1995. november 29., szerda III. évfolyam, 672. szám

*** Erdélyi körútjának második napján, november 28-án Lábody László címzetes államtitkár, a HTMH elnöke Nagybányán tett látogatást. Kíséretében volt Bálint Pataki József, a HTMH főosztályvezetője és Kötő József, az RMDSZ ügyvezető alelnöke.

A látogatás során a vendégek találkoztak a Nagybánya Területi RMDSZ bővített elnökségével, majd megtekintették a koltói Petőfi Sándor Múzeumot.

Az RMDSZ-székházban létrejött találkozón a résztvevők fölvetették, hogy több figyelmet kellene szentelni a szórványban élő magyarság gondjaira, szóba került a Duna TV mősorpolitikája (különös tekintettel a szórványmagyarsághoz szóló mősorokra), továbbá gazdasági problémák, a romániai privatizáció, a magyarországi kárpótlással kapcsolatos kérdések.

Ugyanaznap a HTMH elnöke és főosztályvezetője, valamint Kötő József ügyvezető alelnök Szilágycseh érintésével (ahol találkozóra került sor a helyi RMDSZ vezetőivel) Zilahra érkezett. A Szilágy megyei szervezet székházában Kozma Sándor, az RMDSZ megyei elnöke, a szervezet más vezetői fogadták a vendégeket. A székházban szervezett fórumon Kozma Sándor ismertette a megyére vonatkozó adatokat, majd Lábody László címzetes államtitkár beszámolt arról, hogy milyen közvetlen és közvetett támogatást nyújt a HTMH a határokon túli magyar kisebbségnek. Megemlítette azokat az alapítványokat, amelyek anyagi segítséget nyújtottak a kisebbségi mővelődési szervezeteknek szakemberképzésben és továbbképzésben, és szólt az egyházaknak nyújtott támogatásról. A HTMH elnöke elismerően szólt az RMDSZ struktúrájáról, és kijelentette, hogy az erdélyi magyarságnak büszkének kell lennie azért, amit eddig elért.

Szerdán, november 29-én, a HTMH vezetői Marosvásárhelyen folytatták erdélyi körútjukat. Lábody Lászlót és a kíséretében lévő Bálint Pataki Józsefet a marosvásárhelyi Szövetségi Elnöki Hivatalban fogadta Markó Béla, az RMDSZ elnöke. A találkozóra és a magyarországi vendégek lapzártakor még folytatódó marosvásárhelyi látogatására holnapi tájékoztatónkban visszatérünk.

*** Kedden, november 28-án, az MDF debreceni szervezetének meghívására Markó Béla szövetségi elnök a kisebbségi létről tartott előadást a debreceni Református Kollégiumban.

Az RMDSZ elnöke Debrecenben tartott sajtótájékoztatóján ismételten megerősítette: a kisebbségi vagy szórványhelyzetben élő magyarok számára személyi elvő autonómiát kell biztosítani Romániában, ugyanakkor az egyes körzetekben többségben élő magyarságot egyfajta sajátos státusú autonómia kell hogy megillesse, a tömbben élő magyarság pedig joggal tart igényt regionális, területi autonómiára.

*** 1995. november 25-én került sor Kolozsváron az alapításának 110. évfordulóját ünneplő Erdélyi Magyar Közmővelődési Egyesület beszámoló és tisztújító közgyőlésére több mint száz megyei és társszervezetet képviselő küldött jelenlétében.

Az EMKE elnökévé megválasztották Dávid Gyulát; ügyvezető elnök: Kötő József; regionális alelnökök Muzsnay Árpád (Partium), Tófalvi Zoltán (Közép-Erdély), Matekovits György (Dél-Erdély), Sylvester Lajos (székely székek, Barcaság, csángómagyarok).

A közel negyedszáz résztvevővel zajló vita felvetett és megoldási módozatokat javasolt a romániai magyar civil társadalom önépítésére és a közmővelődési hálózat korszerő mőködtetésére vonatkozóan. A közgyőlés alapszabályzat-módosításokat fogadott el, amelyek lehetővé teszik a szakszövetségek alakítását, ösztönzik a minőségi közmővelődést.

Délután került sor a 110. évfordulót köszöntő ünnepségre. Az EMKE múltját és tevékenységét méltatták Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke, Bakos István, az MVSZ főtitkára, Halász Péter, a Honismereti Szövetség elnöke, Patrubány Miklós, a VET elnöke. Írásban üdvözölték a jubiláló egyesületet Lábody László, a HTMH elnöke, Egyed Albert, az MKM főosztályvezetője, a Bod Péter Közmővelődési Egyesület, a Haáz Rezső Egyesület, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. Ezután ünnepélyes keretek között átnyújtották az idei EMKE-díjakat.

*** Kedden, november 28-án, a kolozsvári Szent Mihály plébániatemplomban ökumenikus részvétellel ünnepélyes gyászistentiszteletet tartottak az első világháborútól napjainkig tömeggyilkosságokban és elhurcolásokban áldozatul esett erdélyi magyarok emlékére.

Igét hirdetett Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Áldást osztott Csiha Kálmán és Tőkés László református püspök, Mózes Árpád zsinatpresbiteri evangélikus püspök, Czirják Árpád római katolikus érseki helynök és Benedek Sándor unitárius esperes.

A gyászmisén részt vettek az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének vezetői, városi és megyei RMDSZ-tanácsosok, valamint Mátis Jenő parlamenti képviselő.