék magyarságának meghívott képviselőivel együtt részt vett a washingtoni osztrák nagykövetségen a Magyar Amerikai Koalíció jótékonysági gálaestjén, amelyen jelen volt Gál Zoltán, a Magyar Országgyőlés elnöke is, és amelynek fővédnökségét Hillary Clinton, az Egyesült Államok elnökének felesége vállalta, aki levélben üdvözölte a megjelenteket. Védnökséget vállaltak a gálaesten Christopher J. Dodd szenátor és Tom Lantos képviselő, továbbá George E. Pataki, New York, illetve George V. Voinovich Ohio állam kormányzója. A jótékonysági adományokat egy, a kelet-közép-európai magyar intézményeket a Nyugattal összekapcsoló kommunikációs hálózat kialakítására fordítják. Tőkés László a gálaesten a nyilvánosság és a tájékoztatás “csodájáról”, a kommunikáció rendkívüli szerepéről beszélt az 1989-es temesvári események alakulásában.

November 3-án, Tőkés László részt vett és beszédet mondott az Amerikai Kongresszus épületében a Magyar Amerikai Koalíció rendezésében sorra került Közép-Európai Stabilitás Értekezleten. Az értekezleten többek között felszólalt dr. Bauer Edith Szlovákiából, Kovács Miklós Kárpátukrajnából, valamint Józsa László Jugoszláviából. A nyugati kisebbségek helyzetéről dr. Christoph Pan, a FUEV elnöke, Joan Vallvé katalán politikus és Chaspar Pult, a svájci rhéto-román kisebbség vezetője beszélt. A Közép- és kelet-európai stabilitás és az európai integráció tárgyábnan Peter Tarnoff, az EÁ Politikai Ügyekkel megbízott külügyminiszter-helyettese tartott előadást, aki kijelentette, hogy a kelet- és közép-európai térség államainak meg kell érteniük, a NATO-ba való felvételüknek “egyik legfőbb feltétele lesz, hogy miként bánnak nemezeti kisebbségeikkel”.

Tőkés László püspök előadásában szólt a romániai magyarság helyzetéről, a diszkriminatív Tanügyi törvényről, és idézte azt a levelet, melyet amerikai látogatása nyomán a Kongresszus Európai Biztonsági és Együttmőködési Bizottsága intézett Ion Iliescu román elnökhöz. “Erőteljesen felszólítjuk Önöket a Tanügyi törvény komoly felülvizsgálatára, a vele szemben felvetődött jogos kifogásoknak megfelelően, kiváltképpen pedig az anyanyelvi képzés kiterjesztése vonatkozásában, a szakoktatás és az egyetemi oktatás területén” – írják az amerikai honatyák Románia elnökének.

Az értekezlet alkalmával Tőkés László megosztotta alternatív román-magyar megbékélési indítványát a jelen lévő amerikai és nyugat-európai szakemberekkel.

*** Az RMDSZ és az RMPSZ Maros megyei szervezetei, valamint a római katolikus, református, evangélikus és unitárius egyházak Maros megyei főesperesi hivatalai átal meghirdetett Ima- és böjthónap nevő tiltakozó akcióban november 2-tól jeles marosvásárhelyi és Maros megyei személyiségek vesznek részt. Az első napon az Erdő utcai Maros házban Zonda Attila, megyei RMDSZ-elnök, Tőkés András, az RMPSZ Maros megyei elnöke, Virág György megyei tanácsos, dr. Tonk Sándor, a megyei ÜE tanügyi és Ábrám Noémi, a megyei ÜE ifjúságügyi alelnöke fejezte ki egynapos böjttel és imádkozással tiltakozását a Tanügyi törvény diszkriminatív rendelkezéseivel szemben, és foglalt állást az elkobzott egyházi javak visszaszolgáltatása, a felekezeti iskolarendszer visszaállítása mellett. A közös áhítatot Fülöp G. Dénes, a Vártemplom lelkipásztora vezette. A kezdeményezéshez ugyanaznap Cs. Gyímesi Eva, az RMDSZ oktatásügyi ügyvezető alelnöke is csatlakozott. A továbbiakban, november 6-án, hétfőn Hunyadi András ny. színházi rendező, Deák Gyula szenátori irodavezető, Kolcsár Sándor unitárius esperes, Török László ny. újságíró, valamint Vass Anna, Szekeres Erzsébet ny. gyógyszerész, Fülöp Margit asszisztens, Könyves Péterné, Nagy Katalin, Fekete Rozália, Bakos Árpád és Bakos Jolán vett részt a Sárpataki János református esperes vezette áhítaton.