1995. november 17., péntek III. évfolyam, 664. szám

*** A Képviselőház folyó év november 15-i ülésén, a napirend előtti hozzászólások során Nagy Benedek Hargita megyei képviselő nehezményezte, hogy csaknem 50 nap után sem kapott választ arra a kérdésre, létezik-e valamiféle egyezség, amely egyrészt a zsidó szervezetek, másrészt a román kormány között jött volna létre, s amely a romániai zsidó javak visszaszolgáltatására vonatkozna. A képviselő továbbá értetlenségét fejezte ki a Román Hírszerző Szolgálat jelentésének késedelmes közzétételével kapcsolatban.

A továbbiakban a Képviselőház befejezte a Politikai pártokról szóló törvénytervezet vitáját, illetve szakaszonkénti megszavazását. Végleges megfogalmazást nyert a kisebbségi szervezetek, illetve a pártok és nem politikai jellegő szervezetek közötti szövetségek helyzetét szabályozó törvényszakasz. A plénum elutasította azt a módosító indítványt, amelynek értelmében a kisebbségi szervezetek nem őrizhették volna meg azokat a költségvetési juttatásokat, amelyeket eddig a Nemzeti Kisebbségi Tanács kezelt, abban az esetben, ha mint politikai szervezetek állami szubvenciót kapnak. A vitában felszólalt Tokay György frakcióvezető.

Figyelemre méltónak tartjuk Dan Marőiannak, a kormánypárt frakcióvezetőjének hozzászólását, amelyben hangsúlyozta, hogy a nemzetiségi szervezetek jogosultak mindkét állami támogatásra, hiszen az egyik a kulturális identitás megőrzését, a másik a parlamenti demokrácia rendszerében játszott politikai szerepük biztosítását szolgálják.

A szerdai nap további részében és a csütörtöki napon a Vidéki fejlesztési ügynökségről szóló törvényjavaslat vitája folyt. A szakbizottság részéről dr. Elek Barna képviselte az RMDSZ szempontjait, a 3. szakasz 3. bekezdése körül kialakult vitában. E szakasz a volt állami gazdaságok birtokában lévő, jogtalanul kisajátított földterületek jövőbeni tulajdonhelyzetét kívánja szabályozni.

A Párttörvény, illetve a BTK módosításáról szóló törvényjavaslat végszavazását, immáron másodszor elhalasztották. Valószínőnek látszik, hogy mindkét sarkalatos törvényt november 21-én, kedden bocsájtják szavazásra.

*** November 18–19-én ülésezik Marosvásárhelyen a Szövetségi Képviselők Tanácsa. A szombat reggel kezdődő tanácskozás napirendjén szerepel többek között a szövetség gazdasági programjának jóváhagyása, az oktatás helyzete, a belső választások kérdése. Az ülést megelőzően, pénteken, november 18-án késő délután tanácskozik az SZKT Egyeztető Kerekasztala.