1995. november 28., kedd III. évfolyam, 671. szám

*** Mint már jelentettük, az RMDSZ meghívására november 27-én, hétfőn megkezdte egyhetes erdélyi látogatását Lábody László címzetes államtitkár, a HTMH elnöke, akit elkísér útjára Bálint Pataki József, a HTMH főosztályvezetője.

A vendégeket kora délután Szatmárnémetiben, az RMDSZ székházában Takács Csaba ügyvezető elnök és Muzsnay Árpád, a Szatmár megyei szervezet elnöke fogadta.

A délután folyamán találkozóra került sor a megye prefektusával, Vasile Valer Suciuval, a Szatmár megyei Prefektúra székházában. Ezt követően a vendégek mintegy 70 résztvevő jelenlétében késő estig tartó politikai fórumon vettek részt az RMDSZ szatmári székházában. November 28-án, kedden reggel a magyarországi vendégek továbbutaztak, a látogatás Nagybányán, majd Zilahon folytatódik.

*** Az elmúlt hét parlamenti krónikájához tartozik, hogy múlt kedden, mint arról beszámoltunk, hat törvényjavaslat került a Képviselőház elé, melyek közül öt sarkalatos törvénytervezet. Számunkra a legfontosabb a Büntető Törvénykönyv, illetve a Büntető Perrendtartási Törvénykönyv módosításáról szóló törvénytervezet volt, és elégtétellel állapíthatjuk meg, hogy mindkét törvény sorsa számunkra kedvező módon alakult, amihez az RMDSZ-képviselők 23 szavazata is hozzájárult. A zászlót és himnuszt tiltó büntető jogszabály megbukott, ugyanakkor az RMDSZ kettős jellegét elismerő Párttörvény megszerezte a minősített többséget. Amennyiben a Szenátus jelentősen nem módosítja a törvényt, szövetségünk megkapja azt az anyagi támogatást, amely joggal megilleti mint pártszerően is mőködő szervezetet. A Btk. sorsa bizonyítja, hogy sarkalatos törvények esetében az előzetes politikai egyeztetés elkerülhetetlen, tehát az RMDSZ immár másfél évvel ezelőtt benyújtott erre vonatkozó javaslata helyes volt.

November 23-án Borbély László képviselő szólalt fel, s az említett szavazások eredményére hivatkozva hangsúlyozta az előzetes konzultációk szükségességét, majd értetlenségét fejezte ki, hogy a létfontosságú Költségvetési törvény tervezetének benyújtása előtt a kormány nem konzultált az ellenzéki pártokkal, márpedig előkészítés nélkül ilyen fontos törvény nem terjeszthető a Parlament elé.

November 23–24-én a Vidéki Fejlesztési Ügynökségről szóló vitában Birtalan Ákos, dr. Elek Barna és Vida Gyula képviselők terjesztettek elő, illetve tartottak fönn módosító javaslatokat.

*** Hétfőn, november 27-én, Neményi József Nándor Kolozs megyei képviselő interpellált az RMDSZ parlamenti csoportja nevében az észak-erdélyi veteránok ügyében, s felhívta a figyelmet az idős választópolgárainkat érintő jogsértő gyakorlatra.

Ugyancsak hétfőn, a Szenátusban Frunda György politikai nyilatkozatában az állam elnökét marasztalta el, amiért nem tartotta tiszteletben a bírák elmozdíthatatlanságára vonatkozó alkotmányos elv érvényesítésére kitőzött törvényes határidőt, aminek következtében 1994. augusztus 14-e óta a bírósági döntések tulajdonképpen jogilag semmisnek tekinthetők. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jogi és társadalmi anomáliát szülő képtelenség lenne, ha az azóta hozott bírósági döntéseket érvénytelenekként szankcionálnák. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Parlament nem tőrheti tovább a legalitás érvényesítésének – az elmozdíthatatlan bírák kinevezésének – indokolatlan halogatását. Hasonlóképpen szóvá tette a bírák javadalmazásában tapasztalható aránytalanságokat, aminek következtében az igazságszolgáltatásban dolgozó bírák lemondanak és más szektorokban helyezkednek el, és sürgette a kérdés mielőbbi megoldását.

Ugyanaznap Magyari Lajos Kovászna megyei szenátor két kérdést intézett a kormány tagjaihoz. A tanügyi tárca illetékeseitől azt tudakolta, miért nem kaptak még ösztöndíjat számos egyetem (pld. a marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem) arra jogosult hallgatói; átutalta-e a szükséges összegeket a Tanügyminisztérium, ha igen, hol vannak letétben, jár-e érte kamat; ha jár, kinek fizetik ki, diákok kapják-e, vagy zsebre vágja valaki? A Vízügyi, Erdészeti és Környezetvédelmi Minisztériumtól pedig azt kérdezte, mit tesz a tárca, illetve a Romsilva állami egyedáruság a Kovászna megyében bekövetkezett természeti katasztrófa következményeinek elhárításáért, a kidöntött faanyag mihamarabbi kitermeléséért és az orkán okozta természeti csapás által tönkretett területek rehabilitációjáért.

*** A múlt hét végén Kolozs megyében több falugyőlésre került sor, amelyeken a helyhatósági választásokra való felkészülés, a vagyonjegyek felhasználása szerepelt napirenden. A Nagykapuson, Kiskapuson és Detrehemtelepen lezajlott találkozókon részt vettek Molnos Lajos megyei RMDSZ-elnök, Pálffy Károly, Boros János alelnökök, Pálffy Zoltán ügyvezető titkár, valamint Mátis Jenő, Kónya-Hamar Sándor és Neményi József Nándor képviselők.

*** November 25-én, szombaton ülésezett Kolozsváron az RMGE Országos Elnöksége. A testület foglalkozott a legidőszerőbb kérdéssel: a gazdaképző tanfolyamok megszervezésével és lebonyolításával. Döntés született arról, hogy az RMGE országos küldöttgyőlését 1996. február 23–24-én tartják, valószínőleg Szovátán, a Maros megyei szervezet rendezésében. Kijelölték a szervezőbizottságot és a dokumentumok (alapszabály, gazdasági program, érdekvédelmi program) elkészítésének határidejét, azok idejében való megküldését a területi szervezeteknek.

Az elnökség elhatározta, hogy az RMGE csatlakozik a Tanügyi törvénnyel kapcsolatos tiltakozó akciósorozathoz, minden elnökségi tag részt vesz körzetében az ima- és böjt mozgalomban, és felkéri a szervezet minden tagját, hogy hasonlóan cselekedjen.