1995. november 27., hétfő III. évfolyam, 670. szám

*** November 25–26-án, szombatról vasárnapra virradólag ismeretlen tettes(ek) behatolt(ak) az RMDSZ bukaresti székházába. A vasárnap délelőtti szolgálatra érkező Niculescu Antal kabinetvezető reggel 9 óra után pár perccel észlelte a betörés nyilvánvaló nyomait és azonnal értesítette a rendőrséget. A tettesek – valószínőleg többen lehettek –, feldúlták az épület első emeletén lévő irodákat (a titkársági irodát, az elnöki kabinetet, a tanácsosok, a sajtóiroda és a könyvelőség szobáit), feltörték a folyosón és a szövetségi elnök irodájában lévő páncélszekrényt, illetve -irattartót, felnyitották és átkutatták az íróasztalok és szekrények fiókjait, a felfeszített páncélszekrényből pénzt vittek el. A jelentős erőkkel és nyomkereső farkaskutyákkal kiszálló rendőrség azonnal megkezdte a vizsgálatokat, ujjlenyomatokat vettek fel a feldúlt helyiségekben, valamint a székházban dolgozó személyektől, fényképfelvételeket készítettek a helyszínen. A vizsgálatokat vasárnap este 18 óráig, majd hétfőn, november 27-én délelőtt kora délutánig folytatták. A székház kertjében, a kerítés mellett egy mőködőképes – a székház személyzetétől idegen – zseblámpát találtak, a feltört páncélszekrény előtt pedig egy harapófogót. A székházban lévő értékes elektronikus berendezésekben – számítógépek, nyomtatók, telefon/fax-készülékek, színes TV- és videomagnó-, valamint rádió-készülékek – nem esett kár, és az eddigi tapasztalatok szerint más mozgatható leltári vagy személyes használatú tárgy, irodaszer sem tőnt el, mint ahogy arra sem lehet még biztos választ adni, hogy tőntek-e el iratok a székházból. A vizsgálatot végző rendőri szervek egyelőre csak annyit tudtak megállapítani, hogy a tettes(ek) álkulccsal hatoltak be az épületbe, és csak az első emeleti irodákban jártak.

*** Egyhetes erdélyi látogatásra november 27-én, hétfőn délben Szatmárra érkezett Lábody László címzetes államtitkár, a HTMH elnöke. Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége meghívására hazánkba érkező magas rangú magyarországi vendég több erdélyi városban – Nagybánya, Zilah, Szilágycseh, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Beszterce, Nagyvárad – találkozik RMDSZ-vezetőkkel és helyhatósági tisztségviselőkkel, Marosvásárhelyen felkeresi otthonában Sütő Andrást, találkozóra kerül sor Markó Béla szövetségi elnökkel, Kolozsváron az Ügyvezető Elnökséggel, valamint Nagyváradon Tőkés László püspökkel, az RMDSZ tiszteletbeli elnökével.

*** Vasárnap, november 26-án, Ady Endre-emlékünnepségre került sor Margittán, a helyi RMDSZ és MIDESZ rendezésében. A rendezvényen a margittai magyarság először köszönthette körében Markó Béla szövetségi elnököt. Az ökumenikus istentiszteletet követően a tavaly felavatott Ady- szobrot koszorúzták meg, majd a kultúrházban telt ház előtt tartott politikai fórumon Markó Béla, Tőkés László, dr. Csapó József, Szilágyi Zsolt, Rákóczi Lajos, Varga Gábor megyei RMDSZ-elnök, dr. Kürti László, a helyi RMDSZ elnöke szólt az egybegyőltekhez, illetve válaszolt a feltett kérdésekre. A fórumon aktuális politikai kérdések – választások, politikai kapcsolatok, privatizáció, kivándorlás stb. – kerültek előtérbe. A rendezvényt hangulatos mősor zárta, amelyen fellépett a micskei és a margittai népi együttes.

*** Szombaton, november 25-én, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megrendezte a Fekete-Kőrös (felső folyása) vidéki Magyarság Napját. Az egésznapos rendezvény ünnepi istentisztelettel kezdődött, majd közéleti fórumra, helytörténeti és képzőmővészeti előadásokra, könyvbemutatóra és kulturális mősorra került sor. A közéleti fórumon, amelyen meghívottak voltak Székely Ervin és Szilágyi Zsolt képviselők, Kapy István és Jakabffy László, az RMDSZ megyei elnöksége részéről, aktuálpolitikai kérdésekről, privatizációról, a tulajdonjegyek felhasználásáról, a választási kampánnyal kapcsolatos kérdésekről folyt kötetlen beszélgetés mintegy kétszáz érdeklődő részvételével.

*** November 24-én, a bukaresti magyar oktatás 180. évfordulója alkalmából a fővárosi Ady Endre Líceum által rendezett emlékünnepségen Niculescu Antal, az iskola véndiákja, az RMDSZ elnökének politikai tanácsosa felolvasta Markó Béla ez alkalomra írt üzenetét. Ebből idézünk: “Joggal lehetnek büszkék a bukaresti magyar iskola megtartói, hogy teljesen más nyelvő környezetben, a mindennapokban egy másik nyelv használatára kényszerülve is megőrizték önazonosságukat, megőrizték ragaszkodásukat az anyanyelvő kultúrához. Fontos üzenet ez: üzenet azok számára, akik könnyen feladják a küzdelmet, könnyen feladják a reményt, könnyen feladják anyanyelvüket.(…) 180 esztendő alatt sok válságos pillanata volt a bukaresti magyar oktatásnak, de mindegyikből ki tudott lábalni. Adjon erőt ez a múlt a mai bukaresti magyaroknak, és legyen biztatás, hitet és akaratot sugárzó minta a máshol élő magyaroknak is.”