1995. november 3., péntek III. évfolyam, 654. szám

*** November 3-án, pénteken, ülésezett Marosvásárhelyen a tanügyi válságkezelô bizottság. A tanácskozáson jelen voltak: Markó Béla, Takács Csaba, Dézsi Zoltán, Demeter János, Ráduly Róbert, Mikó Lőrincz, valamint meghívottként Borbély László, Kelemen Árpád, Jung János, Ferenczi Rita, Antal Attila. A válságbizottság megvitatta a Tanügyi törvény elleni tiltakozás folytatásának módozatait, valamint az anyanyelvő oktatás adott kereteinek minél hatékonyabb kihasználását szolgáló intézkedéseket, az oktatás minőségi javításának lehetőségeit.

A lapzártakor még folyó tanácskozás végén külön nyilatkozatot tesznek közzé.

*** Ugyancsak pénteken, november 3-án, Marosvásárhelyen, a Szövetségi Elnöki Hivatalban tartotta rendes ülését az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma, Markó Bélának, az Alkuratórium elnökének elnökletével. A tanácskozáson részt vett Takács Csaba ügyvezető elnök, Csávossy György, a Szövetségi Egyeztető Tanács elnöke, Dézsi Zoltán, az SZKT ÁB elnöke, és Somai József, az Alkuratórium titkára. Meghívottként, tekintettel a tanügyi kérdések súlypontos jelenlétére a tanácskozás napirendjében, jelen volt Kelemen Árpád professzor, az Alkuratórium oktatási szakbizottságának elnöke.