1995. november 24., péntek III. évfolyam, 669. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1995. november 23-án tartott ülésén, amelyen részt vett Markó Béla szövetségi elnök is, első napirendi pontként átfogóan elemezte azt a bel- és külpolitikai közeget, amelyben az RMDSZ-nek az elkövetkező időszakban tevékenykednie kell, különös tekintettel a jövő év első felében sorra kerülő helyhatósági és parlamenti választásokra.

Az ÜE pozitívan értékelte a képviselőházi frakció tevékenységét a Btk. és a Párttörvény vitájában. A külpolitikai tevékenység aktuális feladataként jelölte meg a Románia felvételekor tett ET-ajánlások teljesítését elemző dokumentáció összeállítását, hogy azt az RMDSZ 1995. december második felében átnyújthassa az ET Romániába látogató jelentéstevőinek. A résztvevők kitértek a Kárpát-medencében élő magyar közösségek általános gondjaira és megállapodtak abban, hogy az RMDSZ a közeljövőben megbeszélésre hívja e térség magyar kisebbségi szervezeteinek vezetőit.

A helyhatósági választások előkészületeire vonatkozó napirendi pont keretében a jelenlevők megvitatták az RMDSZ politikai üzenetével, a választási jelszavakkal és plakátokkal kapcsolatos kérdéseket, valamint az Országos Kampánystáb, az ÜE és a területi szervezetek, más RMDSZ-testületek választási együttmőködésének módozatait, és erről egységes álláspontot fogalmaztak meg.

A testület megtárgyalta az RMDSZ és a Moldovai Csángómagyar Szövetség együttmőködésének kérdéseit is. Végül az ÜE foglalkozott Lábody László címzetes államtitkár, a HTMH elnöke jövő héten sorra kerülő erdélyi látogatásának előkészítésével.

*** Markó Béla szövetségi elnök megbízásából Szabó Károly, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője, ügyvezető alelnök képviselte szövetségünket a Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja (PDSR) 1995. november 24-én Bukarestben megnyílt kétnapos Országos Értekezletén.

*** 1995. november 23-án, Szabó Károly, az RMDSZ szenátusi frakciójának elnöke, az RMDSZ ügyvezető alelnöke fogadta a szövetség bukaresti székházában Szabó Vilmost, a Magyar Szocialista Párt külügyi osztályának vezetőjét és Kalmár Györgyöt, az MSZP külügyi osztályának munkatársát.

A találkozón jelen volt Nemes Árpád, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsosa.

*** Az Erdélyi Magyar Közmővelődési Egyesület november 25-én, szombaton tartja Kolozsváron megalakulása 110. évfordulójának szentelt, tisztújítással egybekötött közgyőlését a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.

Az ünnepi rendezvény keretében sor kerül az 1995. évi EMKE-díjak kiosztására is.

*** Egyre nagyobb létszámú résztvevővel folyik a Tanügyi törvény megváltoztatásáért, az elkobzott egyházi javak visszaszolgáltaásáért, a félmilillió aláírással támogatott Tanügyi törvénytervezetünk parlamenti megvitatásáért indított Ima- és böjthónap mozgalom.

Marosvásárhelyen kedden, november 21-én 141 személy, szerdán 250 személy, csütörtökön pedig újabb 100 személy vett részt közös imán és böjtölt a kitőzött célok eléréséért. Ugyanakkor Maros megyéből és más megyékből is egyre több csoportos jelentkezésről számolhatunk be. Csoportosan jelentkeztek a tekerőpataki (Hargita megye) egyházközség, a maroszentgyörgyi Kamilliánus család tagjai, az Ady Endre általános iskola 25 tanára, a 2-es számú katolikus plébánia imaközössége és a református nőszövetség tagjai Csíkszeredából, egyes jobbágytelki, göcsi, radnóti, gyergyószentmiklósi, és sepsiszentgyörgyi lakosok. Segesváron is ima- és böjtközösség alakult, a helyi katolikus templomban tartott áhítatot Harai János katolikus főesperes tartotta.